Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüalanlarının doğruluğunu test etmek için önerilen giriş-çıkış dozlarını ölçmek için yerleştirdiğimiz 3 noktada BTPS verisi ile ölçülen değer arasındaki fark %3ün altında bulundu. Foton-elektron kombinasyonunun kullanıldığı boost alanlarında yapılan ölçümler ve BTPS verileri arasındaki farklar %5in altındaydı.
Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, her ne kadar kabul edilebilir sınırlar içinde olsa bile, bilgisayarlı tedavi planlama algoritmalarında kullanılan dozimetrik süreç ve tedavi uygulamasının TLD ile yapılan in vivo doz ölçümleriyle kontrolünün, ideal olmasa da, yararlı olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Baş-boyun radyoterapisi, Termolüminesans Dozimetri (TLD), Rando Fantom, Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi (BTPS)
v8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 7
tanjansiyel alanların çakışma bölgesinde, foton-foton çakışması için SSD ve SAD tekniklerinde saptanan farklar sırasıyla %8.64 ve %7.5, foton-elektron çakışması için SSD ve SAD teknikleriyle saptanan farlar ise %3.36 ve %2’dir. Üç ve dört alan tekniklerinde santral aks üzerinde elde edilen giriş-çıkış dozları için, hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki fark da %5’in altında idi. Çalışmamızda ...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 8
Sonuç olarak randofantom üzerinde yaptığımız çalışmamızda, hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki farklar ±%5’ in altında ve kabul edilebilir sınırlar içindedir. Anahtar Kelimeler: Prostat Radyoterapisi, Termolüminesans Dozimetri (TLD), Randof antom, Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi (BTPS) iv ...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

btps
fark
sistemi
ölçülen
bilgisayarlı
tedavi


8. SAYFA ICERIGI

alanlarının doğruluğunu test etmek için önerilen giriş-çıkış dozlarını ölçmek için yerleştirdiğimiz 3 noktada BTPS verisi ile ölçülen değer arasındaki fark %3ün altında bulundu. Foton-elektron kombinasyonunun kullanıldığı boost alanlarında yapılan ölçümler ve BTPS verileri arasındaki farklar %5in altındaydı.
Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, her ne kadar kabul edilebilir sınırlar içinde olsa bile, bilgisayarlı tedavi planlama algoritmalarında kullanılan dozimetrik süreç ve tedavi uygulamasının TLD ile yapılan in vivo doz ölçümleriyle kontrolünün, ideal olmasa da, yararlı olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Baş-boyun radyoterapisi, Termolüminesans Dozimetri (TLD), Rando Fantom, Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi (BTPS)
vsingle.php