Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

dönemine ve uçucu yağın çeşidine bağlı olarak LC50 değerlerinin 0.6 ve 76l/l hava arasında, test edilen tüm ergin öncesi dönemlere karşı toksik olduğunu tespit etmişlerdir. Test edilen zararlı türü farklı olmakla birlikte yaptığımız çalışmada her iki sıcaklıkta da lavanta ve biberiye bitkisi uçucu yağlarının en önemli bileşeni olan 1,8 cineol ün adaçayında bulunan miktarlarının yakın olmasından dolayı sonuçların az çok birbirine yakın olduğu görülmüştür. Yaptığımız çalışmada da 272C ve 222C de larvalara her uygulama süresinde muamele dozu ve sıcaklık farkına bağlı olarak ölüm oranları fümigant etkiye bağlı olarak değiştiği ve arttığı görülmüştür.
Erler (2005), Türkiye de yetişen aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlarda bulunan 6 büyük monoterpenoid den konumuzla alakalı olan iki monoterpenoid 1.8-cineole ve menthol bileşiklerinin fumigant aktivitelerini un güvesi Ephestia kuehniella Zell. nın larva ve yumurtalarına karşı test etmiştir. Dozlar 5,8 184,8 mg/l hava aralığında ve 24 96 saat maruz kalma periyodunda kullanılmıştır. Test sonucunda 1,8 cineol ve menthol gibi bileşenler % 99 dan düşük ölüm oranı göstermemiştir. Benzer bileşenleri içeren adaçayı (1.8-cineole) ve nane (menthol) uçucu yağlarının 24 saatlik uygulama süresinde larvalarda, en yüksek dozlarda fümigant etkileri % 67- 86 arasında gerçekleşmiştir. 48 saatlik uygulama süresinde yine en büyük dozlarda fümigant etki % 57 98 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 77 100 arasında değişmiştir. Aynı sıcaklıkta yumurtalarda meydana gelen fümigant etkilere baktığımızda, nane ve adaçayı uçucu yağlarının en yüksek dozlarda uygulaması sonucu; 24 saatte ölüm oranları % 1522 arasında iken 48 saatlik uygulama süresinde % 53 98 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 78 100 arasında ölüm gerçekleşmiştir. İkinci farklı bir sıcaklık olan 222C de larvalarda, nane ve adaçayı uçucu yağlarının en büyük dozlarının fümigant etkilerine baktığımızda; 24 saatlik uygulama süresinde % 52 69 arasında, 48 saatlik uygulama süresinde % 75 ile 84 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 91 96 arasında ölüm meydana getirdikleri görülmektedir. 222C de yumurtalardaki nane ve adaçayı uçucu yağlarının meydana getirdiği fümigant etkilere baktığımızda 24 saatlik uygulama süresinde % 25 31 arası değişen ölüm görülürken 48 saatlik uygulamada % 47 61 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 57 85 arasında değişen ölümler meydana getirmişlerdir.
3948. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dozu
uçucu
uygulama
fümigant
aynı
hava


48. SAYFA ICERIGI

dönemine ve uçucu yağın çeşidine bağlı olarak LC50 değerlerinin 0.6 ve 76l/l hava arasında, test edilen tüm ergin öncesi dönemlere karşı toksik olduğunu tespit etmişlerdir. Test edilen zararlı türü farklı olmakla birlikte yaptığımız çalışmada her iki sıcaklıkta da lavanta ve biberiye bitkisi uçucu yağlarının en önemli bileşeni olan 1,8 cineol ün adaçayında bulunan miktarlarının yakın olmasından dolayı sonuçların az çok birbirine yakın olduğu görülmüştür. Yaptığımız çalışmada da 272C ve 222C de larvalara her uygulama süresinde muamele dozu ve sıcaklık farkına bağlı olarak ölüm oranları fümigant etkiye bağlı olarak değiştiği ve arttığı görülmüştür.
Erler (2005), Türkiye de yetişen aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlarda bulunan 6 büyük monoterpenoid den konumuzla alakalı olan iki monoterpenoid 1.8-cineole ve menthol bileşiklerinin fumigant aktivitelerini un güvesi Ephestia kuehniella Zell. nın larva ve yumurtalarına karşı test etmiştir. Dozlar 5,8 184,8 mg/l hava aralığında ve 24 96 saat maruz kalma periyodunda kullanılmıştır. Test sonucunda 1,8 cineol ve menthol gibi bileşenler % 99 dan düşük ölüm oranı göstermemiştir. Benzer bileşenleri içeren adaçayı (1.8-cineole) ve nane (menthol) uçucu yağlarının 24 saatlik uygulama süresinde larvalarda, en yüksek dozlarda fümigant etkileri % 67- 86 arasında gerçekleşmiştir. 48 saatlik uygulama süresinde yine en büyük dozlarda fümigant etki % 57 98 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 77 100 arasında değişmiştir. Aynı sıcaklıkta yumurtalarda meydana gelen fümigant etkilere baktığımızda, nane ve adaçayı uçucu yağlarının en yüksek dozlarda uygulaması sonucu; 24 saatte ölüm oranları % 1522 arasında iken 48 saatlik uygulama süresinde % 53 98 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 78 100 arasında ölüm gerçekleşmiştir. İkinci farklı bir sıcaklık olan 222C de larvalarda, nane ve adaçayı uçucu yağlarının en büyük dozlarının fümigant etkilerine baktığımızda; 24 saatlik uygulama süresinde % 52 69 arasında, 48 saatlik uygulama süresinde % 75 ile 84 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 91 96 arasında ölüm meydana getirdikleri görülmektedir. 222C de yumurtalardaki nane ve adaçayı uçucu yağlarının meydana getirdiği fümigant etkilere baktığımızda 24 saatlik uygulama süresinde % 25 31 arası değişen ölüm görülürken 48 saatlik uygulamada % 47 61 arasında, 72 saatlik uygulama süresinde ise % 57 85 arasında değişen ölümler meydana getirmişlerdir.
39

İlgili Kaynaklar
single.php