Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

8. EKLER EK-1.

272C de lavanta uçucu yağının Ephestia kuehniella larvalarına fumigant etkisi(Düzeltilmiş ölüm oranları %)

Doz (l/l hava)
225
250
275
300
325
Kontrol

Uygulama süresi(Saat)

24 48

72

32.76

63.15

72.22

32.76

57.89

72.22

43.10

47.36

66.66

43.10

57.89

88.88

48.27

63.15

94.44

37.93

63.15

72.22

37.93

47.36

88.88

58.62

63.15

88.88

48.27

78.94

83.33

53.44

73.68

100

37.93

78.94

100

58.62

78.94

88.88

68.96

89.47

100

53.44

78.94

100

74.13

73.68

100

10 0

10

05

5

0 10

15

5362. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Multiple skleroz hastalarında alt ekstremite duyu değişikliklerinin denge üzerinde etkisi - Sayfa 40
MS’li bireylerde yapılan Romberg testi sonucunda 8 kişide pozitif, 11 kişide ise negatif bulundu (Tablo 3). Tablo 3. MS’li Bireylerde Romberg Testi Sonuçları Romberg Sayı % Var 8 42.10 Yok 11 57.89 Toplam 19 100 Sağlıklı bireylerde 1 kişide gözler kapalı yürüyüş ataksisi, 2 kişide ise gözler kapalı adımlamada gövde ataksisi görüldü (Tablo 4). Tablo 4. MS’li Bireyle...
Santral memuru kadınların beslenme durumları üzerine vardiyalı sistemde çalışmanın etkisi - Sayfa 62
Çizelge 4.9 Vardiyalı ve vardiyasız çalışan santral memuru kadınların çocuk sayılarına göre dağılımları Çocuk Sayısı E Yok V1 L2 İ3 4 5 Toplam D Yok U L 1 2 Toplam 4 Vardiyalı S% 3 5.18 19 32.76 31 53.44 3 5.18 -2 3.44 58 100.00 3 23.08 8 61.54 2 15.38 13 100.00 3 Vardiyalı S% 8 13.80 21 36.20 25 43.10 3 5.18 1 1.72 58 100.00 3 60.00 2 40.00 -5 100.0...
Üreme? ünitesinin 5e modeline göre öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlama ve tutumları üzerine etkisi - Sayfa 45
33 Tablo 4.5 Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Partenogeneze İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Cevaplar Doğru Cevap Bu üreme, eşeyli üreme çeşitlerinden partenogenezdir. Eşeyli üremedir. Kısmen Doğru Cevap Yanlış Cevap Diğer Soru İle İlgisi Olmayan Cevap Boş Cevap Frekans (%) Ön Test Son Test K.G. D.G. K.G. D.G. 41.18 42.10 58.82 78.94 17.65 23.53 - ...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oranları
uygulama
kontrol
ekler
lavanta
uçucu


62. SAYFA ICERIGI

8. EKLER EK-1.

272C de lavanta uçucu yağının Ephestia kuehniella larvalarına fumigant etkisi(Düzeltilmiş ölüm oranları %)

Doz (l/l hava)
225
250
275
300
325
Kontrol

Uygulama süresi(Saat)

24 48

72

32.76

63.15

72.22

32.76

57.89

72.22

43.10

47.36

66.66

43.10

57.89

88.88

48.27

63.15

94.44

37.93

63.15

72.22

37.93

47.36

88.88

58.62

63.15

88.88

48.27

78.94

83.33

53.44

73.68

100

37.93

78.94

100

58.62

78.94

88.88

68.96

89.47

100

53.44

78.94

100

74.13

73.68

100

10 0

10

05

5

0 10

15

53

İlgili Kaynaklar
single.php