Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için sözlükçe çalışması
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans
Programı Yüksek Lisans Tezi
BAŞLANGIÇ DÜZEYİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SÖZLÜKÇE ÇALIŞMASI
Emrah ÖZCAN
03717008
Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN
İstanbul, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yabancıların Türkçe öğrenme yeterlilikleri - Sayfa 122
Sönmez, V. (1986). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (2.bs.). Yargı Yayınları, Ankara. Sülüşoğlu, B. (2008). İşe Dayalı Dil Öğretim Malzemelerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Şahin, M. (2008). Güvenlik Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğre...
Deyim ve atasözlerinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı üzerine bir araştırma - Sayfa 258
243 KAYNAKÇA TEZLER BALCI, S. (1994) Türkçenin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BARIN, E. (1992) Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Bir Metot Denemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BENHÜR, M.H. (2002) Türkçenin Yabancılara Öğretimi...
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde halk hikayelerinden yararlanma - Sayfa 107
93 Camkıran,Ö.(2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Şimdiki Zamanın Metinlerle Öğretimi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çakmak,M.(2001). “Yabancı Dil Öğretimi”. (Ed. L. Küçükahmet), Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Yabancı Dil 4-8. Ankara: Nobel Yay. Dağıtım. Daniş,M.(2009). Tahir ile Zühre -Ateşe Yazgılı Pervaneler- İstanbul: Timaş Yayınl...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yabancı
yüksek
öğretimi
tezi
türkçe


1. SAYFA ICERIGI

Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans
Programı Yüksek Lisans Tezi
BAŞLANGIÇ DÜZEYİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SÖZLÜKÇE ÇALIŞMASI
Emrah ÖZCAN
03717008
Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN
İstanbul, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php