Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

mersin bitkisi (Myrtus communis L.) nin ekstraktları, bulundu. Akabinde kekik (Origanum syriacum L.), nane (Mentha microcorphylla Koch), sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.) ve karabaş lavantası (Lavandula stoechas L.) LC 50 değerleri sırasıyla 16, 36, 39, 70 ve 89 mg litre- olarak bulunmuştur. Her bir bitki türünün 20nin üzerinde major bileşik belirlendi. 8 saf bileşik (1.8-cineole, menthone, linalool, terpineol, cavracrol, thymol, (1S)-(-)-pinene ve (1R)-(+)-pinene) larvalara karşı test edildi. Thymol, cavracrol, (1R)-(+)-pinene ve (1S)-(-)-pinene en fazla toksik (LC50=36-49 mg L-) iken menthone, 1.8 cineole, linalool ve terpineol daha az toksik (LC50=156-194 mg L-) bulunmuştur.
Byung-Ho ve ark. (2003), Avustralya da bulunan Myrtaceae familyasının türlerinden elde edilen 42 uçucu yağdan 6 sı, tahıl zararlısı Sitophilus oryzae L., Tribolium castaneum (Herbst) ve Rhyzopertha dominica F. ya karşı fumigant toksisiteye sahip olduklarını gözlemlemişlerdir. Bunlar Eucalyptus nicholii, E. codonocarpa, E. blakelyi, Callistemon sieberi, Melaleuca fulgens ve M. armillaris den elde edilen uçucu yağlardır. S. oryzae erginlerine karşı seçilmiş uçucu yağların LC50 ve LC95 değerleri sırasıyla 19 30,6 l/L hava ve 43.6 56 l/L havadır. Aynı zamanda bu yağların LC95 değerlerine bakıldığında hemen hepsinin de T. castaneum ve R. dominica ya karşı iki kat toksik oldukları ortaya çıkmıştır.
Koschier ve Sedy (2003), Lamiaceae familyasındaki bitkilerden elde edilen pek çok uçucu yağ konsantrasyonlarının Thrips tabaciye karşı repellent ve deterrent etkilerini denemişlerdir. Bioassay çalışmalarında biberiye uçucu yağının olfaktometre içinde %10 konsantrasyonda thrips dişilerine karşı uzaklaştırıcı etki yaptığı belirlenmiştir. Dual-choice testlerinde kekik ve nane yağının %0,1 ve %1 konsantrasyonu ile muamele edilmiş yaprak diskleri üzerine thrips dişilerinin yumurta bırakma aktivitesinin engellendiği ortaya çıkmıştır. %1 konsantrasyondaki lavanta yağı ve %0,1 konsantrasyondaki adaçayı uçucu yağı da yumurta bırakmayı etkilemiştir. No-choice testlerinde, kekik ve lavanta yağları %1 ve %0,1 konsantrasyonlarda uygulamadan sonra thripslerin yumurta bırakma oranları kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında %4560 oranında azaldığı gözlenmiştir. Nane yağı sadece %1 konsantrasyonda yumurta bırakmayı engellemiştir. Thrips tabaciye karşı repellent ve deterrent etki gösteren uçucu yağlar diğer kontrol yöntemlerle birlikte
1019. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitki kökenli bileşiklerin böcek ve akarlarla mücadelede kullanılma potansiyeli üzerinde araştırmalar - Sayfa 20
etmişlerdir. Eugenol' ün 2 analoğu olan methyl eugenol ve isoeugenol' ün repellent aktivitelerinin ise çok düşük düzeyde kaldığını; içerisindeki eugenol' ün alındığı O. suave uçucu yağının repellent etkisinde büyük bir azalmanın olduğunu fakat repellentlik özelliğini tamamen kaybetmediğini bildirmişlerdir. Buradan O. suave ve E. caryophyllata bitkilerinin uçucu yağlarımn repellentlik özelliğinin b...
- Sayfa 20
etmişlerdir. Eugenol' ün 2 analoğu olan methyl eugenol ve isoeugenol' ün repellent aktivitelerinin ise çok düşük düzeyde kaldığını; içerisindeki eugenol' ün alındığı O. suave uçucu yağının repellent etkisinde büyük bir azalmanın olduğunu fakat repellentlik özelliğini tamamen kaybetmediğini bildirmişlerdir. Buradan O. suave ve E. caryophyllata bitkilerinin uçucu yağlarımn repellentlik özelliğinin b...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

thymol
erginlerine
castaneum
kekik
linalool
cineole


19. SAYFA ICERIGI

mersin bitkisi (Myrtus communis L.) nin ekstraktları, bulundu. Akabinde kekik (Origanum syriacum L.), nane (Mentha microcorphylla Koch), sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.) ve karabaş lavantası (Lavandula stoechas L.) LC 50 değerleri sırasıyla 16, 36, 39, 70 ve 89 mg litre- olarak bulunmuştur. Her bir bitki türünün 20nin üzerinde major bileşik belirlendi. 8 saf bileşik (1.8-cineole, menthone, linalool, terpineol, cavracrol, thymol, (1S)-(-)-pinene ve (1R)-(+)-pinene) larvalara karşı test edildi. Thymol, cavracrol, (1R)-(+)-pinene ve (1S)-(-)-pinene en fazla toksik (LC50=36-49 mg L-) iken menthone, 1.8 cineole, linalool ve terpineol daha az toksik (LC50=156-194 mg L-) bulunmuştur.
Byung-Ho ve ark. (2003), Avustralya da bulunan Myrtaceae familyasının türlerinden elde edilen 42 uçucu yağdan 6 sı, tahıl zararlısı Sitophilus oryzae L., Tribolium castaneum (Herbst) ve Rhyzopertha dominica F. ya karşı fumigant toksisiteye sahip olduklarını gözlemlemişlerdir. Bunlar Eucalyptus nicholii, E. codonocarpa, E. blakelyi, Callistemon sieberi, Melaleuca fulgens ve M. armillaris den elde edilen uçucu yağlardır. S. oryzae erginlerine karşı seçilmiş uçucu yağların LC50 ve LC95 değerleri sırasıyla 19 30,6 l/L hava ve 43.6 56 l/L havadır. Aynı zamanda bu yağların LC95 değerlerine bakıldığında hemen hepsinin de T. castaneum ve R. dominica ya karşı iki kat toksik oldukları ortaya çıkmıştır.
Koschier ve Sedy (2003), Lamiaceae familyasındaki bitkilerden elde edilen pek çok uçucu yağ konsantrasyonlarının Thrips tabaciye karşı repellent ve deterrent etkilerini denemişlerdir. Bioassay çalışmalarında biberiye uçucu yağının olfaktometre içinde %10 konsantrasyonda thrips dişilerine karşı uzaklaştırıcı etki yaptığı belirlenmiştir. Dual-choice testlerinde kekik ve nane yağının %0,1 ve %1 konsantrasyonu ile muamele edilmiş yaprak diskleri üzerine thrips dişilerinin yumurta bırakma aktivitesinin engellendiği ortaya çıkmıştır. %1 konsantrasyondaki lavanta yağı ve %0,1 konsantrasyondaki adaçayı uçucu yağı da yumurta bırakmayı etkilemiştir. No-choice testlerinde, kekik ve lavanta yağları %1 ve %0,1 konsantrasyonlarda uygulamadan sonra thripslerin yumurta bırakma oranları kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında %4560 oranında azaldığı gözlenmiştir. Nane yağı sadece %1 konsantrasyonda yumurta bırakmayı engellemiştir. Thrips tabaciye karşı repellent ve deterrent etki gösteren uçucu yağlar diğer kontrol yöntemlerle birlikte
10

İlgili Kaynaklar
single.php