Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

Yenikalaycı, A., Özgüven, M., 2001. Çukurova bölgesinde farklı ekolojilerde tıbbi adaçayı ( Salvia officinalis L.)nın verim ve verim komponentlerinin araştırılması. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, s.233234
Yıldırım, E., Kesdek, M., Aslan, I., Calmasur, O., Sahin, F., 2005. The effect of essential oils from eight plant species on two pests of stored product insects. 14 (1): 2327
Yılmaz, G., Güvenç A., 2007. Ankarada aktarlarda Adaçayı adı altında satılan drogların morfolojik ve anatomik olarak incelenmesi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi. 36 (2) 87 104
Yusufoğlu, A., Çelik, H., Kırbaşlar, F.G., 2003. Utilization of Lavandula angustifolia Miller extracts as natural repellents, pharmaceutical and industrial auxiliaries. J.Serb.Chem.Soc. 69(1)17
5261. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı bölgelerden toplanan Salvia pilifera Montbet & Aucher Ex Bentham populasyonlarının varyasyonları ve uçucu yağ bileşenleri açısından incelenmesi - Sayfa 53
Duru, M. E., 1993. Liquidambar orientalis var. Liquidambar orientalis ve Liquidamabar orientalis var. integriloba Yapraklarından Elde Edilen Uçucu Yağın Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv. Erzurum. Güvenalp, Z., 1993. Artemisia austriaca Cako Artemisia spicigera C.Koch uçucu yağların bileşimi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Hill, A. F., 1952. Ec...
Ordu aktarlarında satılan bazı bitkisel drogların uçucu yağ içerikleri ve bileşenlerinin belirlenmesi - Sayfa 48
40 Çelik, E., Çelik, G.Y., 2007. Bitki uçucu yağlarının antimikrobiyal özellikleri. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 5(2), 1-6. Demirtürk, Y. 1990. Tıbbi bitkilerimizin değerlendirilmesi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 53, 12-16. Gachkar, L., Yadegari, D., Rezaei, M. B., Taghizadeh, M., Astaneh, S. A., Rasooli, I., 2007. Chemical and biological characteristics of Cuminum cyminu...
Folium salviae (adaçayı) ve radix (Liquiritae) Glycrryhizae (meyan kökü)'nın civa çeliğinin korozyonu üzerine inhibitör etkisinin araştırılması - Sayfa 55
4.BULGULAR VE TARTIŞMA Tülay BÖLÜK 0,5 M Na2SO4 çözeltisi içinde pH=4,5 de civa çeliği elektrodu ile elde edilen Nyquist diyagramı ile aynı ortama 100ml/L adaçayı ekstraktı eklenmesi ile elde edilen Nyquist diyagramı birlikte Şekil 4.2.a da verilmiştir. Şekil 4.2.a dan görüldüğü gibi adaçayı ekstraktı içermeyen ortamda elde edilen Nyquist diyagramından belirlenen 195 ohm luk direnç değerinde...

61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

adaçayı
bitkileri
oils
tıbbi
salvia
officinalis


61. SAYFA ICERIGI

Yenikalaycı, A., Özgüven, M., 2001. Çukurova bölgesinde farklı ekolojilerde tıbbi adaçayı ( Salvia officinalis L.)nın verim ve verim komponentlerinin araştırılması. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, s.233234
Yıldırım, E., Kesdek, M., Aslan, I., Calmasur, O., Sahin, F., 2005. The effect of essential oils from eight plant species on two pests of stored product insects. 14 (1): 2327
Yılmaz, G., Güvenç A., 2007. Ankarada aktarlarda Adaçayı adı altında satılan drogların morfolojik ve anatomik olarak incelenmesi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi. 36 (2) 87 104
Yusufoğlu, A., Çelik, H., Kırbaşlar, F.G., 2003. Utilization of Lavandula angustifolia Miller extracts as natural repellents, pharmaceutical and industrial auxiliaries. J.Serb.Chem.Soc. 69(1)17
52

İlgili Kaynaklar
single.php