Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

Adaçayında yapılan bir çalışmada, yazın yapılan hasatlarda taze herbadaki uçucu yağ oranının, baharda yapılan hasatlardakine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Kocabaş ve ark., 2007).
2.2. Uçucu Yağ Denemeleri İle İlgili Kaynak Araştırması
Shaaya ve ark. (1991), çeşitli baharat ve yabani bitkilerden ekstrakte ettikleri 28 uçucu yağ ve onların bazı ana bileşenlerinin fümigant toksisitesini ambar zararlılarından Rhizopertha dominica F., Oryzaephilus surinamensis L., Tribolium castaneum Herbst. ve Sitophilus oryzae L.nin erginlerine karşı test etmişler ve bunları etki bakımından; 1)- Terpinen-4-ol ve 1,8 cineole bileşenleri; 3-loblu adaçayı, adaçayı, defne, biberiye ve lavanta uçucu yağları R. dominica ya karşı en etkin; 2) Linalool, -terpineol ve carvacrol bileşenleri; kekik, fesleğen, mercanköşk otu ve karabaş kekik uçucu yağları O. surinamensis e en etkin; 3) 1,8 cineole bileşeni; anason ve nane uçucu yağları T. castaneum a karşı en etkin bulmuşlardır.
Shaaya ve ark. (1993), birbirinden farklı uçucu yağlar ve bunların bileşenlerinin fumigant etkisini, depo zararlısı böceklerin (Tribolium confusum, Rhizopertha dominica ve Ephestia cautella) yumurta ve erginlerine karşı ve funguslara karşı gözlemlemişlerdir. En etkili bileşiği olan SEM-76 nın 1.5 l/1 konsantrasyonda tüm erginlere karşı 24 saat muamelesinden sonra %100 ölüm oranı elde edilmiştir. Mercanköşk yağı daha yüksek konsantrasyonlarda böcek yumurtalarını etkili bir şekilde öldürmüştür. Bu uçucu yağların tümü içinde sadece iki uçucu yağ kekik ve mercanköşkün fungisidal aktivitesi gözlemlenmiş ve bunların bileşenleri olan thymol ve carvacrol etkin bulunmuştur. Etkin yağların hassasiyetleri arasındaki farklılıklar değişik böcek türleri ve dönemleri arasında ortaya çıkmıştır.
Regnault-Roger ve Hamraoui (1995), Acanthoscelides obtectus erginlerine karşı p-cymene, -pinene, camphor, linalool, terpineol, cuminaldehyde, cinnamaldehyde, anethole, carvacrol, thymol, estragole ve eugenol olmak üzere bazı monoterpenoidlerin fumigant toksisitesini tespit etmek amacıyla 24 ve 48 saat uygulama süreleri için LC50 konsantrasyonlarını saptamışlar ve erginlere en fazla
615. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitki kökenli bileşiklerin böcek ve akarlarla mücadelede kullanılma potansiyeli üzerinde araştırmalar - Sayfa 20
etmişlerdir. Eugenol' ün 2 analoğu olan methyl eugenol ve isoeugenol' ün repellent aktivitelerinin ise çok düşük düzeyde kaldığını; içerisindeki eugenol' ün alındığı O. suave uçucu yağının repellent etkisinde büyük bir azalmanın olduğunu fakat repellentlik özelliğini tamamen kaybetmediğini bildirmişlerdir. Buradan O. suave ve E. caryophyllata bitkilerinin uçucu yağlarımn repellentlik özelliğinin b...
- Sayfa 20
etmişlerdir. Eugenol' ün 2 analoğu olan methyl eugenol ve isoeugenol' ün repellent aktivitelerinin ise çok düşük düzeyde kaldığını; içerisindeki eugenol' ün alındığı O. suave uçucu yağının repellent etkisinde büyük bir azalmanın olduğunu fakat repellentlik özelliğini tamamen kaybetmediğini bildirmişlerdir. Buradan O. suave ve E. caryophyllata bitkilerinin uçucu yağlarımn repellentlik özelliğinin b...
- Sayfa 20
etmişlerdir. Eugenol' ün 2 analoğu olan methyl eugenol ve isoeugenol' ün repellent aktivitelerinin ise çok düşük düzeyde kaldığını; içerisindeki eugenol' ün alındığı O. suave uçucu yağının repellent etkisinde büyük bir azalmanın olduğunu fakat repellentlik özelliğini tamamen kaybetmediğini bildirmişlerdir. Buradan O. suave ve E. caryophyllata bitkilerinin uçucu yağlarımn repellentlik özelliğinin b...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

linalool
erginlerine
dominica
etki
carvacrol
tribolium


15. SAYFA ICERIGI

Adaçayında yapılan bir çalışmada, yazın yapılan hasatlarda taze herbadaki uçucu yağ oranının, baharda yapılan hasatlardakine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Kocabaş ve ark., 2007).
2.2. Uçucu Yağ Denemeleri İle İlgili Kaynak Araştırması
Shaaya ve ark. (1991), çeşitli baharat ve yabani bitkilerden ekstrakte ettikleri 28 uçucu yağ ve onların bazı ana bileşenlerinin fümigant toksisitesini ambar zararlılarından Rhizopertha dominica F., Oryzaephilus surinamensis L., Tribolium castaneum Herbst. ve Sitophilus oryzae L.nin erginlerine karşı test etmişler ve bunları etki bakımından; 1)- Terpinen-4-ol ve 1,8 cineole bileşenleri; 3-loblu adaçayı, adaçayı, defne, biberiye ve lavanta uçucu yağları R. dominica ya karşı en etkin; 2) Linalool, -terpineol ve carvacrol bileşenleri; kekik, fesleğen, mercanköşk otu ve karabaş kekik uçucu yağları O. surinamensis e en etkin; 3) 1,8 cineole bileşeni; anason ve nane uçucu yağları T. castaneum a karşı en etkin bulmuşlardır.
Shaaya ve ark. (1993), birbirinden farklı uçucu yağlar ve bunların bileşenlerinin fumigant etkisini, depo zararlısı böceklerin (Tribolium confusum, Rhizopertha dominica ve Ephestia cautella) yumurta ve erginlerine karşı ve funguslara karşı gözlemlemişlerdir. En etkili bileşiği olan SEM-76 nın 1.5 l/1 konsantrasyonda tüm erginlere karşı 24 saat muamelesinden sonra %100 ölüm oranı elde edilmiştir. Mercanköşk yağı daha yüksek konsantrasyonlarda böcek yumurtalarını etkili bir şekilde öldürmüştür. Bu uçucu yağların tümü içinde sadece iki uçucu yağ kekik ve mercanköşkün fungisidal aktivitesi gözlemlenmiş ve bunların bileşenleri olan thymol ve carvacrol etkin bulunmuştur. Etkin yağların hassasiyetleri arasındaki farklılıklar değişik böcek türleri ve dönemleri arasında ortaya çıkmıştır.
Regnault-Roger ve Hamraoui (1995), Acanthoscelides obtectus erginlerine karşı p-cymene, -pinene, camphor, linalool, terpineol, cuminaldehyde, cinnamaldehyde, anethole, carvacrol, thymol, estragole ve eugenol olmak üzere bazı monoterpenoidlerin fumigant toksisitesini tespit etmek amacıyla 24 ve 48 saat uygulama süreleri için LC50 konsantrasyonlarını saptamışlar ve erginlere en fazla
6

İlgili Kaynaklar
single.php