Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

dozunda % 95 i bulan ölüm oranları gerçekleşmiştir. 222C de ise larvalara 72 saat uygulanan lavanta ve kişniş uçucu yağları için sırasıyla 175 l/l hava ve 125 l/l hava dozlarında %95 i geçen ölüm oranları, bu sonuçların Saraç ve Tunç(1995) un bulgularıyla aynı doğrultuda olduğunu göstermektedir. Tripathi ve ark. (2000), Mentha arvensis, M. citrata, M. piperita ve M. spicata gibi nane türlerinden elde edilen uçucu yağların ve bunların içinde bulunan menthone, menthol, linalool, linalyl acetate, menthofuran, limonene ve l-carvone bileşenlerinin T. castaneum ve Callosobruchus maculatus L. zararlılarına karşı fumigant etkisini araştırmışlardır. Test edilen aromatik kimyasalların hepsinin C. maculatusa, T. castaneumdan daha etkili olduğunu ve sıvı menthol bileşiğinin en etkili fumigant olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer olarak yapılan çalışmamızda nanenin her iki farklı sıcaklıkta da ve her iki gelişme dönemine etkisinin uygulanan en yüksek doz olan 250 l/l havada 72 saat uygulama süresinden sonra yüksek ölüme sebep olduğu görülmüş ve söz konusu çalışmadakine benzer sonuçlar çıkmıştır. Tunç ve ark. (2000), Uçucu yağların fümigant aktivitesi anason (Pimpinella anisum L.), kimyon (Cuminum cyminum L.) ve biberiye (Rosmarinus officinalis L.) nin uçucu yağları depo zararlısı olan, Kırma biti Tribolium confusum Du Val ve un güvesi Ephestia kuehniella Zeller nın yumurtalarına karşı test etmişlerdir. Anason ve kimyon uçucu yağlarının yumurtalara maruz bırakılması ile % 100 ölümle sonuçlanmıştır. Biberiye uçucu yağı ile % 65 ölüm oranı sağlanmıştır. Çalışmamızda kullanılan kişniş, lavanta ve adaçayı uçucu yağlarının içerdikleri bileşenlerinin söz konusu çalışmadaki kimyon, anason ve biberiyedeki ile bileşenlerinin yakın olmasından dolayı bazı sonuçları yakın çıkmıştır. Kişniş ve lavantanın 72 saatlik uygulama süresinde her iki farkli sıcaklıkta yumurtalara uygulamalarına bakıldığında fümigant etkilerinin %98 den yüksek olduğu görülmektedir. Biberiyenin ise adaçayı ile benzer bileşeni olan 1,8 cineole ün gösterdiği etkinin adaçayında da % 57 den yüksek olduğu görülmüştür. Kullanılan bitkisel uçucu yağlar farklı olsa da bileşenlerinin benzer olmasından dolayı yaptığımız çalışmanın sonuçlarına yakın etkiler gösterdiği anlaşılmaktadır. Papachristos ve Stamopoulos (2002), Acanthoscelides obtectusun larva ve pupa dönemlerine karşı Lavandula hybrida Rev. (lavanta) ve Rosemarius officinalis (biberiye) uçucu yağlarının fumigant toksisitelerini test etmişlerdir. Uygulama süresi – ölüm ile sıcaklık – ölüm arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Uçucu yağların, böceğin
3847. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı monoterpenoid bileşiklerinin kırma biti, Tribolium confusum du Val. (Coleoptera:Tenebrionidae) ve değirmen güvesi, Ephestia kuehniella zeller (Lepidoptera:Pyralidae)' ya fumigant etkileri üzerine araştırmalar - Sayfa 21
Tripathi ve ark. (2000), Mentha arvensis, M. citrata, M. piperita ve M. spicata gibi nane türlerinden elde edilen uçucu yağların ve bunların içinde bulunan Menthone, Menthol, Linalool, Linalyl acetate, Menthofuran, Limonene ve L-carvone bileşenlerinin T. castaneum ve C. maculatus zararlılarına karşı fumigant etkisini araştırmışlardır. Test edilen aromatik kimyasalların hepsinin C. maculatus’a, T. ...
Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların kırma un biti, Tribolium confusum duval, (Col.: Tenebrionidae)'un tüm gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 13
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. Yurt içinde Yapılan Çalışmalar Saraç ve Tunç (1995), Pimpinella anisum L. (anason), Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (okaliptus), Thymbra spicata var. spicata L. (zahter) ve Satureja thymbra L. (kara kekik) bitkilerinden elde edilen uçucu yağların; T. confusum ve Sitophilus oryzae L.’nin ergin dönemlerine, E. kuehniella’nın ise son larva dönemine karşı olan toksik etkile...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağı
edilen
ölüm
karşı
yağların
yağlar


47. SAYFA ICERIGI

dozunda % 95 i bulan ölüm oranları gerçekleşmiştir. 222C de ise larvalara 72 saat uygulanan lavanta ve kişniş uçucu yağları için sırasıyla 175 l/l hava ve 125 l/l hava dozlarında %95 i geçen ölüm oranları, bu sonuçların Saraç ve Tunç(1995) un bulgularıyla aynı doğrultuda olduğunu göstermektedir. Tripathi ve ark. (2000), Mentha arvensis, M. citrata, M. piperita ve M. spicata gibi nane türlerinden elde edilen uçucu yağların ve bunların içinde bulunan menthone, menthol, linalool, linalyl acetate, menthofuran, limonene ve l-carvone bileşenlerinin T. castaneum ve Callosobruchus maculatus L. zararlılarına karşı fumigant etkisini araştırmışlardır. Test edilen aromatik kimyasalların hepsinin C. maculatusa, T. castaneumdan daha etkili olduğunu ve sıvı menthol bileşiğinin en etkili fumigant olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer olarak yapılan çalışmamızda nanenin her iki farklı sıcaklıkta da ve her iki gelişme dönemine etkisinin uygulanan en yüksek doz olan 250 l/l havada 72 saat uygulama süresinden sonra yüksek ölüme sebep olduğu görülmüş ve söz konusu çalışmadakine benzer sonuçlar çıkmıştır. Tunç ve ark. (2000), Uçucu yağların fümigant aktivitesi anason (Pimpinella anisum L.), kimyon (Cuminum cyminum L.) ve biberiye (Rosmarinus officinalis L.) nin uçucu yağları depo zararlısı olan, Kırma biti Tribolium confusum Du Val ve un güvesi Ephestia kuehniella Zeller nın yumurtalarına karşı test etmişlerdir. Anason ve kimyon uçucu yağlarının yumurtalara maruz bırakılması ile % 100 ölümle sonuçlanmıştır. Biberiye uçucu yağı ile % 65 ölüm oranı sağlanmıştır. Çalışmamızda kullanılan kişniş, lavanta ve adaçayı uçucu yağlarının içerdikleri bileşenlerinin söz konusu çalışmadaki kimyon, anason ve biberiyedeki ile bileşenlerinin yakın olmasından dolayı bazı sonuçları yakın çıkmıştır. Kişniş ve lavantanın 72 saatlik uygulama süresinde her iki farkli sıcaklıkta yumurtalara uygulamalarına bakıldığında fümigant etkilerinin %98 den yüksek olduğu görülmektedir. Biberiyenin ise adaçayı ile benzer bileşeni olan 1,8 cineole ün gösterdiği etkinin adaçayında da % 57 den yüksek olduğu görülmüştür. Kullanılan bitkisel uçucu yağlar farklı olsa da bileşenlerinin benzer olmasından dolayı yaptığımız çalışmanın sonuçlarına yakın etkiler gösterdiği anlaşılmaktadır. Papachristos ve Stamopoulos (2002), Acanthoscelides obtectusun larva ve pupa dönemlerine karşı Lavandula hybrida Rev. (lavanta) ve Rosemarius officinalis (biberiye) uçucu yağlarının fumigant toksisitelerini test etmişlerdir. Uygulama süresi – ölüm ile sıcaklık – ölüm arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Uçucu yağların, böceğin
38

İlgili Kaynaklar
single.php