Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

Agriculture, Atatürk University, Erzurum, TURKEY Times Cited: 5 References: 43 Volume.112 Issue.3 pages. 257267
Aslan, I., Kılıç, T., Gören, A. C., Topçu, G., 2004. Toxicity of acetone extract of Sideritis trojana and 7-epicandicandiol, 7-epicandicandiol diacetate and 18acetylsideroxol against stored pests Acanthoscelides obtectus (Say), Sitophilus granarius (L.) and Ephestia kuehniella (Zell.). Atatürk University, Faculty of Agriculture, Plant Protection Department, Erzurum, Balıkesir University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry, Balıkesir, TÜBİTAK, UME, P.O. Gebze-Kocaeli, Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Beyazit-Istanbul, TURKEY Volume 23, Issue 2, Pages 171176
Atılgan, B., Atalay, B., Şölener, M., Hoşgün, H., Çopuroğlu, E., Yalçınkaya, M., 2007. Su Distilasyonu Yöntemi ile Nane Yağı Eldesi. 21.Ulusal Kimya Kongresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
Ayvaz, A., Albayrak, S., Tunçbilek, A.Ş., 2006. İnherited sterility in Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae): Effect of gamma radiation on insect fecundity, fertility and developmental period. Journal of Stored Product Research. Science and Art Faculty , Department of Biology, Erciyes University, Kayseri 43:234-239
Başkan, S., Öztekin, N., Erim, F.B., 2007. Adaçayının (Salvia officinalis L.) antioksidan bileşikleri rosmarinik ve karnosik asitin kapiler elektroforez ile tayini. 21.Kimya Kongresi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
Bayrak, A., 2006. Gıda aromaları. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği bölümü, Gıda teknolojisi derneği, Ankara, yayın no:32 s.253 312
4453. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 132
107 Kurucu Y.(1), Şanlı F.Balık(2) , 2004, Ege Bölgesi Koşullarında Doğal ve Kültür Bitki Örtülerinin Haritalanması Amacıyla Mikrodalga (Radar) Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliği Üzerinr Bir Araştırma, 1:Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova İzmir, 2: Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul. Kurucu Y., N.K.Chiristina, 2007, Monitoring the impacts of urbanization and industrializat...
Kimyasal seyreltme, bilezik alma, budama ve potasyum uygulamalarının star ruby altıntop çeşidinde meyve iriliği üzerine etkileri - Sayfa 94
YEŞILOGLU, T., 2011. Turunçgil Ders Notlari (Yayimlanmamiştir). YEŞILOĞLU, T., CÜCÜ, E., GÖKSEL, Ç., KAYA, B., 2000. Klemantin Mandarininde Bilezik Alma Uygulamaları Ve İlave Beslenme Uygulamalarının Meyve Özellikleri Ve Gövde Çapı Büyümesi Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya YEŞILOĞLU, T., 2001. Klemantin Mandarininde Bilezik Alma, Ga3 Ve İlave...

53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

science
university
department
faculty
journal
volume


53. SAYFA ICERIGI

Agriculture, Atatürk University, Erzurum, TURKEY Times Cited: 5 References: 43 Volume.112 Issue.3 pages. 257267
Aslan, I., Kılıç, T., Gören, A. C., Topçu, G., 2004. Toxicity of acetone extract of Sideritis trojana and 7-epicandicandiol, 7-epicandicandiol diacetate and 18acetylsideroxol against stored pests Acanthoscelides obtectus (Say), Sitophilus granarius (L.) and Ephestia kuehniella (Zell.). Atatürk University, Faculty of Agriculture, Plant Protection Department, Erzurum, Balıkesir University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry, Balıkesir, TÜBİTAK, UME, P.O. Gebze-Kocaeli, Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Beyazit-Istanbul, TURKEY Volume 23, Issue 2, Pages 171176
Atılgan, B., Atalay, B., Şölener, M., Hoşgün, H., Çopuroğlu, E., Yalçınkaya, M., 2007. Su Distilasyonu Yöntemi ile Nane Yağı Eldesi. 21.Ulusal Kimya Kongresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
Ayvaz, A., Albayrak, S., Tunçbilek, A.Ş., 2006. İnherited sterility in Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae): Effect of gamma radiation on insect fecundity, fertility and developmental period. Journal of Stored Product Research. Science and Art Faculty , Department of Biology, Erciyes University, Kayseri 43:234-239
Başkan, S., Öztekin, N., Erim, F.B., 2007. Adaçayının (Salvia officinalis L.) antioksidan bileşikleri rosmarinik ve karnosik asitin kapiler elektroforez ile tayini. 21.Kimya Kongresi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
Bayrak, A., 2006. Gıda aromaları. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği bölümü, Gıda teknolojisi derneği, Ankara, yayın no:32 s.253 312
44

İlgili Kaynaklar
single.php