Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar









































































3.2 METOT
3.2.1. Ephestia kuehniella nın yetiştirilmesi
Un güvesi E. kuehniellanın yetiştirilmesine Ankara Üniverstesi Ziraat Fakültesinden gelen örneklerle başlanmıştır. İklim odasında plastik kaplar içerisinde pupalardan ortaya çıkan erginler cam tüpler yardımıyla 1 litrelik cam kavanozlara alınarak, üzerine tül geçirilip lastik bantla sabitlenmiştir. Erginlerin çiftleşmesinden sonra ergin dişilerin verdiği yumurtalar, içinde 2 cm un bulunan ve 25 x 15 x 10 cm ebatlarında olan plastik kaplara, ince uçlu bir fırça yardımı ile aktarılmıştır. Yumurtalardan çıkarak un ortamında beslenen larvalar pupa olduktan sonra yaklaşık 4550 gün içinde ergin çıkışı başlamıştır. Üretim çalışmaları 27 2 oC sıcaklık ve %605 nem koşullarına sahip iklim odasında yürütülmüştür.
Şekil.3.6. İklim odası ve üretim kapları
3.2.2. Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası
Fümigant etkileri araştırılacak nane, adaçayı, kişniş ve lavanta bitkileri Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesinin Tarla Bitkileri Bölümünden kuru olarak temin
18



27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Antepfıstığı zararlılarına karşı kullanılan bazı pestisitlerin laboratuvar koşullarında Anthocoris minki dohrn. (Hemiptera:Anthocoridae)'ye etkilerinin belirlenmesi - Sayfa 20
MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Çalışmanın ana materyalini A. minki bireyleri, bunların beslenmesinde kullanılan Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtaları ile Çizelge 3.1’de belirtilen etkili madde ve formülasyona sahip pestisitler oluşturmuştur. Çalışmanın diğer materyallerini ise A. minki’nin yetiştirilmesi sırasında yumurta bırakmaları için taze fasulye, E. kuehniella’...
Yumurta-larva parazitoiti chelonus oculator panzer (Hymenoptera: Braconidae) ile helicoverpa armigera hübner (Lepidoptera: Noctuidae) arasında bazı biyolojik ilişkiler üzerinde çalışmalar The studies on some biological relations of an egg-larval parasitoid chelonus oculator panzer (Hymenoptera: Braconidae) on helicoverpa armigera hübner (Lepidoptera: - Sayfa 54
oransal nem, 16 saat aydınlık: 8 saat karanlık koşulların sağlandığı iklim odasında yetiştirilmiştir. Üretimde Ephestia kuehniella kültüründen sağlanan yumurtalar kullanılmıştır. Bu kültürden elde edilen 24-48 saatlik yumurtalar hazırlanan Arap zamkı yardımı ile 4x15 cm„lik kağıt şeritlere yapıştırılmış ve 10 litrelik cam fanus içerisindeki beslenmiş ve çiftleşmiş parazitoitlere sunulmuştur. Ergin...
- Sayfa 17
17 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Araştırmanın ana materyalini Un güvesi Ephestia kuehniella Zell., Cadra ( Ephestia ) cautella Walk ve yumurta parazitoitleri Trichogramma brassicae Bezdenko, T. cacoeciae Marchal, T. evanescens Westwood oluşturmaktadır. Ayrıca kullanılan diğer materyaller; cam tüp ( 1,7 x 11 cm ve 2,8 x 18 cm ), % 10’luk arap zamkı, yumuşak uçlu fırçalar ( 0, 3, 5 ve 10 num...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lastik
plastik
yumurtalar
ergin
iklim
temin


27. SAYFA ICERIGI

3.2 METOT
3.2.1. Ephestia kuehniella nın yetiştirilmesi
Un güvesi E. kuehniellanın yetiştirilmesine Ankara Üniverstesi Ziraat Fakültesinden gelen örneklerle başlanmıştır. İklim odasında plastik kaplar içerisinde pupalardan ortaya çıkan erginler cam tüpler yardımıyla 1 litrelik cam kavanozlara alınarak, üzerine tül geçirilip lastik bantla sabitlenmiştir. Erginlerin çiftleşmesinden sonra ergin dişilerin verdiği yumurtalar, içinde 2 cm un bulunan ve 25 x 15 x 10 cm ebatlarında olan plastik kaplara, ince uçlu bir fırça yardımı ile aktarılmıştır. Yumurtalardan çıkarak un ortamında beslenen larvalar pupa olduktan sonra yaklaşık 4550 gün içinde ergin çıkışı başlamıştır. Üretim çalışmaları 27 2 oC sıcaklık ve %605 nem koşullarına sahip iklim odasında yürütülmüştür.
Şekil.3.6. İklim odası ve üretim kapları
3.2.2. Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası
Fümigant etkileri araştırılacak nane, adaçayı, kişniş ve lavanta bitkileri Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesinin Tarla Bitkileri Bölümünden kuru olarak temin
18

İlgili Kaynaklar




single.php