Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

toksisite gösteren bileşiğin linalool ve en düşük toksisite gösterenin ise estragole olduğunu bildirmişlerdir.
Saraç ve Tunç (1995), Pimpinella anisum L. (Anason), Eucalyptus camaldulensis Dehn. (Okaliptus), Thymbra spicata L.var. spicata (Karabaş kekik) ve Satureja thymbra L.(Kekik) gibi 4 bitki türünün uçucu yağlarını fümigant olarak üç böcek türünde 24 168 saat arasında değişen periyotlarda ve 108 135 ml/l hava dozlarında uygulayarak yüksek toksisite elde etmişlerdir. P. anisum un uçucu yağı diğer yağlardan daha kısa bir sürede ( Sitophilus oryzae için 24 96 saat, Ephestia kuehniella da 96 144 saat ) Tribolium confusum ve S. oryzae erginlerine, E. kuehniella nın üçüncü dönem larvasında %95 oranında ölüme sebep olmuştur. E. camaldulensis in uçucu yağı ise bütün böcek türleri içinde yüksek bir ölüm oranına sebep olmuştur. T. confusum da 168 saat içerisinde sebep olduğu ölüm oranı %86 dır. T. spicata var. spicata ve S. thymbra uçucu yağları sadece S. oryzae ve E. kuehniella ya yüksek toksisite göstermiştir.
Perez ve Pascual-Villalobos (1999), Chrysanthemum coronarium L. (Krizantem) dan elde edilen uçucu yağı kontak etkisi denemiştir. Bu yağın insektisit etkisi Bemisia tabaci (Genn.) ve depo ürün zararlılarından Tribolium castaneum (Herbst), Acanthoscelides obtectus (Say) ve Ephestia kuehniella (Zell.) da kullanılarak in vitro bioassays yöntemleri ile test edilmiştir. Bu damla uygulaması ile yüksek bir ölüm oranı elde edilmiştir. 24 saatte LC50 değeri için T. castaneum da larva başına 0.045 ldir. Kontakt uygulamasını takiben etkisi hızlı ve yıkıcı olarak tespit edilmiştir. A. obtectus erginleri ve E. kuehniella larvalarında daha hızlı etki görülmüş, T. castaneum erginlerinin uçucu yağlara karşı çok daha hassas oldukları ortaya konmuştur. Uçucu yağ uygulamasının beyazsinekler için repellent ve fümigant toksisitesi sürekli olmamakla birlikte kısa bir süre içinde gözlemlenmiştir.
Papachristos ve Stamopoulos (2000), 13 tane bitkinin uçucu yağlarını (kereviz, portakal, okaliptus, katran ardıcı, Akdeniz defnesi, melez lavanta, nane, yeşil nane, fesleğen, kekik, menengiç, biberiye, doğu mazısı) Acanthoscelides obtectus Say.a karşı fümigant etkisini test etmişlerdir. Bu çalışmada Choice ve noChoice testleri ile bu uçucu yağların böceklerde repellent etkileri, doğurganlığın azalması, yumurtadan çıkma oranlarında düşme, yumurtadan yeni çıkmış 1. dönem
716. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı bitki (Melia azederach L., Sytrax officinalis L.,Quercus ssp.) tohumlarından elde edilen ekstraktların Çam Keseböceği, Thaumetopoea Pityocampa (Schiff.), larvalarına karşı kullanılması - Sayfa 16
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Kevser DAYIOĞLU edilen uçucu yağlar içerisinde özellikle sarımsak ve soğan uçucu yağlarının, T. confusum ‘un tüm dönemlerine karşı yüksek fumigant etki gösterdiği rapor edilmiştir. 2.2. Yurt Dışı Çalışmaları : Kısmalı ve Madanlar (1988), A.indica'nin son yıllarda bitkisel bir insektisit olarak oldukça ümitvar görüldüğünü, böcekler üzerinde çok sayıda araştırıcının yap...
Aphis craccivora koch. ve Myzus persicae sulz. (Hom.: aphididae)'ya karşı bazı bitkisel uçucu yağların insektisit etkileri üzerine araştırmalar - Sayfa 17
carvacrol (49,19 - 76,86) olduğunu, sadece bir örnekte thymol %50,71 ile ana bileşen olarak bulunduğunu bildirmektedirler. Perrucci (1995) 2 farklı lavanta bitkisi (Lavandula angustifolia Miller ve Lavandula stoechas), nane (Mentha piperita L.) ve öka1iptus (Eucaliptus globulus Labill.) uçucu yağları ve bunların ana bileşenleri olan linalool, linalyl acetate, fenchone, menthone, menthol, eucalypt...
Bitki kökenli bileşiklerin böcek ve akarlarla mücadelede kullanılma potansiyeli üzerinde araştırmalar - Sayfa 22
Ndungu vd (1995) Cleome monophylla (Capparidacea) çalısının uçucu yağı ve onun tanımlanan 14 bileşenini Y-tüp olfaktometre yardımıyla S. zeamais' a karşı repellent etki testlerinde kullanmışlardır. Test sonuçlarına göre bu 14 bileşenden en etkili olanları sırasıyla 1-.a-terpeneol ve 2-dodecanone olmuştur. Perrucci (1995) 2 farklı lavanta bitkisi (Lavandula angustifolia Miller ve L. stoechas L.), ...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toksisite
uçucu
tribolium
kuehniella
etki
ölüme


16. SAYFA ICERIGI

toksisite gösteren bileşiğin linalool ve en düşük toksisite gösterenin ise estragole olduğunu bildirmişlerdir.
Saraç ve Tunç (1995), Pimpinella anisum L. (Anason), Eucalyptus camaldulensis Dehn. (Okaliptus), Thymbra spicata L.var. spicata (Karabaş kekik) ve Satureja thymbra L.(Kekik) gibi 4 bitki türünün uçucu yağlarını fümigant olarak üç böcek türünde 24 168 saat arasında değişen periyotlarda ve 108 135 ml/l hava dozlarında uygulayarak yüksek toksisite elde etmişlerdir. P. anisum un uçucu yağı diğer yağlardan daha kısa bir sürede ( Sitophilus oryzae için 24 96 saat, Ephestia kuehniella da 96 144 saat ) Tribolium confusum ve S. oryzae erginlerine, E. kuehniella nın üçüncü dönem larvasında %95 oranında ölüme sebep olmuştur. E. camaldulensis in uçucu yağı ise bütün böcek türleri içinde yüksek bir ölüm oranına sebep olmuştur. T. confusum da 168 saat içerisinde sebep olduğu ölüm oranı %86 dır. T. spicata var. spicata ve S. thymbra uçucu yağları sadece S. oryzae ve E. kuehniella ya yüksek toksisite göstermiştir.
Perez ve Pascual-Villalobos (1999), Chrysanthemum coronarium L. (Krizantem) dan elde edilen uçucu yağı kontak etkisi denemiştir. Bu yağın insektisit etkisi Bemisia tabaci (Genn.) ve depo ürün zararlılarından Tribolium castaneum (Herbst), Acanthoscelides obtectus (Say) ve Ephestia kuehniella (Zell.) da kullanılarak in vitro bioassays yöntemleri ile test edilmiştir. Bu damla uygulaması ile yüksek bir ölüm oranı elde edilmiştir. 24 saatte LC50 değeri için T. castaneum da larva başına 0.045 ldir. Kontakt uygulamasını takiben etkisi hızlı ve yıkıcı olarak tespit edilmiştir. A. obtectus erginleri ve E. kuehniella larvalarında daha hızlı etki görülmüş, T. castaneum erginlerinin uçucu yağlara karşı çok daha hassas oldukları ortaya konmuştur. Uçucu yağ uygulamasının beyazsinekler için repellent ve fümigant toksisitesi sürekli olmamakla birlikte kısa bir süre içinde gözlemlenmiştir.
Papachristos ve Stamopoulos (2000), 13 tane bitkinin uçucu yağlarını (kereviz, portakal, okaliptus, katran ardıcı, Akdeniz defnesi, melez lavanta, nane, yeşil nane, fesleğen, kekik, menengiç, biberiye, doğu mazısı) Acanthoscelides obtectus Say.a karşı fümigant etkisini test etmişlerdir. Bu çalışmada Choice ve noChoice testleri ile bu uçucu yağların böceklerde repellent etkileri, doğurganlığın azalması, yumurtadan çıkma oranlarında düşme, yumurtadan yeni çıkmış 1. dönem
7

İlgili Kaynaklar
single.php