Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

yardımıyla damlatılmıştır. Asetonun böceklerin tüm gelişme dönemlerine karşı fümigant etkisi bilindiğinden, Erlerin (2000) uyguladığı gibi, muamele dozlarının seyreltilmesinde ve kontrollerde kullanılan asetonun uçması için kapaklar bir süre (1422 sn) bekletildikten sonra kapatılmıştır.
Uygulama süresinin sonunda kavanoz kapağı açılarak larvaların her bir tekerrürü bir petri kabına konulup canlı- ölü bireylerin durumunun netleşmesi için 3 gün aynı ortamda bekletilmiş, daha sonra larvaların canlı/ölü oranı tespit edilmiştir. Kontrol tekerrürlerinde sadece 40 l /l hava aseton uygulanmıştır. Denemelerde 24, 48 ve 72 saatlik uygulama süreleri kullanılmıştır.
E. kuehniellanın yumurtalarına uçucu yağların fümigant toksisitesini belirlemek için yine Erler (2000) in uyguladığı yöntem kullanılmıştır. 024 saatlik yumurtalar, üzerinde 60 adet çukurcuğun bulunduğu ve bu iş için uygun değişiklikler yapılmış plastik yumurta pleytlerine yerleştirilerek uçucu yağların buharlarına maruz bırakılmıştır. Bir yumurta pleyti, üzerinde 3 mm çapında ve 3 mm derinliğinde yuvarlak çukurcuklar bulunan bir alt pleyt (5.6 x 8.2cm) ve bu çukurcukların üzerine isabet eden noktalarda matkapla 3 mm çapında delik açtığımız bir üst pleyt (5.9 x 8.4 cm)den oluşmaktadır. Bu iki pleyt arasına bir serigrafik bez yerleştirildikten sonra hepsi birden lastik bantla sabitlenmiştir. Böylece bir taraftan yumurtaların bulunduğu çukurcuğa hava giriş-çıkışı sağlanırken bir taraftan da oluşacak her hangi bir sallanmada yumurtaların veya çıkış yapmış olan larvaların pleytten dışarı savrulmasına engel olunmuştur. Her bir çukurcuğa ince uçlu samur fırça yardımıyla birer yumurta bırakılmış ve 20 yumurta bir tekerrür sayılmıştır. Hazırlanan yumurta pleyti 1 litrelik cam kavanoza yatay konumda konulmuştur. Hazırlanan uygulama dozları kavanoz kapaklarının iç yüzeyine bantla yapıştırılmış 3×8 cm boyutundaki kurutma kğıtlarına mikro pipet yardımı ile emdirilerek uygulanmıştır. Kurutma kağıdı üzerine belirlenen dozda asetonla seyreltilmiş uçucu yağ damlattıktan sonra kavanoz kapağı kapatılarak yumurtalar uçucu yağ buharlarına maruz bırakılmıştır. Erlerin (2000) e göre, muamele dozlarının seyreltilmesinde ve kontrollerde kullanılan asetonun uçması için kapaklar bir süre (1422 sn) bekletildikten sonra kapatılmıştır.Uygulama süresi sonunda yumurtaların bulunduğu pleyt kavanozdan dışarı alınmış ve 5 gün beklettikten sonra pleytler açılarak alt pleytteki çukurcuklarda bulunan canlı/ ölü yumurta sayısı belirlenmiştir. Larva çıkışı olmayan
2130. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitki kökenli bileşiklerin böcek ve akarlarla mücadelede kullanılma potansiyeli üzerinde araştırmalar - Sayfa 32
Fümigant etkinin saptanması Tunç vd (1997) tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde yapılmıştır. T confusum ve S. oryzae' nin 0-14 günlük genç erginleri ve E. kuehniel/a' nın 13-16 günlük larvaları içerisinde yaklaşık 3 g besin ortamı (T. conjusum erginleri için un, kepek ve pakmayadan oluşan karışım; S. oryzae erginleri için temiz steril buğday ve E. kuehniella larvaları için buğday ezmesi) b...
- Sayfa 32
Fümigant etkinin saptanması Tunç vd (1997) tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde yapılmıştır. T confusum ve S. oryzae' nin 0-14 günlük genç erginleri ve E. kuehniel/a' nın 13-16 günlük larvaları içerisinde yaklaşık 3 g besin ortamı (T. conjusum erginleri için un, kepek ve pakmayadan oluşan karışım; S. oryzae erginleri için temiz steril buğday ve E. kuehniella larvaları için buğday ezmesi) b...
- Sayfa 32
Fümigant etkinin saptanması Tunç vd (1997) tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde yapılmıştır. T confusum ve S. oryzae' nin 0-14 günlük genç erginleri ve E. kuehniel/a' nın 13-16 günlük larvaları içerisinde yaklaşık 3 g besin ortamı (T. conjusum erginleri için un, kepek ve pakmayadan oluşan karışım; S. oryzae erginleri için temiz steril buğday ve E. kuehniella larvaları için buğday ezmesi) b...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kullanılan
aseton
tekerrür
kullanılmıştır
uçucu
karşı


30. SAYFA ICERIGI

yardımıyla damlatılmıştır. Asetonun böceklerin tüm gelişme dönemlerine karşı fümigant etkisi bilindiğinden, Erlerin (2000) uyguladığı gibi, muamele dozlarının seyreltilmesinde ve kontrollerde kullanılan asetonun uçması için kapaklar bir süre (1422 sn) bekletildikten sonra kapatılmıştır.
Uygulama süresinin sonunda kavanoz kapağı açılarak larvaların her bir tekerrürü bir petri kabına konulup canlı- ölü bireylerin durumunun netleşmesi için 3 gün aynı ortamda bekletilmiş, daha sonra larvaların canlı/ölü oranı tespit edilmiştir. Kontrol tekerrürlerinde sadece 40 l /l hava aseton uygulanmıştır. Denemelerde 24, 48 ve 72 saatlik uygulama süreleri kullanılmıştır.
E. kuehniellanın yumurtalarına uçucu yağların fümigant toksisitesini belirlemek için yine Erler (2000) in uyguladığı yöntem kullanılmıştır. 024 saatlik yumurtalar, üzerinde 60 adet çukurcuğun bulunduğu ve bu iş için uygun değişiklikler yapılmış plastik yumurta pleytlerine yerleştirilerek uçucu yağların buharlarına maruz bırakılmıştır. Bir yumurta pleyti, üzerinde 3 mm çapında ve 3 mm derinliğinde yuvarlak çukurcuklar bulunan bir alt pleyt (5.6 x 8.2cm) ve bu çukurcukların üzerine isabet eden noktalarda matkapla 3 mm çapında delik açtığımız bir üst pleyt (5.9 x 8.4 cm)den oluşmaktadır. Bu iki pleyt arasına bir serigrafik bez yerleştirildikten sonra hepsi birden lastik bantla sabitlenmiştir. Böylece bir taraftan yumurtaların bulunduğu çukurcuğa hava giriş-çıkışı sağlanırken bir taraftan da oluşacak her hangi bir sallanmada yumurtaların veya çıkış yapmış olan larvaların pleytten dışarı savrulmasına engel olunmuştur. Her bir çukurcuğa ince uçlu samur fırça yardımıyla birer yumurta bırakılmış ve 20 yumurta bir tekerrür sayılmıştır. Hazırlanan yumurta pleyti 1 litrelik cam kavanoza yatay konumda konulmuştur. Hazırlanan uygulama dozları kavanoz kapaklarının iç yüzeyine bantla yapıştırılmış 3×8 cm boyutundaki kurutma kğıtlarına mikro pipet yardımı ile emdirilerek uygulanmıştır. Kurutma kağıdı üzerine belirlenen dozda asetonla seyreltilmiş uçucu yağ damlattıktan sonra kavanoz kapağı kapatılarak yumurtalar uçucu yağ buharlarına maruz bırakılmıştır. Erlerin (2000) e göre, muamele dozlarının seyreltilmesinde ve kontrollerde kullanılan asetonun uçması için kapaklar bir süre (1422 sn) bekletildikten sonra kapatılmıştır.Uygulama süresi sonunda yumurtaların bulunduğu pleyt kavanozdan dışarı alınmış ve 5 gün beklettikten sonra pleytler açılarak alt pleytteki çukurcuklarda bulunan canlı/ ölü yumurta sayısı belirlenmiştir. Larva çıkışı olmayan
21

İlgili Kaynaklar
single.php