Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

ÖNSÖZ
Bu çalışmada bitkisel kökenli uçucu yağların, depolanmış tahıl ürünlerinin önemli bir zararlısı olan Ephestia kuehniella Zeller nın yumurta ve larva dönemlerine karşı farklı 2 sıcaklığın fümigant etkisi araştırılmıştır.
Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde beni yönlendiren, maddi ve manevi her türlü desteğini gördüğüm Değerli Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Özdemir ALAOĞLU na sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Yüksek lisans programı süresince yardımlarını esirgemeyen, çalışmalarım her aşamasında fikirlerinden yararlandığım ve her türlü özveriyi gördüğüm Değerli Dr. Hüseyin ÇETİN e sonsuz şükranlarımı sunarım.
Bu zaman sürecinde düşüncelerimi genişleten fikir dostu Değerli Serkan YEŞİL, Orhan MÜLAYİM, Ekrem ÖĞÜR, Ali DOĞANÖMÜR e, Ayrıca çalışmalarımın her safhasında yardımlarını ve manevi desteğini aldığım çok Değerli arkadaşım Profesyonel Turist Rehberi Sayın Recep SEZGİN e teşekkürlerimi sunuyorum.
Gösterdikleri anlayış ve tez yazım aşamasında bana yardımcı olan Değerli Adem YURDUNKULU ve Rukiye DÜZGÜNER e tekrar teşekkürlerimi sunar, hepsine ayrı ayrı Bilim yolunda başarılar dilerim.
Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Meryem UYSAL, Prof. Dr. Celal TUNCER ve Prof. Dr. Ahmet GÜNCAN a teşekkürü bir borç bilirim.
Yaşamım boyunca bana manevi destek olan, gittiğim her yolda yardımını esirgemeyen, hoş görüsüne sığındığım, ışık kaynağım olan sevgili babacığım Sn. Muhittin ALPKENT ve ağabeyciğim Sn. Hakan ALPKENT e sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
Yasin Nazım ALPKENT
v6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bacillus cereus KG5' in proteaz enzimi üzerine çalışmalar - Sayfa 3
TEŞEKKÜR Tezimin planlanması ve gerçekleştirilmesi sırasında öneri ve yardımlarını, çalışmalarım sırasında bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen değerli danışman hocam Sayın Prof. Dr. Kemal GÜVEN’ e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Mikroorganizmanın teminindeki yardım ve ilgileri için Sayın Yrd. Doç. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN’ e teşekkürlerimi sunarım. Deneysel aşamada ve tez yazım aşamasında bilgisini v...
Termofilik Bacillus licheniformis KG9'da ekstrasellüler ß-galaktozidaz enzimi üzerine çalışmalar - Sayfa 10
TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca, daima yol gösteren, bilimsel emeklerinin yanı sıra bir büyük olarak yardım ve yakın ilgisini esirgemeyen değerli hocam sayın Prof. Dr. Kemal GÜVEN ’ e teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarım sırasında beni her konuda destekleyip, yardımlarını esirgemeyen ve benim için her türlü fedakârlığı yapan değerli eşim Mahmut KAPLAN ’ a ve aileme sonsuz sevgi ve saygılarımı ...
İlköğretim okul müdürlerinin stresle başa çıkma stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (İzmir ili örneği) - Sayfa 3
iii ÖNSÖZ Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde değerli görüşleri ile beni yönlendiren, yardımlarını esirgemeyen değerli hocam ve danışmanım Sayın Prof. Dr. Esergül BALCI BUCAK‟a teşekkür ederim. Tezimin başlangıcından sonuna kadar her an desteğini gördüğüm, değerli görüş ve önerileri ile yolumu aydınlatan ve her türlü bilimsel yardımı esirgemeyen, aynı zamanda tezimin istatistiklerinde bana ya...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sunarım
esirgemeyen
manevi
destek
sayın
prof


6. SAYFA ICERIGI

ÖNSÖZ
Bu çalışmada bitkisel kökenli uçucu yağların, depolanmış tahıl ürünlerinin önemli bir zararlısı olan Ephestia kuehniella Zeller nın yumurta ve larva dönemlerine karşı farklı 2 sıcaklığın fümigant etkisi araştırılmıştır.
Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde beni yönlendiren, maddi ve manevi her türlü desteğini gördüğüm Değerli Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Özdemir ALAOĞLU na sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Yüksek lisans programı süresince yardımlarını esirgemeyen, çalışmalarım her aşamasında fikirlerinden yararlandığım ve her türlü özveriyi gördüğüm Değerli Dr. Hüseyin ÇETİN e sonsuz şükranlarımı sunarım.
Bu zaman sürecinde düşüncelerimi genişleten fikir dostu Değerli Serkan YEŞİL, Orhan MÜLAYİM, Ekrem ÖĞÜR, Ali DOĞANÖMÜR e, Ayrıca çalışmalarımın her safhasında yardımlarını ve manevi desteğini aldığım çok Değerli arkadaşım Profesyonel Turist Rehberi Sayın Recep SEZGİN e teşekkürlerimi sunuyorum.
Gösterdikleri anlayış ve tez yazım aşamasında bana yardımcı olan Değerli Adem YURDUNKULU ve Rukiye DÜZGÜNER e tekrar teşekkürlerimi sunar, hepsine ayrı ayrı Bilim yolunda başarılar dilerim.
Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Meryem UYSAL, Prof. Dr. Celal TUNCER ve Prof. Dr. Ahmet GÜNCAN a teşekkürü bir borç bilirim.
Yaşamım boyunca bana manevi destek olan, gittiğim her yolda yardımını esirgemeyen, hoş görüsüne sığındığım, ışık kaynağım olan sevgili babacığım Sn. Muhittin ALPKENT ve ağabeyciğim Sn. Hakan ALPKENT e sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
Yasin Nazım ALPKENT
v

İlgili Kaynaklar
single.php