Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

dozda bile (100 l/720 ml hacim) % 20 den fazla ölüm meydana getirmiştir,. Böylece, 7 gün sonra 1.8-cineole %92.5, camphor %77.5 ve akabinde linalool %70.0 ölüm oranına neden olmuştur. Bu bileşikler fumigantlar olarak yüksek oranda uçuculuk, etkinlik ve güvenilirlikleri nedeniyle uygundur (Rozman ve ark., 2006).
Çağlar ve ark. (2007), Origanum acutidens L. bitki türünün uçucu yağını Lasioderma serricorne F. (Coleoptera: anobiidae) ve Sitophilus granarius L. ( Coleoptera: Curculionidae) un erginlerine ve Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: pyralidae) nın üçüncü larva dönemine karşı fumigant toksisitesini test etmişlerdir. Origanum acutidensin uçucu yağı 0.5, 1, 1.5 ve 2 l /L hava dozunda denenmiştir. Yapılmış olan testler ile böceklerin bütün yaşama evrelerinde 96 saatte 2 l /L hava dozunda %100 ölüm tespit edilmiştir. Ölüm oranı uçucu yağın dozları ve uygulama sürelerine bağlı olarak artmıştır. O. acutidens in uçucu yağı bütün böcek türlerine karşı etkin bulunmasına rağmen, E. kuehniella nın larvasında değişen zaman ve dozlarda etkin ve S. granarius ve L. serricorne den daha duyarlı olduğu bulunmuştur. Çalışmada bu bitki uçucu yağının E. kuehniella, L. serricorne ve S. granarius a karşı güçlü bir toksik etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Karcı ve Işıkber (2007), yaptıkları çalışmada defne, rezene, beyaz kekik, soğan, civanperçemi, İngiliz nanesi, ardıç, okaliptüs, göknar, sarımsak, Hindistan cevizi ağacı, biberiye, Hint safranı, çam ve anason uçucu yağlarının kırma biti (Tribolium confusum)nin yumurtalarına karşı fumigant etkisini denemişlerdir. T. confusum yumurtalarını 24, 48 ve 72 saat süreyle uçucu yağların 100 L/L uygulama dozuna maruz bırakmışlardır. Sarımsak, soğan, defne, anason ve beyaz kekik uçucu yağlarının 24 saat uygulama süresinde %42.2 ve %100 arasında değişen ölüm oranı ile güçlü bir ovisit etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Yapılan probit analizleri sonucu, yumurtalar için sarımsak, soğan, anason, beyaz kekik ve defne uçucu yağlarına ait LT90 değerlerinin sırasıyla 1.1, 22.1, 22.4, 13.8 ve 51.1 saat olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada, sarımsak uçucu yağı için LT50 ve LT90 değerleri sırasıyla 0.86 ve 1.06 saat olarak tespit edilmiştir.
1423. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitkisel kökenli sarımsak ile soğan uçucu yağlarının ve bazı aktif bileşenlerinin kırma un biti (Tribolium confusum du Val.)'nin gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 16
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR NİGAR GÖZEK 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar Tunç ve ark. (2000), Pimpinella anisum L. (anason), Cuminum cyminum L. (kimyon), Eucalyptus camaldulensis Dehn (okaliptüs), Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) (beyaz kekik) ve Rosmarinus officinalis L. (biberiye) bitkilerinde elde edilen uçucu yağların T. confusum ve E. kuehniella‘ya karşı fu...
Bazı monoterpenoid bileşiklerinin kırma biti, Tribolium confusum du Val. (Coleoptera:Tenebrionidae) ve değirmen güvesi, Ephestia kuehniella zeller (Lepidoptera:Pyralidae)' ya fumigant etkileri üzerine araştırmalar - Sayfa 23
belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda sıcaklığın artışına paralel olarak ölüm yüzdelerinde de önemli artışlar olduğunu, M. spicata, M. fruticosa’nın 10 ve 30 °C’de A. obtectus, S. granarius ve S. oryzae’ye karşı yüksek fumigant etki gösterdiği ve test edilen böceklerin % 100’ünü 24 saat içinde öldürdüğü saptanmıştır. Karcı (2006), yaptığı çalışmada 32 farklı bitkiden elde edilen uçucu yağların, T. ...
Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların kırma un biti, Tribolium confusum duval, (Col.: Tenebrionidae)'un tüm gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 13
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. Yurt içinde Yapılan Çalışmalar Saraç ve Tunç (1995), Pimpinella anisum L. (anason), Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (okaliptus), Thymbra spicata var. spicata L. (zahter) ve Satureja thymbra L. (kara kekik) bitkilerinden elde edilen uçucu yağların; T. confusum ve Sitophilus oryzae L.’nin ergin dönemlerine, E. kuehniella’nın ise son larva dönemine karşı olan toksik etkile...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maruz
fumigant
karşı
ölüm
arasında
uçucu


23. SAYFA ICERIGI

dozda bile (100 l/720 ml hacim) % 20 den fazla ölüm meydana getirmiştir,. Böylece, 7 gün sonra 1.8-cineole %92.5, camphor %77.5 ve akabinde linalool %70.0 ölüm oranına neden olmuştur. Bu bileşikler fumigantlar olarak yüksek oranda uçuculuk, etkinlik ve güvenilirlikleri nedeniyle uygundur (Rozman ve ark., 2006).
Çağlar ve ark. (2007), Origanum acutidens L. bitki türünün uçucu yağını Lasioderma serricorne F. (Coleoptera: anobiidae) ve Sitophilus granarius L. ( Coleoptera: Curculionidae) un erginlerine ve Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: pyralidae) nın üçüncü larva dönemine karşı fumigant toksisitesini test etmişlerdir. Origanum acutidensin uçucu yağı 0.5, 1, 1.5 ve 2 l /L hava dozunda denenmiştir. Yapılmış olan testler ile böceklerin bütün yaşama evrelerinde 96 saatte 2 l /L hava dozunda %100 ölüm tespit edilmiştir. Ölüm oranı uçucu yağın dozları ve uygulama sürelerine bağlı olarak artmıştır. O. acutidens in uçucu yağı bütün böcek türlerine karşı etkin bulunmasına rağmen, E. kuehniella nın larvasında değişen zaman ve dozlarda etkin ve S. granarius ve L. serricorne den daha duyarlı olduğu bulunmuştur. Çalışmada bu bitki uçucu yağının E. kuehniella, L. serricorne ve S. granarius a karşı güçlü bir toksik etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Karcı ve Işıkber (2007), yaptıkları çalışmada defne, rezene, beyaz kekik, soğan, civanperçemi, İngiliz nanesi, ardıç, okaliptüs, göknar, sarımsak, Hindistan cevizi ağacı, biberiye, Hint safranı, çam ve anason uçucu yağlarının kırma biti (Tribolium confusum)nin yumurtalarına karşı fumigant etkisini denemişlerdir. T. confusum yumurtalarını 24, 48 ve 72 saat süreyle uçucu yağların 100 L/L uygulama dozuna maruz bırakmışlardır. Sarımsak, soğan, defne, anason ve beyaz kekik uçucu yağlarının 24 saat uygulama süresinde %42.2 ve %100 arasında değişen ölüm oranı ile güçlü bir ovisit etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Yapılan probit analizleri sonucu, yumurtalar için sarımsak, soğan, anason, beyaz kekik ve defne uçucu yağlarına ait LT90 değerlerinin sırasıyla 1.1, 22.1, 22.4, 13.8 ve 51.1 saat olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada, sarımsak uçucu yağı için LT50 ve LT90 değerleri sırasıyla 0.86 ve 1.06 saat olarak tespit edilmiştir.
14

İlgili Kaynaklar
single.php