Bazı bitki ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi üzerine araştırmalar
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
Görkem DÜLGER
Danışman: Doç. Dr. Cüneyt AKI
Haziran, 2008 ÇANAKKALE1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

1982 sonrası dönemde Türkiye'de uygulanan turizm politikaları ve turizm politikalarının Çanakkale ekonomisine etkileri - Sayfa 192
178 İstanbul: Çanakkale Kongresi. Çanakkale Belediyesi ve Yerel Gündem 21 Çanakkale 2004 Çanakkale Yerleşmesinin Durum Raporu 2003. (Düzenleyen Talat Koç). Çanakkale: Çanakkale Kent Konseyi Yayınları: 2, Nisan. Çanakkale İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 2001 2001 Yılı Çanakkale İli Ekonomik ve Ticari Durumu Hakkında Rapor. Çanakkale: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı....
Sosyal, siyasal ve ekonomik yönüyle - Sayfa 184
168 I.Dünya I.Dünya 1.Dünya !.Dünya !.Dünya !.Dünya 1.Dünya 1.Dünya !.Dünya 1.Dünya 1.Dünya !.Dünya l.Dünya !.Dünya 1.Dünya !.Dünya !.Dünya İstiklal !.Dünya İstiklal 1.Dünya !.Dünya I.Dünya l.Dünya !.Dünya 1.Dünya 1.Dünya !.Dünya !.Dünya !.Dünya 1.Dünya !.Dünya !.Dünya I.Dünya !.Dünya !.Dünya I.Dünya !.Dünya 1.Dünya 1.Dünya 1.Dünya !.Dünya !.Dünya l.Dünya I.Dünya l.Dünya LDünya l.Dünya R...
Sosyal, siyasal ve ekonomik yönüyle - Sayfa 180
164 EK N0-2: Askere Sevkleri Milas Askerlik Şubesi Tarafından Yapılan Şehitlerimiz Savaş I.Dünya !.Dünya l.Dünya I.Dünya !.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya !.Dünya I.Dünya I.Dünya I.Dünya !.Dünya I.Dünya !.Dünya I.Dünya I.Dünya !.Dünya !.Dünya !.Dünya 1.Dünya I.Dünya !.Dünya I.Dünya !.Dünya I.Dünya...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çanakkale
danışman
dülger
görkem
araştırmalar
üzerine


1. SAYFA ICERIGI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
Görkem DÜLGER
Danışman: Doç. Dr. Cüneyt AKI
Haziran, 2008 ÇANAKKALE

İlgili Kaynaklarsingle.php