Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

Bektaşoglu, S., 2007. Uçucu yağlar. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Geliştirme Etüt Merkezi, sf.1-11
Byung-Ho, Lee, Peter, C. Annis, Faale Tumaalii and Won-Sik Choi 2003. Fumigant toxicity of essential oils from the Myrtaceae family and 1,8-cineole against 3 major stored-grain insects. a) Department of Food Technology, University of Newcastle, PO Box 127, Ourimbah NSW, 2258, AUSTRALİA b) Stored Grain Research Laboratory, CSIRO Entomology, GPO Box 1700, Canberra City 2601, AUSTRALİA c) Department of Life Science, Sooncunhang University, Asan-si, Chungnam, 337745, South KOREA Volume: 40, Issue: 5, 2004, Pages 553564
Caglar, O., Calmasur, O., Aslan, I., Kaya, O., 2007. Insecticidal effect of essential oil of Origanum acutidens against several stored product pests. Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Atatürk University, Erzurum, TURKEY 16 (11): 1395-1400
Ceylan, A., 1976. Salvia officinalis L. (Tıbbi Adaçayı) üzerinde bir çalışma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, s. 283288
Coşkuncu, K., 2004. Bursa İli un fabrikalarında zarar yapan Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)nın ergin popülasyon dalgalanması. Doktora Tezi. Türkiye Entomoloji Dergisi Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Bölümü, Bursa 29 (1): 35-48
Doğan, A., Akgün, A., 1986. Kişniş (Coriandrum sativum L.) üretimi, bileşimi ve kullanımı. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi Cilt 11, sayı 2, sf. 326333
Ekren, S., Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S., Bayram, E., 2007. Farklı biçim yüksekliklerinin Adaçayı (Salvia officinalis L.) genotiplerinde agronomik ve teknolojik özelliklere etkisinin belirlenmesi. Araş. Gör., E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir, Zir. Yük.Müh., E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri
4554. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) hatlarında azotlu gübrelemenin herba verimi ve bazı özellikler üzerine etkileri - Sayfa 101
Carlen, C., Carron, C.A., Previdoli, S. and Baroffio, C. 2006. Common sage: influence of cutting frequency, height and date of the last harvest before winter on yield and quality. Revue-Suisse-de-Viticulture, Arboriculture-et-Horticulture. 38(5): 315-320. CAB Abstracts 2006/12. Ceylan, A. 1976. Salvia officinalis L. (Tıbbi adaçayı) üzerinde bir çalışma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ...

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitki
salvia
dergisi
bitkileri
fakültesi
üniversitesi


54. SAYFA ICERIGI

Bektaşoglu, S., 2007. Uçucu yağlar. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Geliştirme Etüt Merkezi, sf.1-11
Byung-Ho, Lee, Peter, C. Annis, Faale Tumaalii and Won-Sik Choi 2003. Fumigant toxicity of essential oils from the Myrtaceae family and 1,8-cineole against 3 major stored-grain insects. a) Department of Food Technology, University of Newcastle, PO Box 127, Ourimbah NSW, 2258, AUSTRALİA b) Stored Grain Research Laboratory, CSIRO Entomology, GPO Box 1700, Canberra City 2601, AUSTRALİA c) Department of Life Science, Sooncunhang University, Asan-si, Chungnam, 337745, South KOREA Volume: 40, Issue: 5, 2004, Pages 553564
Caglar, O., Calmasur, O., Aslan, I., Kaya, O., 2007. Insecticidal effect of essential oil of Origanum acutidens against several stored product pests. Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Atatürk University, Erzurum, TURKEY 16 (11): 1395-1400
Ceylan, A., 1976. Salvia officinalis L. (Tıbbi Adaçayı) üzerinde bir çalışma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, s. 283288
Coşkuncu, K., 2004. Bursa İli un fabrikalarında zarar yapan Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)nın ergin popülasyon dalgalanması. Doktora Tezi. Türkiye Entomoloji Dergisi Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Bölümü, Bursa 29 (1): 35-48
Doğan, A., Akgün, A., 1986. Kişniş (Coriandrum sativum L.) üretimi, bileşimi ve kullanımı. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi Cilt 11, sayı 2, sf. 326333
Ekren, S., Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S., Bayram, E., 2007. Farklı biçim yüksekliklerinin Adaçayı (Salvia officinalis L.) genotiplerinde agronomik ve teknolojik özelliklere etkisinin belirlenmesi. Araş. Gör., E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir, Zir. Yük.Müh., E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri
45

İlgili Kaynaklar
single.php