Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüİÇİNDEKİLER ÖZET .vi SUMMARY . vi 1. GİRİŞ .1 2. GENEL BİLGİLER .2
2.1. Baş-Boyun Kanserleri .2 2.2. Hipofarenksin anatomisi .3 2.3. Hipofarenksin bölümleri .3
2.3.1. Priform sinüs.3 2.3.2. Postkrikoid bölge .4 2.3.3. Posterior farenks duvarı .4 2.4. Hipofarenks Kanserleri .4 2.4.1. Tanı .4 2.4.2. Tedavi .4 2.4.3. Tedavi tekniği .5
2.4.3.1. Simetrik Teknik.6 2.4.3.2. Asimetrik Kolimatör Tekniği .6 2.5. Radyoterapide Kullanılan Volüm Kavramları .6 2.5.1. Tanımlanabilir Tümör Volümü(GTV).6 2.5.2. Klinik Hedef Volüm (CTV).7 2.5.3. Planlanan Hedef Volüm (PTV) .7 2.5.4. Tedavi Volümü .8 2.5.5. Işınlanan Volüm.8 2.5.6. Riskli Organ (OR).8 2.5.7. Planlanan Riskli Organ Volümü (PRV) .8 2.6. İn-Vivo Dozimetri.9 2.6.1. Film Dozimetrisi.9 2.6.2. Diyot Dozimetri .10 2.6.3. İyon Odaları .11 2.6.4. Yarı iletken Dedektörler .11 2.6.5. Mosfet .12
i4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ...........................................................................................................................i ÖZET ........................................................................................................................................iii SUMMARY ...................................................................................................
IMRT ve konformal radyoterapi uygulanan meme kanseri radyoterapi uygulamalarında doz dağılımının film dozimetresi ile belirlenmesi - Sayfa 6
IÇINDEKILER TEZ ONAYI .................................................................................................................. İİ BEYAN ......................................................................................................................... İV TEŞEKKÜR ...................................................................................................................V IÇ...
Prostat kanseri tedavisinde yoğunluk ayarlı radyoterapi için kalite kontrol yöntemleri ve prostatın aldığı radyasyon dozunun araştırılması - Sayfa 9
vii İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK............................................................................... i YÖNERGEYE UYGUNLUK ....................................................................................ii KABUL VE ONAY ...................................................................................................iii ÖZET.....................................................

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

riskli
tedavi
organ
planlanan
tanı
hedef


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER ÖZET .vi SUMMARY . vi 1. GİRİŞ .1 2. GENEL BİLGİLER .2
2.1. Baş-Boyun Kanserleri .2 2.2. Hipofarenksin anatomisi .3 2.3. Hipofarenksin bölümleri .3
2.3.1. Priform sinüs.3 2.3.2. Postkrikoid bölge .4 2.3.3. Posterior farenks duvarı .4 2.4. Hipofarenks Kanserleri .4 2.4.1. Tanı .4 2.4.2. Tedavi .4 2.4.3. Tedavi tekniği .5
2.4.3.1. Simetrik Teknik.6 2.4.3.2. Asimetrik Kolimatör Tekniği .6 2.5. Radyoterapide Kullanılan Volüm Kavramları .6 2.5.1. Tanımlanabilir Tümör Volümü(GTV).6 2.5.2. Klinik Hedef Volüm (CTV).7 2.5.3. Planlanan Hedef Volüm (PTV) .7 2.5.4. Tedavi Volümü .8 2.5.5. Işınlanan Volüm.8 2.5.6. Riskli Organ (OR).8 2.5.7. Planlanan Riskli Organ Volümü (PRV) .8 2.6. İn-Vivo Dozimetri.9 2.6.1. Film Dozimetrisi.9 2.6.2. Diyot Dozimetri .10 2.6.3. İyon Odaları .11 2.6.4. Yarı iletken Dedektörler .11 2.6.5. Mosfet .12
isingle.php