Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

272C de nane’nin E.kuehniella larvalarına fumigant etkisi(Düzeltilmiş ölüm oranları %)

Doz (l/l hava)
150
175
200
225
250
Kontrol

Uygulama süresi(Saat)

24 48

32.76

21,05

12,07

36,84

6,89 31,57

6,89 47,36

27,58

42,1

43,1 31,57

32,76

63,15

37,93

63,15

32,76

68,42

53,44

73,68

53,44

63,15

37,93

78,94

68.96

63,15

58,62

52,63

74.13

57,89

10 0

05

0 10

72 55,55 55,55 50,00 61,11 66,66 55,55 72,22 72,22 66,66 88,88 88,88 83,33 83,33 83,33 66,66
10 5 15

*Depo zararlılarına karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen % ölüm değerleri Abbot formülü [(A-B)/A] x 100; burada: A, kontroldeki % canlı; B, muamele dozundaki % canlı kullanılarak kontrollerde meydana gelen doğal ölümle düzeltilmiştir.

5463. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

kistik fibrozisli olgularda pulmoner rehabilitasyonun solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesine etkisi - Sayfa 74
Tablo 4.14.Kistik Fibrozis Yaşam Kalitesi Anketi’ne göre fiziksel durum, emosyonel durum, sosyal durum, vücut imajı, yemek yeme durumu, tedavi sorumluluğu, respiratuvar durum ve sindirim durumlarının tedavi öncesi ve tedavi sonrası çalışma ve kontrol grubundaki hastaların karşılaştırılması Çalışma grubu Fiziksel durum Emosyonel durum Sosyal Durum Vücut İmajı Yemek-yeme durumu Tedavi Sorumluluğu...

63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kontrol
etki
ölüm
karşı
uygulama
ekuehniella


63. SAYFA ICERIGI

272C de nane’nin E.kuehniella larvalarına fumigant etkisi(Düzeltilmiş ölüm oranları %)

Doz (l/l hava)
150
175
200
225
250
Kontrol

Uygulama süresi(Saat)

24 48

32.76

21,05

12,07

36,84

6,89 31,57

6,89 47,36

27,58

42,1

43,1 31,57

32,76

63,15

37,93

63,15

32,76

68,42

53,44

73,68

53,44

63,15

37,93

78,94

68.96

63,15

58,62

52,63

74.13

57,89

10 0

05

0 10

72 55,55 55,55 50,00 61,11 66,66 55,55 72,22 72,22 66,66 88,88 88,88 83,33 83,33 83,33 66,66
10 5 15

*Depo zararlılarına karşı yapılan fümigant etki testlerinden elde edilen % ölüm değerleri Abbot formülü [(A-B)/A] x 100; burada: A, kontroldeki % canlı; B, muamele dozundaki % canlı kullanılarak kontrollerde meydana gelen doğal ölümle düzeltilmiştir.

54

İlgili Kaynaklar
single.php