Bazı benzoksazin türevlerinin ökaryotik DNA topoizomeraz I enzimi üzerindeki inhibisyon etkilerinin incelenmesi


BAZI BENZOKSAZİN TÜREVLERİNİN ÖKARYOTİK DNA TOPOİZOMERAZ I ENZİMİ ÜZERİNDEKİ İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF INHIBITORY EFFECTS OF SOME BENZOXAZINE DERIVATES ON EUCARYOTIC DNA TOPOISOMERASE I
EGEMEN FOTO
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmenliğinin BİYOLOJİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ) Anabilim Dalı İçin Öngördüğü
YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır.
20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı benzazol türevlerinin ökaryotik DNA topoizomeraz I ve II enzimleri üzerine inhibisyon etkilerinin araştırılması - Sayfa 1
BAZI BENZAZOL TÜREVLERİNİN ÖKARYOTİK DNA TOPOİZOMERAZ I VE II ENZİMLERİ ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN ARA TIRILMASI THE INVESTIGATION OF INHIBITORY EFFECTS OF SOME BENZAZOLE DERIVATIVES ON EUKARYOTIC DNA TOPOISOMERASE I AND II ENZYMES ÇİĞDEM KAPLAN Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Biyoloji (Moleküler Biyoloji) Anabilim Dalı İçin Öngördüğü DOKTORA TEZ...
Bazı benzoksazin türevlerinin Rec yöntemi ile genotoksik potansiyellerinin ve ökaryotik DNA topoizomeraz I enzimi üzerindeki inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 2
BAZI BENZOKSAZİN TÜREVLERİNİN REC YÖNTEMİ İLE GENOTOKSİK POTANSİYELLERİNİN VE ÖKARYOTİK DNA TOPOİZOMERAZ I ENZİMİ ÜZERİNDEKİ İNHİBİSYON ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF GENOTOXIC POTENTIALS OF SOME BENZOXAZINE DERIVATIVES BY REC ASSAY AND INHIBITORY EFFECTS OF THESE COMPOUNDS ON EUKARYOTIC DNA TOPOISOMERASE I FATMA ZİLİFDAR Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav...
Formaldehit ile fikse edilmiş psoas kası ve karaciğer dokularından dna ekstraksiyonuna zamanın ve metodun etkisi hakkında bir çalışma - Sayfa 67
57 ÖZGEÇMİŞ I- Bireysel Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum yeri ve Tarihi: Uyruğu: Medeni Durumu: Askerlik Durumu: İletişim Adresi ve Telefonu: Okan Bakşi Tarsus-1978 T.C. Evli Yaptı (277. K.D.) Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlğı, Biyoloji İhtisas Dairesi, Keçiören/ Ankara 312 3407324 / 5120 II - Eğitimi: Yabancı Dil: Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (1995-...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
moleküler
üniversitesi
tezi
lisans
hazırlanmıştır


1. SAYFA ICERIGI

BAZI BENZOKSAZİN TÜREVLERİNİN ÖKARYOTİK DNA TOPOİZOMERAZ I ENZİMİ ÜZERİNDEKİ İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF INHIBITORY EFFECTS OF SOME BENZOXAZINE DERIVATES ON EUCARYOTIC DNA TOPOISOMERASE I
EGEMEN FOTO
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmenliğinin BİYOLOJİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ) Anabilim Dalı İçin Öngördüğü
YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır.
2007

İlgili Kaynaklarsingle.php