Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

5. TARTIŞMA
Bu çalışmada lavanta, nane, kişniş ve adaçayı uçucu yağlarının E. kuehniella nın larva ve yumurtalarına karşı fümigant etkisi iki farklı sıcaklıkta test edilmiştir.
E. kuehniella ya karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen sonuçlara göre; toksisitenin uçucu yağlara, böceğin gelişme dönemine, muamele dozu ve süresine bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Bitkisel uçucu yağlar un güvesine fümigant etkileri LC 50 değerlerine bakılarak iki grupta ele alınabilir:
1.Grup: Fümigant toksisitesi yüksek olanlar: Bu gruba giren bitkisel uçucu yağlar kişniş ve adaçayıdır. Bu bitkilerin uçucu yağları özellikle düşük dozlarda larva ve yumurtalarda meydana getirdikleri ölümler ile son derece toksik olduğu anlaşılmaktadır. Farklı gelişme dönemlerinde çoğu zaman kullanılan dozun 25 l/l havadan başlatılması da etkinliğinin yüksek olduğunun bir kanıtıdır. Örneğin 272C ve 222C de 72 saatlik en uzun uygulama süresi ve 125 l/l hava dozunda, adaçayı ve kişnişin uygulandığı larvalarda ve kişniş uçucu yağının uygulandığı yumurtalarda % 95 i geçen etkinlikler kaydedilmiştir. Ancak adaçayının yumurtalara 222C de uygulanan maksimum (150 l/l hava) dozda 24 saatlik uygulama süresinde % 25, 48 saatte % 47 ve 72 saatlik uygulamada ancak % 57 oranında ölüm meydana getirebilmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında, adaçayı uçucu yağının etkinliğinde sıcaklık artışından dolayı yumurtalara karşı artış görülürken, larvalara karşı belirgin bir değişiklik olmadığı söylenebilir. Kişniş uçucu yağının ise gerek larvalara gerekse yumurtalara etkinliğinin 5C lik sıcaklık değişiminden etkilenmediği anlaşılmaktadır.
2.Grup: Orta veya düşük fümigant toksisite gösterenler: Bu grupta lavanta ve nane uçucu yağları yer almaktadır. Bunlardan lavanta, larvalara karşı 272C ve 222C de sırasıyla 300 l/l ve 175 l/l hava dozunda 72 saat sonunda % 96 oranında ölüme neden olduğu görülmüştür. Yine aynı uçucu yağın yumurtalardaki etkinliği 272C ve 222C de sırasıyla 225 l/l ve 100 l/l hava dozlarında 72
3544. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölüm
uygulama
nane
uçucu
saat
kuehniella


44. SAYFA ICERIGI

5. TARTIŞMA
Bu çalışmada lavanta, nane, kişniş ve adaçayı uçucu yağlarının E. kuehniella nın larva ve yumurtalarına karşı fümigant etkisi iki farklı sıcaklıkta test edilmiştir.
E. kuehniella ya karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen sonuçlara göre; toksisitenin uçucu yağlara, böceğin gelişme dönemine, muamele dozu ve süresine bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Bitkisel uçucu yağlar un güvesine fümigant etkileri LC 50 değerlerine bakılarak iki grupta ele alınabilir:
1.Grup: Fümigant toksisitesi yüksek olanlar: Bu gruba giren bitkisel uçucu yağlar kişniş ve adaçayıdır. Bu bitkilerin uçucu yağları özellikle düşük dozlarda larva ve yumurtalarda meydana getirdikleri ölümler ile son derece toksik olduğu anlaşılmaktadır. Farklı gelişme dönemlerinde çoğu zaman kullanılan dozun 25 l/l havadan başlatılması da etkinliğinin yüksek olduğunun bir kanıtıdır. Örneğin 272C ve 222C de 72 saatlik en uzun uygulama süresi ve 125 l/l hava dozunda, adaçayı ve kişnişin uygulandığı larvalarda ve kişniş uçucu yağının uygulandığı yumurtalarda % 95 i geçen etkinlikler kaydedilmiştir. Ancak adaçayının yumurtalara 222C de uygulanan maksimum (150 l/l hava) dozda 24 saatlik uygulama süresinde % 25, 48 saatte % 47 ve 72 saatlik uygulamada ancak % 57 oranında ölüm meydana getirebilmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında, adaçayı uçucu yağının etkinliğinde sıcaklık artışından dolayı yumurtalara karşı artış görülürken, larvalara karşı belirgin bir değişiklik olmadığı söylenebilir. Kişniş uçucu yağının ise gerek larvalara gerekse yumurtalara etkinliğinin 5C lik sıcaklık değişiminden etkilenmediği anlaşılmaktadır.
2.Grup: Orta veya düşük fümigant toksisite gösterenler: Bu grupta lavanta ve nane uçucu yağları yer almaktadır. Bunlardan lavanta, larvalara karşı 272C ve 222C de sırasıyla 300 l/l ve 175 l/l hava dozunda 72 saat sonunda % 96 oranında ölüme neden olduğu görülmüştür. Yine aynı uçucu yağın yumurtalardaki etkinliği 272C ve 222C de sırasıyla 225 l/l ve 100 l/l hava dozlarında 72
35

İlgili Kaynaklar
single.php