Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

Karakoç, Ö.C., 2006. Bazı bitki uçucu yağlarının Sitophilus oryzae L., Sitophilus granarius L. (Col.: Curculionidae) ve Acanthoscelides obtectus Say. (Col.: Bruchidae)a karşı fumigant etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Tokat, Türkiye Entomoloji Dergisi 29 (1): 35-48
Karcı, A., 2006. Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların Kırma un biti, Tribolium confusum Jacquelin duVal (Coleoptera: Tenebrionidae) un tüm gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kaharamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş. 45 s.
Karcı, A., Işıkber, A., 2007. Ovicidal activity of various essential oils against confused flour beetle, Tribolium confusum Jacquelin du Val. (Coleoptera: Tenebrionidae). Integrated Protection of Stored Products IOBC/ WPRS Bulletin, 30:251258.
Kaya, N., Yılmaz, G., Telci, İ., 1999. Farklı zamanlarda ekilen Kişniş populasyonlarının agronomik ve teknolojik özellikleri. Turkisch Journal of Agriculture and Forestry, Tübitak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, Gaziosmanpaşa Üniverstesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat (24) 355364
Kızıl, S., İpek, A., 2003. Bazı kişniş (Coriandrum sativum L.) hatlarında farklı sıra arası mesafelerinin verim, verim özellikleri ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (3) 237244
Kocabaş, I., Sönmez, İ., Kalkan, H., Kaplan, M., 2007. Farklı organik gübrelerin adaçayı (Salvia fructicosa Mill.)nın uçucu yağ oranı ve bitki besin maddeleri içeriğine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):105 110
4857. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı monoterpenoid bileşiklerinin kırma biti, Tribolium confusum du Val. (Coleoptera:Tenebrionidae) ve değirmen güvesi, Ephestia kuehniella zeller (Lepidoptera:Pyralidae)' ya fumigant etkileri üzerine araştırmalar - Sayfa 113
Huang Y, Tan J M W L, Kını R M, Ho S H (1997). Toxic and Antifeedant Action of Nutmeg Oil against Tribolium castaneum (Herbst) and Sitophilus zeamais Motsch. Journal of Stored Products Research, 33: 289-298. Huang Y, Xing C S, Hung H S (2000a). Bioactivities of Methyl Allyl Disülfide and Diallyl Trisulfide from Essential Oil of Garlic to Two Species of Stored-product Pests, Sitophilus zeamais (Co...
Bitkisel kökenli sarımsak ile soğan uçucu yağlarının ve bazı aktif bileşenlerinin kırma un biti (Tribolium confusum du Val.)'nin gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 56
KAYNAKLAR NİGAR GÖZEK JIROVETZ, L., JAGER, W., KOCH, H.P., REMBERG, G. 1992. Investigations of volatile constituents of the essential oil of Egyptian garlic (Allium sativum L.) by means of GC-MS and GC-FTIR. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und Forschung, 194:363–365. JOOD, S., KAPOOR, A.C., SINGH, R. 1993. Evaluation of some plant products against Trogoderma granarium Everst in s...
Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların kırma un biti, Tribolium confusum duval, (Col.: Tenebrionidae)'un tüm gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi - Sayfa 5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET BİTKİSEL KÖKENLİ BAZI UÇUCU YAĞLARIN KIRMA UN BİTİ, Tribolium confusum duVal, (COL.: TENEBRIONIDAE)’UN TÜM GELİŞME DÖNEMLERİNE KARŞI FUMİGANT ETKİSİ AYŞEGÜL KARCI DANIŞMAN: Doç. Dr. Ali Arda IŞIKBER Yıl: 2006 Sayfa: 45 Jüri : Doç. Dr. Ali Arda IŞIKBER : Doç. Dr. Fedai ERLER : Do...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitki
uçucu
tribolium
confusum
karşı
bazı


57. SAYFA ICERIGI

Karakoç, Ö.C., 2006. Bazı bitki uçucu yağlarının Sitophilus oryzae L., Sitophilus granarius L. (Col.: Curculionidae) ve Acanthoscelides obtectus Say. (Col.: Bruchidae)a karşı fumigant etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Tokat, Türkiye Entomoloji Dergisi 29 (1): 35-48
Karcı, A., 2006. Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların Kırma un biti, Tribolium confusum Jacquelin duVal (Coleoptera: Tenebrionidae) un tüm gelişme dönemlerine karşı fumigant etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kaharamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş. 45 s.
Karcı, A., Işıkber, A., 2007. Ovicidal activity of various essential oils against confused flour beetle, Tribolium confusum Jacquelin du Val. (Coleoptera: Tenebrionidae). Integrated Protection of Stored Products IOBC/ WPRS Bulletin, 30:251258.
Kaya, N., Yılmaz, G., Telci, İ., 1999. Farklı zamanlarda ekilen Kişniş populasyonlarının agronomik ve teknolojik özellikleri. Turkisch Journal of Agriculture and Forestry, Tübitak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, Gaziosmanpaşa Üniverstesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat (24) 355364
Kızıl, S., İpek, A., 2003. Bazı kişniş (Coriandrum sativum L.) hatlarında farklı sıra arası mesafelerinin verim, verim özellikleri ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (3) 237244
Kocabaş, I., Sönmez, İ., Kalkan, H., Kaplan, M., 2007. Farklı organik gübrelerin adaçayı (Salvia fructicosa Mill.)nın uçucu yağ oranı ve bitki besin maddeleri içeriğine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):105 110
48

İlgili Kaynaklar
single.php