Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar tarafımızdan elde edilen sonuçlar arasında test edilen türler farklı olmasına rağmen az çok benzerlik bulunmaktadır. Araştırmamızda larva denemelerine bakıldığında 272C de 24, 48 ve 72 saatlik uygulama süreleri için LC50 değerlerine bakıldığında fümigant etkileri; 1,8 cineole bileşeni bulunan adaçayı linalool içeren kişniş terpineol içeren lavanta >1,8 cineole bileşiği içeren nane şeklinde sıralanmaktadır. Larvalara 222C de 24 saatlik uygulama süresindeki LC50 değerlerine bakıldığında; adaçayı = kişniş lavanta nane şeklinde sıralanmaktadır. 48 saatlik uygulama süresinde ise LC50 değerleri şu şekilde sıralanmaktadır; adaçayı > kişniş > nane > lavanta. Regnault-Roger ve Hamraoui (1995), Acanthoscelides obtectus erginlerine karşı p-cymene, -pinene, camphor, linalool, terpineol, cuminaldehyde, cinnamaldehyde, anethole, carvacrol, thymol, estragole ve eugenol olmak üzere bazı monoterpenoidlerin fumigant toksisitesini tespit etmek amacıyla 24 ve 48 saat uygulama süreleri için LC50 konsantrasyonlarını saptamışlar ve erginlere en fazla toksisite gösteren bileşiğin linalool ve en düşük toksisite gösterenin ise estragole bileşiğinin olduğunu bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada farklı türler kullanılmış olmasına rağmen farklı gelişme döneminde kullanılan bitkilerdeki bileşenlerin aynı olması ve birbirine yakın sonuçlar çıkması yapılan çalışmayı desteklemektedir. Yaptığımız çalışmada kullanılan türün E. kuehniella olması ve larva dönemine uygulanan bitkisel uçucu yağlarda en etkin ikinci sırada yer alan ( % 5880 arasında ) linalool bileşeni içeren kişnişin benzer fümigant etkiye sahip olmasından dolayı sonuçların benzerlik gösterdiği söylenebilir. Saraç ve Tunç (1995), Pimpinella anisum L., Eucalyptus camaldulensis Dehn., Thymbra spicata L.var. spiceata ve Satureja thymbra L. bitki türlerinin uçucu yağlarının fümigant toksisitelerini 24 168 saat arasında değişen periyotlar için ve 108 135 l/l hava dozlarında test ederek yüksek toksisite elde etmişlerdir. Uygulanan bitkisel uçucu yağlardan anason (P.anisum), E. kuehniella larvasında 96 144 saatte %95 oranında ölüme sebep olmuştur. Yapmış olduğumuz denemede de buna yakın sonuçlar çıkmıştır. Larvalarda kullanılan bitkisel uçucu yağın farklı olmasına karşın anason (P.anisum) bitkisinin önemli bileşeni -pinen maddesinin kişniş ve lavanta bitkisinde de bulunmasından dolayı bu iki araştırma sonuçlarını karşılaştırmak mümkündür. 272C de larvalara 72 saatlik uygulama sonunda lavanta uçucu yağında 300 l/l hava dozunda ve kişnişde 48 saatte 100 l/l hava
3746. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aphis craccivora koch. ve Myzus persicae sulz. (Hom.: aphididae)'ya karşı bazı bitkisel uçucu yağların insektisit etkileri üzerine araştırmalar - Sayfa 17
carvacrol (49,19 - 76,86) olduğunu, sadece bir örnekte thymol %50,71 ile ana bileşen olarak bulunduğunu bildirmektedirler. Perrucci (1995) 2 farklı lavanta bitkisi (Lavandula angustifolia Miller ve Lavandula stoechas), nane (Mentha piperita L.) ve öka1iptus (Eucaliptus globulus Labill.) uçucu yağları ve bunların ana bileşenleri olan linalool, linalyl acetate, fenchone, menthone, menthol, eucalypt...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nane
fümigant
karşı
bitki
farklı
uçucu


46. SAYFA ICERIGI

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar tarafımızdan elde edilen sonuçlar arasında test edilen türler farklı olmasına rağmen az çok benzerlik bulunmaktadır. Araştırmamızda larva denemelerine bakıldığında 272C de 24, 48 ve 72 saatlik uygulama süreleri için LC50 değerlerine bakıldığında fümigant etkileri; 1,8 cineole bileşeni bulunan adaçayı linalool içeren kişniş terpineol içeren lavanta >1,8 cineole bileşiği içeren nane şeklinde sıralanmaktadır. Larvalara 222C de 24 saatlik uygulama süresindeki LC50 değerlerine bakıldığında; adaçayı = kişniş lavanta nane şeklinde sıralanmaktadır. 48 saatlik uygulama süresinde ise LC50 değerleri şu şekilde sıralanmaktadır; adaçayı > kişniş > nane > lavanta. Regnault-Roger ve Hamraoui (1995), Acanthoscelides obtectus erginlerine karşı p-cymene, -pinene, camphor, linalool, terpineol, cuminaldehyde, cinnamaldehyde, anethole, carvacrol, thymol, estragole ve eugenol olmak üzere bazı monoterpenoidlerin fumigant toksisitesini tespit etmek amacıyla 24 ve 48 saat uygulama süreleri için LC50 konsantrasyonlarını saptamışlar ve erginlere en fazla toksisite gösteren bileşiğin linalool ve en düşük toksisite gösterenin ise estragole bileşiğinin olduğunu bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada farklı türler kullanılmış olmasına rağmen farklı gelişme döneminde kullanılan bitkilerdeki bileşenlerin aynı olması ve birbirine yakın sonuçlar çıkması yapılan çalışmayı desteklemektedir. Yaptığımız çalışmada kullanılan türün E. kuehniella olması ve larva dönemine uygulanan bitkisel uçucu yağlarda en etkin ikinci sırada yer alan ( % 5880 arasında ) linalool bileşeni içeren kişnişin benzer fümigant etkiye sahip olmasından dolayı sonuçların benzerlik gösterdiği söylenebilir. Saraç ve Tunç (1995), Pimpinella anisum L., Eucalyptus camaldulensis Dehn., Thymbra spicata L.var. spiceata ve Satureja thymbra L. bitki türlerinin uçucu yağlarının fümigant toksisitelerini 24 168 saat arasında değişen periyotlar için ve 108 135 l/l hava dozlarında test ederek yüksek toksisite elde etmişlerdir. Uygulanan bitkisel uçucu yağlardan anason (P.anisum), E. kuehniella larvasında 96 144 saatte %95 oranında ölüme sebep olmuştur. Yapmış olduğumuz denemede de buna yakın sonuçlar çıkmıştır. Larvalarda kullanılan bitkisel uçucu yağın farklı olmasına karşın anason (P.anisum) bitkisinin önemli bileşeni -pinen maddesinin kişniş ve lavanta bitkisinde de bulunmasından dolayı bu iki araştırma sonuçlarını karşılaştırmak mümkündür. 272C de larvalara 72 saatlik uygulama sonunda lavanta uçucu yağında 300 l/l hava dozunda ve kişnişde 48 saatte 100 l/l hava
37

İlgili Kaynaklar
single.php