Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
BAZI BİTKİSEL UÇUCU YAĞLARIN Ephestia kuehniella ya (LEPİDOPTERA : PYRALIDAE) FÜMİGANT ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Yasin Nazım ALPKENT
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı
Danışman : Prof. Dr. Özdemir ALAOĞLU 2009, 63 sayfa
Bu çalışmada, buhar distilasyon yöntemiyle lavanta (Lavandula angustifolia), nane (Mentha spicata), kişniş (Coriandrum sativum) ve adaçayı (Salvia officinalis)ndan elde edilen uçucu yağların değirmen güvesi Ephestia kuehniella nın 2025 günlük larvalarına ve 024 saatlik yumurtalarına karşı iki farklı sıcaklıktaki ( 272C ve 222C ) fümigant etkileri araştırılmıştır. Bütün testler üç tekerrürlü olarak yürütülmüş, her birinde 20 şer larva veya yumurta bulunan tekerrürlere 24, 48 ve 72 saat süreyle uçucu yağ buharları uygulanmıştır. Ölüm oranlarının probit transformasyonu yapılarak LC50 ve LC99 değerleri hesaplanmıştır.
Uçucu yağların E. kuehniella ya karşı fümigant toksisitenin; ortam sıcaklığına, zararlının gelişme dönemine, uçucu yağın uygulama dozu ve süresine bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. LC50 değerlerine bakıldığında, biyolojik dönemlerin uçucu yağlara karşı duyarlılıkları farklı bulunmuş; lavanta yağında yumurtalar larvalara göre daha duyarlı iken, nane uçucu yağında aynı, kişniş ve adaçayında ise larvaların yumurtalara göre daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir.
Larvalara karşı yapılan testlerde, 222C ve 272C koşullarında 72 saatlik uygulama sonunda; lavanta uçucu yağında sırasıyla 175 l/l ve 300 l/l hava dozuyla % 96 ölüm oranı elde edilmiş, sıcaklık artışı etkinliği azaltmıştır. Aynı koşullarda, nane uçucu yağının etkinliği 250 l/l hava dozunda % 90 dolayında iken kişniş ve adaçayında sırasıyla 222C 75 l/l hava için % 90 civarında, 272C de 100 l/l dozda ise %100 olmuş, 5C lik sıcaklık artışının bu üç uçucu yağın larvalara toksisitesi üzerine belirgin bir etkisi olmamıştır.
i2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

saat
uygulama
ölüm
nane
uçucu
hava


2. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
BAZI BİTKİSEL UÇUCU YAĞLARIN Ephestia kuehniella ya (LEPİDOPTERA : PYRALIDAE) FÜMİGANT ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Yasin Nazım ALPKENT
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı
Danışman : Prof. Dr. Özdemir ALAOĞLU 2009, 63 sayfa
Bu çalışmada, buhar distilasyon yöntemiyle lavanta (Lavandula angustifolia), nane (Mentha spicata), kişniş (Coriandrum sativum) ve adaçayı (Salvia officinalis)ndan elde edilen uçucu yağların değirmen güvesi Ephestia kuehniella nın 2025 günlük larvalarına ve 024 saatlik yumurtalarına karşı iki farklı sıcaklıktaki ( 272C ve 222C ) fümigant etkileri araştırılmıştır. Bütün testler üç tekerrürlü olarak yürütülmüş, her birinde 20 şer larva veya yumurta bulunan tekerrürlere 24, 48 ve 72 saat süreyle uçucu yağ buharları uygulanmıştır. Ölüm oranlarının probit transformasyonu yapılarak LC50 ve LC99 değerleri hesaplanmıştır.
Uçucu yağların E. kuehniella ya karşı fümigant toksisitenin; ortam sıcaklığına, zararlının gelişme dönemine, uçucu yağın uygulama dozu ve süresine bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. LC50 değerlerine bakıldığında, biyolojik dönemlerin uçucu yağlara karşı duyarlılıkları farklı bulunmuş; lavanta yağında yumurtalar larvalara göre daha duyarlı iken, nane uçucu yağında aynı, kişniş ve adaçayında ise larvaların yumurtalara göre daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir.
Larvalara karşı yapılan testlerde, 222C ve 272C koşullarında 72 saatlik uygulama sonunda; lavanta uçucu yağında sırasıyla 175 l/l ve 300 l/l hava dozuyla % 96 ölüm oranı elde edilmiş, sıcaklık artışı etkinliği azaltmıştır. Aynı koşullarda, nane uçucu yağının etkinliği 250 l/l hava dozunda % 90 dolayında iken kişniş ve adaçayında sırasıyla 222C 75 l/l hava için % 90 civarında, 272C de 100 l/l dozda ise %100 olmuş, 5C lik sıcaklık artışının bu üç uçucu yağın larvalara toksisitesi üzerine belirgin bir etkisi olmamıştır.
i

İlgili Kaynaklar
single.php