Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Radyoterapi bilgisayarlı planlama sistemlerinin doz hesaplama algoritma sürecinin kontrolü için çeşitli dozimetrik ekipmanlar kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar verilen radyasyon miktarını anlık ölçebilen sistemler olabileceği gibi soğurulan dozun oluşturduğu renk değişikliği veya lüminisans özelliğinin sonradan ölçülmesi esasına dayanan sistemler de vardır. Her iki durumda da durumda temel amaç BTPSde hesaplanan dozun, belirli hata sınırları içinde, verilebildiğini göstermektir. Hedef volüm içinde tümör kontrolü için gereken dozun verilmesi ve kritik organlarda maksimum tolere edilebilen dozun altında kalınabilmesi istenilen sonucun alınması açısından hayati öneme sahiptir.
Konvansiyonel radyoterapi için kabul edilebilir hata payı ICRU (International Commission on Radiation Units) tarafından +/-%5 olarak belirlenmiştir (20). Bloemen ve ark. total vücut ışınlamasında TLD dozimetre ile aldıkları ölçümlerde tedavi planlama sistemiyle doz uyumunun +/-%3 sınırları içerisinde olduğunu belirtmişlerdir(21). Essers ve Mıjnheer yaptıkları çalışmada bazı özel hasta grupları için yaptıkları ölçümlerde hata oranlarının +/%3-10 arasında değiştiğini bidirmektedirler (22).
Yaptığımız çalışmada BTPSde hesaplanan dozlarla TLD ile deneysel olarak ölçülen dozlar arasındaki farklar, lensler hariç, +/-%5 sınırını içindeydi. Lens dozları termoplastik maskenin içine yerleştirilen TLDlerin aldığı dozlar olup primer ışın huzmesinden değil saçılmadan kaynaklanmaktaydı. Çok düşük değerde olan bu dozlarda TLDlerin duyarlılığının az olması yada yerleştirme sırasında oluşabilecek hatalardan kaynaklanabilir.
Asimetrik merkez akslarında birleşme düzleminde baktığımız giriş-çıkış dozlarında BTPS ile fark %3ün altındaydı. David ve arkları penumbra nedeniyle konvansiyonel simetrik teknikte alan birleşimindeki dozlarda %30-40 a kadar değişmeler olduğunu, bu nedenle foton-foton birleşmesinde oluşabilecek potansiyel sıcak ve soğuk doz noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir (23). Kullandığımız asimetrik alan merkez akslarından aldığımız ölçümlerde doz farklarının kabul edilebilir sınırlar içinde olması asimetrik tekniğin bu bölgedeki doz inhomojenitesini önlemede yardımcı olduğunu göstermektedir.
3040. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tedavi planlama sisteminde hesaplanan doz dağılımının dozimetrik kontrolü - Sayfa 43
TARTIŞMA VE SONUÇ Radyoterapi tedavi güvenliği, planlanan radyasyonun belirlenen hedef alana doğru dozda verilmesi ile elde edilir. Bu amaçla radyoterapi bilgisayarlı planlama sistemlerinin doz hesaplama algoritma sürecinin dozimetrik kontrolünü yapılması zorunludur. Çalışmamızda; Farmer, Semiflex ve PinPoint iyon odaları ile 2D-Array kullanılarak bilgisayarlı tedavi planlama sisteminin dozimetri...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

btps
tedavi
dozlar
ışın
dozları
dozimetrik


40. SAYFA ICERIGI

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Radyoterapi bilgisayarlı planlama sistemlerinin doz hesaplama algoritma sürecinin kontrolü için çeşitli dozimetrik ekipmanlar kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar verilen radyasyon miktarını anlık ölçebilen sistemler olabileceği gibi soğurulan dozun oluşturduğu renk değişikliği veya lüminisans özelliğinin sonradan ölçülmesi esasına dayanan sistemler de vardır. Her iki durumda da durumda temel amaç BTPSde hesaplanan dozun, belirli hata sınırları içinde, verilebildiğini göstermektir. Hedef volüm içinde tümör kontrolü için gereken dozun verilmesi ve kritik organlarda maksimum tolere edilebilen dozun altında kalınabilmesi istenilen sonucun alınması açısından hayati öneme sahiptir.
Konvansiyonel radyoterapi için kabul edilebilir hata payı ICRU (International Commission on Radiation Units) tarafından +/-%5 olarak belirlenmiştir (20). Bloemen ve ark. total vücut ışınlamasında TLD dozimetre ile aldıkları ölçümlerde tedavi planlama sistemiyle doz uyumunun +/-%3 sınırları içerisinde olduğunu belirtmişlerdir(21). Essers ve Mıjnheer yaptıkları çalışmada bazı özel hasta grupları için yaptıkları ölçümlerde hata oranlarının +/%3-10 arasında değiştiğini bidirmektedirler (22).
Yaptığımız çalışmada BTPSde hesaplanan dozlarla TLD ile deneysel olarak ölçülen dozlar arasındaki farklar, lensler hariç, +/-%5 sınırını içindeydi. Lens dozları termoplastik maskenin içine yerleştirilen TLDlerin aldığı dozlar olup primer ışın huzmesinden değil saçılmadan kaynaklanmaktaydı. Çok düşük değerde olan bu dozlarda TLDlerin duyarlılığının az olması yada yerleştirme sırasında oluşabilecek hatalardan kaynaklanabilir.
Asimetrik merkez akslarında birleşme düzleminde baktığımız giriş-çıkış dozlarında BTPS ile fark %3ün altındaydı. David ve arkları penumbra nedeniyle konvansiyonel simetrik teknikte alan birleşimindeki dozlarda %30-40 a kadar değişmeler olduğunu, bu nedenle foton-foton birleşmesinde oluşabilecek potansiyel sıcak ve soğuk doz noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir (23). Kullandığımız asimetrik alan merkez akslarından aldığımız ölçümlerde doz farklarının kabul edilebilir sınırlar içinde olması asimetrik tekniğin bu bölgedeki doz inhomojenitesini önlemede yardımcı olduğunu göstermektedir.
30single.php