8
2.4. Tedavi Tekniği: Baş boyun kanserlerinde sıklıkla ön ve 2 yan (ortogonal) sahalar kullanılır. Alan
birleşimleri soğuk ve sıcak alan oluşumu açısından risklidir. Lateral sahalarla supraklavikular ön alan arası 3-5 mmlik aralık yeterlidir (kullanılan enerjiye göre de değişiklik gösterebilir, doz dağılımlarının görülmesi gerekir), ancak tümör, lenf nodları veya stomayı bölmemelidir. Eğer zorunlu olarak tanımlanan riskli sahalar bölünürse aralık bırakmamak daha uygundur. Asimetrik kolimatör kullanımıyla ışın diverjansı ortadan kaldırılarak (Şekil 2.3) alan birleşimlerindeki sıcak bölge oluşumları önlenebilir (16,17,18,19,20,21,22).
Şekil 2.3: Konvansiyonel ve asimetrik kolimasyon ortogonal alanların gösterimi.
2.4.1. Konvansiyonel Teknik: Baş-boyun ışınlamalarında genellikle kullanılan üç alan tekniğinde 900 ve 2700
gantry açılarında karşılıklı lateral alanlar ve supraklavikuler (ön) alan ışınlaması yapılır. Konvansiyonel teknikteki alan sahaları simetriktir. Alan boyutları cilt üzerinde tanımlanır. 2.4.2. Asimetrik Kolimatör Tekniği:
Lineer hızlandırıcılarda asimetrik kolimatörler sabit SSD tekniğinde kullanıldığı gibi, izosantrik olarak da kullanılır. Yan alanlarda ışın merkezi alanların alt kenarında olacak şekilde, ön alan alınırken ise ışın merkezi alanın üst kenarında olacak şekilde kolimatöre asimetri verilir (23).21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Baş boyun radyoterapisinde, lineer hızlandırıcıda kritik organ dozlarının tedavi planlama sistemiyle karşılaştırılması - Sayfa 17
8 değişiklik gösterebilir, doz dağılımlarının görülmesi gerekir), ancak tümör, lenf nodları veya stomayı bölmemelidir. Eğer zorunlu olarak tanımlanan riskli sahalar bölünürse aralık bırakmamak daha uygundur. Asimetrik kolimatör kullanımıyla ışın diverjansı ortadan kaldırılarak ( Şekil 1.4 ) alan birleşimlerindeki sıcak bölge oluşumları önlenebilir (Çakır, 1993; Million ve Cassisi 1984; Sailer ve a...
Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü - Sayfa 15
radyoterapi ile % 64 oranında lokal kontrol sağlanabilmektedir. Tek başına radyoterapi uygulanacaksa tek priform sinüs duvarını tutan, fazla tümör yükü olmayan ve kıkırdak invazyonu göstermeyen tümörler tercih edilmelidir. Genellikle erken evre tümörlerde kullanılan toplam tedavi dozu konvansiyonel fraksiyonlarla 65-72 Gy arasında değişmektedir(4). İleri evre hsatalıkta ise genellikle cerrahi ve ...
Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü - Sayfa 16
2.4.3.1. Simetrik Teknik Baş-boyun ışınlamalarında genellikle kullanılan üç alan tekniğinde 900 ve 2700 gantry açılarında karşılıklı lateral alanlar ve supraklavikuler (ön) alan ışınlaması yapılır. Alanların diverjansına uygun olarak kolimasyon açısı, medulla blokları kullanılarak yada aralık bırakılarak, özellikle medulla spinaliste oluşabilecek, yüksek doz bölgeleri önlenmelidir. 2.4.3.2. Asim...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tekniği
ışın
alanlar
alan
tedavi
kolimatör


21. SAYFA ICERIGI

8
2.4. Tedavi Tekniği: Baş boyun kanserlerinde sıklıkla ön ve 2 yan (ortogonal) sahalar kullanılır. Alan
birleşimleri soğuk ve sıcak alan oluşumu açısından risklidir. Lateral sahalarla supraklavikular ön alan arası 3-5 mmlik aralık yeterlidir (kullanılan enerjiye göre de değişiklik gösterebilir, doz dağılımlarının görülmesi gerekir), ancak tümör, lenf nodları veya stomayı bölmemelidir. Eğer zorunlu olarak tanımlanan riskli sahalar bölünürse aralık bırakmamak daha uygundur. Asimetrik kolimatör kullanımıyla ışın diverjansı ortadan kaldırılarak (Şekil 2.3) alan birleşimlerindeki sıcak bölge oluşumları önlenebilir (16,17,18,19,20,21,22).
Şekil 2.3: Konvansiyonel ve asimetrik kolimasyon ortogonal alanların gösterimi.
2.4.1. Konvansiyonel Teknik: Baş-boyun ışınlamalarında genellikle kullanılan üç alan tekniğinde 900 ve 2700
gantry açılarında karşılıklı lateral alanlar ve supraklavikuler (ön) alan ışınlaması yapılır. Konvansiyonel teknikteki alan sahaları simetriktir. Alan boyutları cilt üzerinde tanımlanır. 2.4.2. Asimetrik Kolimatör Tekniği:
Lineer hızlandırıcılarda asimetrik kolimatörler sabit SSD tekniğinde kullanıldığı gibi, izosantrik olarak da kullanılır. Yan alanlarda ışın merkezi alanların alt kenarında olacak şekilde, ön alan alınırken ise ışın merkezi alanın üst kenarında olacak şekilde kolimatöre asimetri verilir (23).

İlgili Kaynaklarsingle.php