Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

yumurtalar ölü, larva çıkışı olanlar ise canlı olarak değerlendirilmiştir. Denemeler her doz ve süre için 3 tekerrürlü olarak tertip edilmiş, kontrol dozu olarak 40 l/l hava aseton uygulanmıştır.
3.3. Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi Un güvelerine karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen % ölüm
değerleri Taş ın (2008) kullandığı gibi Abbot formülü [(A-B)/A] x 100; burada : A, kontroldeki % canlı; B, muamele dozundaki % canlı kullanılarak ile kontrollerde meydana gelen doğal ölümle düzeltilmiştir (Abbot, 1925).
Minitab paket programı (McKenzie & Goldman, 2005) kullanılarak ortalama ve standart hataları hesaplanmış, daha sonra Poloplus programı kullanılarak (LeOra, 1994) % ölümlerin probit transformasyonu yapılmıştır. Probit analiz metoduna göre de birebir regresyon ile LC50 ve LC99 değerleri hesaplanmıştır.
2231. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitki kökenli bileşiklerin böcek ve akarlarla mücadelede kullanılma potansiyeli üzerinde araştırmalar - Sayfa 39
3.4. Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi Hem ambar zararlıları hem de sera zararlılarına karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen% ölüm değerleri Abbott formülü- [(A-B)/A]xlOO; burada: A, kontroldeki % canlı; B, muamele dozundaki % canlı- kullanılarak kontrollerde meydana gelen doğal ölümle düzeltilmiştir. Düzeltilmiş % ölümlerin hesaplanmasından sonra istatistik Minita...
- Sayfa 39
3.4. Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi Hem ambar zararlıları hem de sera zararlılarına karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen% ölüm değerleri Abbott formülü- [(A-B)/A]xlOO; burada: A, kontroldeki % canlı; B, muamele dozundaki % canlı- kullanılarak kontrollerde meydana gelen doğal ölümle düzeltilmiştir. Düzeltilmiş % ölümlerin hesaplanmasından sonra istatistik Minita...
- Sayfa 39
3.4. Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi Hem ambar zararlıları hem de sera zararlılarına karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen% ölüm değerleri Abbott formülü- [(A-B)/A]xlOO; burada: A, kontroldeki % canlı; B, muamele dozundaki % canlı- kullanılarak kontrollerde meydana gelen doğal ölümle düzeltilmiştir. Düzeltilmiş % ölümlerin hesaplanmasından sonra istatistik Minita...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kullanılarak
ölüm
edilen
analiz
probit
hesaplanmış


31. SAYFA ICERIGI

yumurtalar ölü, larva çıkışı olanlar ise canlı olarak değerlendirilmiştir. Denemeler her doz ve süre için 3 tekerrürlü olarak tertip edilmiş, kontrol dozu olarak 40 l/l hava aseton uygulanmıştır.
3.3. Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi Un güvelerine karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen % ölüm
değerleri Taş ın (2008) kullandığı gibi Abbot formülü [(A-B)/A] x 100; burada : A, kontroldeki % canlı; B, muamele dozundaki % canlı kullanılarak ile kontrollerde meydana gelen doğal ölümle düzeltilmiştir (Abbot, 1925).
Minitab paket programı (McKenzie & Goldman, 2005) kullanılarak ortalama ve standart hataları hesaplanmış, daha sonra Poloplus programı kullanılarak (LeOra, 1994) % ölümlerin probit transformasyonu yapılmıştır. Probit analiz metoduna göre de birebir regresyon ile LC50 ve LC99 değerleri hesaplanmıştır.
22

İlgili Kaynaklar
single.php