Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

İpek, A., 2007. Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) hatlarında azotlu gübrelemenin herba verimi ve bazı özellikleri üzerine etkileri. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Ankara 1109
Kalafatcılar, Ö.A., 2006. Parfüm bitkileri ve kozmetoloji. T.C. Manisa Belediyesi Kültür Sanat Yayınları sf.2123
Kan, Y., İpek, A., 2002. Seçilmiş bazı kişniş (Coriandrum sativum L.) hatlarının verim ve bazı özellikleri. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildirileri, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara s.149153
Kan, Y., 2007. Konya ekolojik koşullarında yetiştirilen Kişniş (Coriandrum sativum L.)de uygulanan organik ve inorganik gübrelerin verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri. Selçuk Üniverstesi Ziraat Fakültesi dergisi. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 21 (42): (2007) 3642
Karaaslan, D., Özgüven, M., 1999. Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L)nda uçucu yağ bileşenlerinin Kalitatif ve Kantitatif tayini. Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi. Poster Bildiri. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, cilt 2, Endüstri Bitkileri, 421 426
Karaca, A., Kevseroğlu, K., 2001. Kişniş ( Coriandrum sativum L.) ve Rezene ( Foenicilium vulgare Mill.) bitkilerinde bazı önemli fenolojik ve morfolojik özellikler üzerine bir araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TBB, Samsun
4756. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı azot dozu ve sıraaralığının kişnişin verim ve verim unsurları üzerine etkisi - Sayfa 49
40 Karadoğan, T., Oral, E., 1994. Farklı Sıra Aralıkları Uygulanan Kişniş Varyetelerinin Verim ve Verim Unsurları ve Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (39): 311-318. Karadoğan, T., Özer, H., Arpaçoğlu, K., 1997. Azot ve Fosforla Gübrelemenin Kişnişin (Coriandrum sativum L.) Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri kongr...
Farklı azot dozu ve sıraaralığının kişnişin verim ve verim unsurları üzerine etkisi - Sayfa 48
39 Baytop, T., 1984. Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No: 3255. Carrubba, A. 2009. Nitrogen Fertilization in Coriander (Coriandrum sativum L.): A Review and Meta-analysis. Journal of the Science of Food and Agriculture 89 (6): 921-926. Çalıkoğlu, E., Kıralan, M., Bayrak, A., 2006. Uçucu Yağ Nedir, Nasıl Üretilir ve Türkiye’deki Durumuna Genel ...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
bitkileri
uçucu
fakültesi
ziraat
kişniş


56. SAYFA ICERIGI

İpek, A., 2007. Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) hatlarında azotlu gübrelemenin herba verimi ve bazı özellikleri üzerine etkileri. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Ankara 1109
Kalafatcılar, Ö.A., 2006. Parfüm bitkileri ve kozmetoloji. T.C. Manisa Belediyesi Kültür Sanat Yayınları sf.2123
Kan, Y., İpek, A., 2002. Seçilmiş bazı kişniş (Coriandrum sativum L.) hatlarının verim ve bazı özellikleri. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildirileri, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara s.149153
Kan, Y., 2007. Konya ekolojik koşullarında yetiştirilen Kişniş (Coriandrum sativum L.)de uygulanan organik ve inorganik gübrelerin verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri. Selçuk Üniverstesi Ziraat Fakültesi dergisi. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 21 (42): (2007) 3642
Karaaslan, D., Özgüven, M., 1999. Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L)nda uçucu yağ bileşenlerinin Kalitatif ve Kantitatif tayini. Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi. Poster Bildiri. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, cilt 2, Endüstri Bitkileri, 421 426
Karaca, A., Kevseroğlu, K., 2001. Kişniş ( Coriandrum sativum L.) ve Rezene ( Foenicilium vulgare Mill.) bitkilerinde bazı önemli fenolojik ve morfolojik özellikler üzerine bir araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TBB, Samsun
47

İlgili Kaynaklar
single.php