Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

1-GİRİŞ
Depolanmış tahıl, tahıl ürünleri ( un ve unlu mamuller, irmik vb.) gibi tarım ürünlerinde beslenen böcek ve akarlar, ürünlerde miktar ve kalite kayıplarına, dolayısıyla önemli ekonomik zararlara neden olmaktadır. Tarlalardan veya bir başka depodan gelen zararlılarla bulaşık ürünlerin depoya konulması ile buralara giren zararlıların istedikleri ortam koşullarını (sıcaklık, nem) bulmaları sonucu populasyon artışına bağlı olarak kayıplar ortaya çıkmaktadır. Gıda maddelerinin üretimi kadar hasat sonrası kayıpların önlenmesi de büyük öneme sahiptir. Günümüzde depolama sektörü, gıda maddelerinin muhafazası ve dağıtımında hem beslenme hem de ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır.
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaşanan hızlı sanayileşme ve nüfuz artışı açlık problemini de beraberinde getirmiştir. Bu problemlerin giderilmesine yönelik politikalar geliştirilmiş ve yoğun girdi kullanarak birim alandan yüksek verim almaya yönelik hedefler belirlenmiştir. Ancak entansif tarımın yapılması sırasında aşırı gübre ve ilaç kullanılması zararlıların ilaçlara karşı direnç kazanmalarına yol açmıştır. Gıda üretiminde kalite unsuru, sağlıklı gıda ve bunun yanında organik tarım giderek daha ön plana çıkmaktadır.
Bilindiği gibi depolarda zararlılara karşı en çok kimyasal mücadele yöntemi kullanılmaktadır. Kimyasalların depo koşullarında kullanılması ile; pestisit kalıntısı, zararlılarda direnç gelişimi ve uygulayıcılarda zehirlenme olayları gibi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Gıda maddelerinin fümigasyonunda çok kullanılan metil bromidin ozon tabakasına zarar vermesinden dolayı, dünyada kullanımının kısıtlanması ve tamamen yasaklanması konusunda uluslar arası yasal düzenlemeler getirilmiştir. Depo ortamında zararlı populasyonunu baskılamak ve düşürmek için alternatif bir çok yöntemler üzerinde çalışılmaktadır. Açık tarım alanlarındaki zararlılarla beraber özellikle depolanmış ürünlerdeki zararlılara karşı son birkaç onyıldan beri pestisitlere alternatif olarak bitkisel uçucu yağlar üzerinde çalışmalar
110. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gaz kromatografi ile bazı triazol ve organo fosfor grubu pestisitlerin çoklu analizi için yöntem geliştirilmesi - Sayfa 20
1 1. GİRİŞ Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan gıda maddesi ihtiyacını karşılamak amacıyla birim alandan daha fazla ürün elde edebilmek, tarımsal üretimi artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek için uygulanan en etkin yöntemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır [1]. Zirai mücadele uygulamaları içinde yer alan kimyasal mücadele; zararlı hastalık yapıcı yabancı otlara ve böcekler...
Üzümlerde kullanılan pestisit kalıntı miktarlarının zamana ve daldırma çözeltisine bağlı değişimi - Sayfa 22
1 1. GİRİŞ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, “İnsan ve Açlık” adıyla yayınlanan makalede, dünya nüfusunun yarısından fazlasının açlık sınırında olduğu bildirilmiştir (Man and Hunger, 1961). Bu durum, nüfus artışı ile birlikte paralellik gösteren gıda sıkıntısının en yüksek olduğu ülkelerde daha da önemli hale gelmiştir. Nüfusun giderek artması, yeni yerleşim yerlerinin k...
Konak un güvesi Ephestia kuehniella zeller, 1879 (Lepidoptera:Pyralidae) larvalarının hemolenf proteinleri üzerine ektoparazitoid Bracon hebetor say, 1836 (Hymenoptera:Braconidae)'un parazitik etkileri - Sayfa 11
1 1. GİRİŞ Giderek artan dünya nüfusu, beslenme problemini de beraberinde getirmiştir. Bu problem, besin kaynaklarının ve bu kaynaklardan elde edilen besin maddelerinin en iyi şekilde kullanılma ve korunmasını zorunlu kılmaktadır [1]. Beslenme ihtiyacının karşılanması için tarımsal alanların genişletilmesi, başka sorunlar yaratacağından, birim alandan elde edilen ürün miktarının artırılması pro...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

önem
zararlı
zarar
kimyasal
kayıplar
tarım


10. SAYFA ICERIGI

1-GİRİŞ
Depolanmış tahıl, tahıl ürünleri ( un ve unlu mamuller, irmik vb.) gibi tarım ürünlerinde beslenen böcek ve akarlar, ürünlerde miktar ve kalite kayıplarına, dolayısıyla önemli ekonomik zararlara neden olmaktadır. Tarlalardan veya bir başka depodan gelen zararlılarla bulaşık ürünlerin depoya konulması ile buralara giren zararlıların istedikleri ortam koşullarını (sıcaklık, nem) bulmaları sonucu populasyon artışına bağlı olarak kayıplar ortaya çıkmaktadır. Gıda maddelerinin üretimi kadar hasat sonrası kayıpların önlenmesi de büyük öneme sahiptir. Günümüzde depolama sektörü, gıda maddelerinin muhafazası ve dağıtımında hem beslenme hem de ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır.
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaşanan hızlı sanayileşme ve nüfuz artışı açlık problemini de beraberinde getirmiştir. Bu problemlerin giderilmesine yönelik politikalar geliştirilmiş ve yoğun girdi kullanarak birim alandan yüksek verim almaya yönelik hedefler belirlenmiştir. Ancak entansif tarımın yapılması sırasında aşırı gübre ve ilaç kullanılması zararlıların ilaçlara karşı direnç kazanmalarına yol açmıştır. Gıda üretiminde kalite unsuru, sağlıklı gıda ve bunun yanında organik tarım giderek daha ön plana çıkmaktadır.
Bilindiği gibi depolarda zararlılara karşı en çok kimyasal mücadele yöntemi kullanılmaktadır. Kimyasalların depo koşullarında kullanılması ile; pestisit kalıntısı, zararlılarda direnç gelişimi ve uygulayıcılarda zehirlenme olayları gibi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Gıda maddelerinin fümigasyonunda çok kullanılan metil bromidin ozon tabakasına zarar vermesinden dolayı, dünyada kullanımının kısıtlanması ve tamamen yasaklanması konusunda uluslar arası yasal düzenlemeler getirilmiştir. Depo ortamında zararlı populasyonunu baskılamak ve düşürmek için alternatif bir çok yöntemler üzerinde çalışılmaktadır. Açık tarım alanlarındaki zararlılarla beraber özellikle depolanmış ürünlerdeki zararlılara karşı son birkaç onyıldan beri pestisitlere alternatif olarak bitkisel uçucu yağlar üzerinde çalışmalar
1

İlgili Kaynaklar
single.php