Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

Bölümü, Bornova-İzmir, Prof. Dr., E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 44 (1): 55-70
Ellialtıoğlu, Ş., Sevengör, Ş., Sezik, E., 2007. Şanlıurfa’da nane tarımının geliştirilmesi üzerinde çalışmalar. Şanlıurfa GAP GİDEM Bilgilendirme Toplantısı, Seminer Notları(Yayımlanmamış). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara 16 s.
Er, C., Yıldız, M., 2003 Keyif bitkileri. Ders kitabı, Ankara Üniverstesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü, Yayın no: 1534, Ders kitabı: 487 Ankara
Erler, F., 2000. Bitki kökenli Bileşiklerin Böcek ve Akarlarla Mücadelede Kullanılma Potansiyeli Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Tezi. Antalya. s 120
Erler, F., (2005). Fumigant activity of six monoterpenoids from aromatic plants in Turkey against the two stored-product pests confused flour beetle, Tribolium confusum and Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella. Journal Plant Dis. Prot. 112:602611
Gözek, N., 2007. Bitkisel kökenli sarımsak ile soğan uçucu yağlarının ve bazı aktif bileşenlerinin kırma un biti (Tribolium confusum du Val.)nin gelişme dönemlerine karşı fümigant etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş sf.58
İlisulu, K., 1992. İlaç baharat bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara A.Ü. Yayınları 1256
4655. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların kırma un biti, Tribolium confusum duval, (Col.: Tenebrionidae)'un tüm gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 1
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI BİTKİSEL KÖKENLİ BAZI UÇUCU YAĞLARIN KIRMA UN BİTİ, Tribolium confusum duVal, (COL.: TENEBRIONIDAE)’UN TÜM GELİŞME DÖNEMLERİNE KARŞI FUMİGANT ETKİSİ AYŞEGÜL KARCI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 I ...
Bitkisel kökenli sarımsak ile soğan uçucu yağlarının ve bazı aktif bileşenlerinin kırma un biti (Tribolium confusum du Val.)'nin gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 1
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI BİTKİSEL KÖKENLİ SARIMSAK İLE SOĞAN UÇUCU YAĞLARININ VE BAZI AKTİF BİLEŞENLERİNİN KIRMA UN BİTİ (Tribolium confusum du Val.)’NİN GELİŞME DÖNEMLERİNE KARŞI FUMİGANT ETKİSİ NİGAR GÖZEK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2007 ...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
dalı
bitki
üniversitesi
bilimleri
lisans


55. SAYFA ICERIGI

Bölümü, Bornova-İzmir, Prof. Dr., E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 44 (1): 55-70
Ellialtıoğlu, Ş., Sevengör, Ş., Sezik, E., 2007. Şanlıurfa’da nane tarımının geliştirilmesi üzerinde çalışmalar. Şanlıurfa GAP GİDEM Bilgilendirme Toplantısı, Seminer Notları(Yayımlanmamış). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara 16 s.
Er, C., Yıldız, M., 2003 Keyif bitkileri. Ders kitabı, Ankara Üniverstesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü, Yayın no: 1534, Ders kitabı: 487 Ankara
Erler, F., 2000. Bitki kökenli Bileşiklerin Böcek ve Akarlarla Mücadelede Kullanılma Potansiyeli Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Tezi. Antalya. s 120
Erler, F., (2005). Fumigant activity of six monoterpenoids from aromatic plants in Turkey against the two stored-product pests confused flour beetle, Tribolium confusum and Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella. Journal Plant Dis. Prot. 112:602611
Gözek, N., 2007. Bitkisel kökenli sarımsak ile soğan uçucu yağlarının ve bazı aktif bileşenlerinin kırma un biti (Tribolium confusum du Val.)nin gelişme dönemlerine karşı fümigant etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş sf.58
İlisulu, K., 1992. İlaç baharat bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara A.Ü. Yayınları 1256
46

İlgili Kaynaklar
single.php