Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

farklı derecelerde fumigant toksisite gösterdikleri belirlenmiştir. Uçucu yağların fumigant toksisitelerindeki bu farklılıkların özellikle kullanılan bitkisel uçucu yağların içinde bulundukları sıcaklık ve muamele sürelerinde daha yüksek veya düşük aktiviteye sahip olmalarına neden olduğudur. Gerek mevcut gerekse diğer araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarla da bu husus ortaya çıkmıştır.
Yapılan tüm testler değerlendirildiğinde, E.kuehniella nın iki gelişme dönemine karşı bitkisel uçucu yağların fumigant toksisitesine bağlı olarak depolanmış ürün zararlılarının mücadelesinde sentetik fumigantlara biyo-fumigant olarak potansiyel alternatifler olabilecekleri düşünülebilir.
Bu araştırma sonucunda ümitvar görülen uçucu yağların fümigant toksisiteleri konusunda daha ileri çalışmaların yapılması gerekir. Bu çalışmalarda söz konusu uçucu yağların önemli bileşenlerinin tek tek ve ikili ve üçlü sinerjistik etkileri birlikte çalışılmalıdır.
Biyolojik testler sonunda, her gelişme dönemi için etkili bulunan uçucu yağlara veya bileşenlere ait toksikolojik veriler bundan sonra uçucu yağlar ile yürütülecek daha detaylı çalışmalara önemli bir kaynak oluşturacak ve sonuçların pratiğe aktarılmasına, özellikle sentetik fumigantlara alternatif biyo-fumigantların geliştirilmesine önemli bir katkı sağlıyacaktır.
4251. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitkisel kökenli sarımsak ile soğan uçucu yağlarının ve bazı aktif bileşenlerinin kırma un biti (Tribolium confusum du Val.)'nin gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 53
SONUÇ VE ÖNERİLER NİGAR GÖZEK doğru toksisite sıralaması; diallyl sulfid+diallyl disulfid > diallyl disulfid > sarımsak uçucu yağı > dipropyl disulfid > soğan uçucu yağı > sarımsak+soğan uçucu yağ karışımı ≥ diallyl sulfid olarak tespit edilmiştir. Özellikle sarımsak uçucu yağının ve bileşeni diallyl disulfid’in, erginlerin %90’ının ölümü için 20 µL/L’den daha düşük uygulama dozuna ihtiyacı ...
Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların kırma un biti, Tribolium confusum duval, (Col.: Tenebrionidae)'un tüm gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 48
gibi biyolojik aktivitelerini ortaya koymuştur. Bu çalışmada T. confusum’un her gelişme dönemi için yüksek fumigant toksisite gösteren uçucu yağlar arasında önemli farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. Bu farklılığın en önemli nedeninin, uçucu yağların ana birleşiklerinin farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Nitekim, Işıkber ve ark. (2006) defne uçucu yağının biberiye uçucu yağına...
Bazı bitki uçucu yağlarının ve monoterpenoid bileşenlerinin amerikan hamamböceği, Periplaneta americana (Dictyoptera: Blattellidae), ergin ve nimflerine fumigant toksisiteleri - Sayfa 20
tenuifolia, A. cepa, yonca ve sarımsağın uygulamanın 2. gününde %100 ölüme sebep olduğunu gözlemlemişlerdir. Bitki bileşenleri arasında en toksik etkiyi diallyl trisulfide göstermiş, bunu diallyl disulfide, eugenol, diallyl sulfide ve β-caryophyllene ‘nin izlediği görülmüş olup, bu uçucu yağların termit kontrolünde kullanılabileceği ve tanımlanan uçucu bitki yağlarıyla daha fazla çalışılması gerek...

51. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fumigant
yağlar
uçucu
karşı
toksisite
yağların


51. SAYFA ICERIGI

farklı derecelerde fumigant toksisite gösterdikleri belirlenmiştir. Uçucu yağların fumigant toksisitelerindeki bu farklılıkların özellikle kullanılan bitkisel uçucu yağların içinde bulundukları sıcaklık ve muamele sürelerinde daha yüksek veya düşük aktiviteye sahip olmalarına neden olduğudur. Gerek mevcut gerekse diğer araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarla da bu husus ortaya çıkmıştır.
Yapılan tüm testler değerlendirildiğinde, E.kuehniella nın iki gelişme dönemine karşı bitkisel uçucu yağların fumigant toksisitesine bağlı olarak depolanmış ürün zararlılarının mücadelesinde sentetik fumigantlara biyo-fumigant olarak potansiyel alternatifler olabilecekleri düşünülebilir.
Bu araştırma sonucunda ümitvar görülen uçucu yağların fümigant toksisiteleri konusunda daha ileri çalışmaların yapılması gerekir. Bu çalışmalarda söz konusu uçucu yağların önemli bileşenlerinin tek tek ve ikili ve üçlü sinerjistik etkileri birlikte çalışılmalıdır.
Biyolojik testler sonunda, her gelişme dönemi için etkili bulunan uçucu yağlara veya bileşenlere ait toksikolojik veriler bundan sonra uçucu yağlar ile yürütülecek daha detaylı çalışmalara önemli bir kaynak oluşturacak ve sonuçların pratiğe aktarılmasına, özellikle sentetik fumigantlara alternatif biyo-fumigantların geliştirilmesine önemli bir katkı sağlıyacaktır.
42

İlgili Kaynaklar
single.php