Batı Karadeniz bölgesi ballarının polen analizi7 Yıllık yağış ortalamasının 1234,96 mm olduğu Zonguldakta en yağışlı aylar Aralık ve Ocak aylarıdır.Yağışlar kıyılardan iç kesimlere gidildikçe hem azalmakta hem de yağmurdan kara dönüşme özelliği göstermektedir. İlde hakim olan rüzgar güneydoğu (keşişleme) yönündedir. İkinci derecede etkin olan rüzgar ise kuzeybatı (karayel) yönündedir. Zonguldakta en düşük nem oranı %70 olup, ortalama nisbi nem oranı %75tir. İle ait yıllık sıcaklık değerleri şu şekildedir;

Meteorolojik Elemanlar

Rasat S. Oc Şu M (YIL)

AYLAR Nis M Hz Te Ağ Ey Ek Ka Ar Yıllık

OrtalamaSıcaklık(C)

31 6.2 5.8 7.4 11.4 15.2 19.6 21.8 21.6 18.5 14.9 11.1 8.0 13.5

OrtalamaYüksekSıcaklık(C) 31

9.2 9.0 10.7 15.1 18.6 22.9 24.9 25.0 22.3 18.4 14.6 11.1 16.8

OrtalamaDüşükSıcaklık(C) 31

3.5 3.0 4.5 8.2 11.9 15.8 18.1 18.1 15.3 12.1 8.4 5.4 10.4

EnYüksekSıcaklık(C)

31 24.1 26.0 29.9 32.6 35.6 35.3 39.5 39.0 34.0 35.9 29.9 24.4 39.5

EnDüşükSıcaklık(C)

31 -5.4 -7.2 -6.4 -2.1 3.2 8.8 11.2 11.1 6.6 1.8 -0.8 -3.5 -7.2

İl topraklarının %52si ormanlık alandır. Ormanlık alan Merkez ilçe, Devrek, Kdz.Ereğli, Alaplı ilçelerinde yoğunlaşmıştır. 180.000 ha’lık bu alanın %94 ‘ünü koruluk, %6’sını da baltalık ağaçlar oluşturur. Her mevsim yağışlı geçen yörenin yükseklikleri iğne yapraklı Abies nordmannianna ssp. bornmüelleriana (Uludağ göknarı) ve Pinus nigra ssp. pallasiana (karaçam), daha aşağıları yayvan yapraklı Fagus orientalis (Doğu kayını), Quercus frainetto, Q.cerris, Q.coccifera gibi meşe ağacı tüerleri, Castanea sativa (kestane ağacı), Tilia rubra (ıhlamur) ve Populus nigra (kara kavak), akarsu kenarları da Populus nigra ve Salix alba, S.caprea gibi söğüt ağaçlarıyla kaplıdır. Bu ana yeşil dokuyu Rhododendron ponticum19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 77
5.2 İKLİM DURUMU İl genelinde Karadeniz iklimi görülmekte olup her mevsim yağışlı ve ılımandır. Yağışlar güneyden kuzeye doğru artmaktadır. Mevsimler arası sıcaklık farkı ile gece-gündüz sıcaklık farkı fazla değildir. Çalışma alanına ait meteorolojik veriler, deniz seviyesinden 137 metre yükseklikte bulunan, 41.27 enlem ve 31.48 boylam koordinatlı Zonguldak Meteoroloji İstasyonu’nda 1975–2005 y...
Karadeniz Ereğli'de dalga enerjisi üretimine bir yaklaşım - Sayfa 54
6°C’dir. Devamlı kar yağışı görülmeyen Kdz. Ereğli'nin yıllık ortalama karlı gün sayısı 6.5’dir (Kdz. Ereğli Kaymakamlığı 2010). İlçeye Ocak, Şubat ve Mart aylarında genellikle Kuzey rüzgarları hakimdir. İlçede ortalama rüzgar hızı 8.8 m/sn'dir. Nisan ve Mayıs aylarında hava çok durgundur. Bu aylar en rüzgarsız aylardır. Sadece geceleri karadan denize Keşişleme olarak adlandırılan hafif bir rüz...
Zonguldak ili kemirici türlerinin ve yayılışlarının belirlenmesi - Sayfa 33
1.2 BÖLGENİN TANIMI Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Karadeniz’e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir ildir. Karadeniz kıyılarından başlayan il toprakları, kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğudan Bartın, doğudan Karabük, güneyden Bolu, batıda Düzce illeriyle çevrilidir. Zonguldak jeomorfolojik yapı bakımından ele alındığında engebeli bir yapıya sahip olduğu görülür. Dağlar hiçbir yerde 2000 m.’yi aşma...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
yağış
sıcaklık
kara
aylar
yıllık


19. SAYFA ICERIGI

7 Yıllık yağış ortalamasının 1234,96 mm olduğu Zonguldakta en yağışlı aylar Aralık ve Ocak aylarıdır.Yağışlar kıyılardan iç kesimlere gidildikçe hem azalmakta hem de yağmurdan kara dönüşme özelliği göstermektedir. İlde hakim olan rüzgar güneydoğu (keşişleme) yönündedir. İkinci derecede etkin olan rüzgar ise kuzeybatı (karayel) yönündedir. Zonguldakta en düşük nem oranı %70 olup, ortalama nisbi nem oranı %75tir. İle ait yıllık sıcaklık değerleri şu şekildedir;

Meteorolojik Elemanlar

Rasat S. Oc Şu M (YIL)

AYLAR Nis M Hz Te Ağ Ey Ek Ka Ar Yıllık

OrtalamaSıcaklık(C)

31 6.2 5.8 7.4 11.4 15.2 19.6 21.8 21.6 18.5 14.9 11.1 8.0 13.5

OrtalamaYüksekSıcaklık(C) 31

9.2 9.0 10.7 15.1 18.6 22.9 24.9 25.0 22.3 18.4 14.6 11.1 16.8

OrtalamaDüşükSıcaklık(C) 31

3.5 3.0 4.5 8.2 11.9 15.8 18.1 18.1 15.3 12.1 8.4 5.4 10.4

EnYüksekSıcaklık(C)

31 24.1 26.0 29.9 32.6 35.6 35.3 39.5 39.0 34.0 35.9 29.9 24.4 39.5

EnDüşükSıcaklık(C)

31 -5.4 -7.2 -6.4 -2.1 3.2 8.8 11.2 11.1 6.6 1.8 -0.8 -3.5 -7.2

İl topraklarının %52si ormanlık alandır. Ormanlık alan Merkez ilçe, Devrek, Kdz.Ereğli, Alaplı ilçelerinde yoğunlaşmıştır. 180.000 ha’lık bu alanın %94 ‘ünü koruluk, %6’sını da baltalık ağaçlar oluşturur. Her mevsim yağışlı geçen yörenin yükseklikleri iğne yapraklı Abies nordmannianna ssp. bornmüelleriana (Uludağ göknarı) ve Pinus nigra ssp. pallasiana (karaçam), daha aşağıları yayvan yapraklı Fagus orientalis (Doğu kayını), Quercus frainetto, Q.cerris, Q.coccifera gibi meşe ağacı tüerleri, Castanea sativa (kestane ağacı), Tilia rubra (ıhlamur) ve Populus nigra (kara kavak), akarsu kenarları da Populus nigra ve Salix alba, S.caprea gibi söğüt ağaçlarıyla kaplıdır. Bu ana yeşil dokuyu Rhododendron ponticum

İlgili Kaynaklarsingle.php