Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü2.6.6. Jel Dozimetri.13 2.6.7. Termolüminesans Dozimetri .14
2.6.7.1. Termolüminesans ve Işıma Eğrisi .14 2.6.7.2. TLD Uygulama Alanları .16 3. GEREÇ VE YÖNTEM .17 3.1. GEREÇLER .17 3.1.1. Kobalt 60 Teleterapi Cihazı.17 3.1.2. Lineer Hızlandırıcılar.17 3.1.3. Konvansiyonel Simülatör Cihazı .18 3.1.4. Bilgisayarlı Tomografi-Simülatör Ünitesi .19
3.1.5. Alderson Rando Fantom .19 3.1.6. Katı Su Fantomu .20
3.1.7. Elektrometre .20 3.1.8. Farmer Tipi Silindirik İyon Odası .21
3.1.9. Planlama sistemi .21 3.1.10. Cerrobend Alaşım .21 3.1.11. Termolüminesans Dozimetre (TLD) .22
3.1.12. TLD Okuyucu .22 3.1.13. TLD Fırını.23 3.2. YÖNTEM.23 3.2.1. Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu .23 3.2.2. Randofantomun Simülasyonu.24
3.2.2.1. Sabitleme .24 3.2.2.2. Bilgisayarlı Tomografi Çekimi .25 3.2.3. Tomografi Görüntülerinin Konturlanması.25 3.2.4. Sanal Simülasyon ve Bilgisayarlı Tedavi Planlaması .25 3.2.4.1. Blokların Hazırlanması ve Konvansiyonel Tedavi Simülasyonu.26 3.2.5. TLDlerin yerleştirilmesi .26 3.2.6. Lineer Hızlandırıcıda Işınlama .27 3.2.7. TLDlerin okunması .27 3.2.8. Hata Hesaplaması .27
4. BULGULAR.28 5. TARTIŞMA VE SONUÇ .30
ii5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Baş ve boyun radyoterapisinde konvansiyonel ve asimetrik ortogonal planlamalarda larinks dozlarının karşılaştırılması. - Sayfa 7
vii 2.4.2.5. Işınlanan Hacim: ...................................................................................... 10 2.4.2.6. Riskli Organ (OR): ................................................................................... 10 3. GEREÇ VE YÖNTEM........................................................................................... 11 3.1. Araç ve Gereçler:................................
Nazofarenks kanserlerinin radyoterapisinde tedavi alanı değişikliklerinin lens dozuna etkisi - Sayfa 8
VII 3. GEREÇ VE YÖNTEM ..........................................................................................................21 3.1. ARAÇ VE GEREÇLER...............................................................................................21 3.1.1. Lineer Hızlandırıcı ............................................................................................22 3.1.2. Kobalt-60 cihazı .....
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 6
3.1.9 Cerrobend Alaşım………………...………………..………………..…………...22 3.1.10 Termolüminesans Dozimetre (TLD)………..…………...…………………….....22 3.1.11 TLD Okuyucu .......................................................................................................22 3.1.12 TLD Fırını .............................................................................................................23 3.2 YÖNTEM ..............

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavi
lineer
rando
fantom
yöntem
dozimetri


5. SAYFA ICERIGI

2.6.6. Jel Dozimetri.13 2.6.7. Termolüminesans Dozimetri .14
2.6.7.1. Termolüminesans ve Işıma Eğrisi .14 2.6.7.2. TLD Uygulama Alanları .16 3. GEREÇ VE YÖNTEM .17 3.1. GEREÇLER .17 3.1.1. Kobalt 60 Teleterapi Cihazı.17 3.1.2. Lineer Hızlandırıcılar.17 3.1.3. Konvansiyonel Simülatör Cihazı .18 3.1.4. Bilgisayarlı Tomografi-Simülatör Ünitesi .19
3.1.5. Alderson Rando Fantom .19 3.1.6. Katı Su Fantomu .20
3.1.7. Elektrometre .20 3.1.8. Farmer Tipi Silindirik İyon Odası .21
3.1.9. Planlama sistemi .21 3.1.10. Cerrobend Alaşım .21 3.1.11. Termolüminesans Dozimetre (TLD) .22
3.1.12. TLD Okuyucu .22 3.1.13. TLD Fırını.23 3.2. YÖNTEM.23 3.2.1. Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu .23 3.2.2. Randofantomun Simülasyonu.24
3.2.2.1. Sabitleme .24 3.2.2.2. Bilgisayarlı Tomografi Çekimi .25 3.2.3. Tomografi Görüntülerinin Konturlanması.25 3.2.4. Sanal Simülasyon ve Bilgisayarlı Tedavi Planlaması .25 3.2.4.1. Blokların Hazırlanması ve Konvansiyonel Tedavi Simülasyonu.26 3.2.5. TLDlerin yerleştirilmesi .26 3.2.6. Lineer Hızlandırıcıda Işınlama .27 3.2.7. TLDlerin okunması .27 3.2.8. Hata Hesaplaması .27
4. BULGULAR.28 5. TARTIŞMA VE SONUÇ .30
iisingle.php