Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

Şekil 3.7. Larvalara karşı fümigant etki denemesinde kullanılan plastik tüpler
Şekil 3.8. Yumurtalara karşı fümigant etki denemesinde kullanılan yumurta pleytleri ve test düzeneği
Uçucu yağların un güvelerinin larva ve yumurtalarına karşı fumigant etkilerinin belirlenmesinde 222 oC ve 272 oC sıcaklık ile %605 nispi nem ve günlük 12 saatlik ışıklanma periyoduna sahip iklim odası kullanılmıştır( Ayvaz ve ark., 2006).
Larvalara karşı fümigant etkinin saptanması, Erler (2000) tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde yapılmıştır. E.kuehniellanın 2025 günlük larvaları yumuşak bir pens yardımıyla alınarak 8cm uzunluk ve 3cm çapındaki plastik tüpler içine konulmuştur. İçine 20 adet larva konulmuş olan her bir tüp bir tekerrür sayılmıştır. Plastik tüpün ağzı larvaların hava alabileceği şekilde bir tülle kapatılıp lastikle tutturulmuştur. Daha sonra 3 adet tüp (3 tekerrür olmak üzere) 1 litrelik cam kavanozun içine konmuştur. Kavanoz kapağının iç yüzeyine 3×8 cm boyutunda kurutma kğıdı bantla tutturulduktan sonra üzerine belli dozda uçucu yağ damlatılmış ve kapağı kapatılarak belli bir süre uçucu yağın etkisine maruz bırakılmıştır. Uçucu yağ asetonla belli oranda seyreltildikten sonra mikropipet
2029. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitki kökenli bileşiklerin böcek ve akarlarla mücadelede kullanılma potansiyeli üzerinde araştırmalar - Sayfa 32
Fümigant etkinin saptanması Tunç vd (1997) tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde yapılmıştır. T confusum ve S. oryzae' nin 0-14 günlük genç erginleri ve E. kuehniel/a' nın 13-16 günlük larvaları içerisinde yaklaşık 3 g besin ortamı (T. conjusum erginleri için un, kepek ve pakmayadan oluşan karışım; S. oryzae erginleri için temiz steril buğday ve E. kuehniella larvaları için buğday ezmesi) b...
- Sayfa 32
Fümigant etkinin saptanması Tunç vd (1997) tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde yapılmıştır. T confusum ve S. oryzae' nin 0-14 günlük genç erginleri ve E. kuehniel/a' nın 13-16 günlük larvaları içerisinde yaklaşık 3 g besin ortamı (T. conjusum erginleri için un, kepek ve pakmayadan oluşan karışım; S. oryzae erginleri için temiz steril buğday ve E. kuehniella larvaları için buğday ezmesi) b...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kavanoz
tekerrür
kullanılmıştır
sonra
kullanılan
uçucu


29. SAYFA ICERIGI

Şekil 3.7. Larvalara karşı fümigant etki denemesinde kullanılan plastik tüpler
Şekil 3.8. Yumurtalara karşı fümigant etki denemesinde kullanılan yumurta pleytleri ve test düzeneği
Uçucu yağların un güvelerinin larva ve yumurtalarına karşı fumigant etkilerinin belirlenmesinde 222 oC ve 272 oC sıcaklık ile %605 nispi nem ve günlük 12 saatlik ışıklanma periyoduna sahip iklim odası kullanılmıştır( Ayvaz ve ark., 2006).
Larvalara karşı fümigant etkinin saptanması, Erler (2000) tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde yapılmıştır. E.kuehniellanın 2025 günlük larvaları yumuşak bir pens yardımıyla alınarak 8cm uzunluk ve 3cm çapındaki plastik tüpler içine konulmuştur. İçine 20 adet larva konulmuş olan her bir tüp bir tekerrür sayılmıştır. Plastik tüpün ağzı larvaların hava alabileceği şekilde bir tülle kapatılıp lastikle tutturulmuştur. Daha sonra 3 adet tüp (3 tekerrür olmak üzere) 1 litrelik cam kavanozun içine konmuştur. Kavanoz kapağının iç yüzeyine 3×8 cm boyutunda kurutma kğıdı bantla tutturulduktan sonra üzerine belli dozda uçucu yağ damlatılmış ve kapağı kapatılarak belli bir süre uçucu yağın etkisine maruz bırakılmıştır. Uçucu yağ asetonla belli oranda seyreltildikten sonra mikropipet
20

İlgili Kaynaklar
single.php