Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

EK-5.

222C de lavanta’nın E.kuehniella larvalarına fumigant etkisi(Düzeltilmiş ölüm oranları %)

Doz (l/l hava)
175
200
225
250
275
300
Kontrol

Uygulama süresi(Saat)
24 23,73 13,56 8,47 28,81 28,81 38,98 38,98 49,15 28,81 64,41 64,41 64,41 84,75 84,75 84,75 94,92 84,75 89,83
5 0 0

48 68,97 74,14 58,62 84,48 84,48 89,66 94,83 100,00 84,48 100,00 94,83 89,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 5 0

72 100,00 100,00 89,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 5 10

5867. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Amasya damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin yöre çiftçilerine ekonomik etkilerinin analizi - Sayfa 144
Çizelge 6.42 Üye olan işletmelerde süt sığırcılığı ile ilgili tutulan kayıtlar Kayıt Tutma Durumu Kayıt Tutuyor Kayıt Tutmuyor Toplam Kaydı Tutan Kendisi ADSYB Toplam Süt Fiyatı *** Sayı % Yem Masrafı *** Sayı % Süt Verimi ** Sayı % Üye Olan İşletmeler Soykütüğü Ayrıntılı * Gelir- Gider *** Sayı % Sayı % Buzağılama Tarihi *** Sayı % Yetiştiricilik Kaydı *** S...

67. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekuehniella
larvalarına
fumigant
ölüm
oranları
hava


67. SAYFA ICERIGI

EK-5.

222C de lavanta’nın E.kuehniella larvalarına fumigant etkisi(Düzeltilmiş ölüm oranları %)

Doz (l/l hava)
175
200
225
250
275
300
Kontrol

Uygulama süresi(Saat)
24 23,73 13,56 8,47 28,81 28,81 38,98 38,98 49,15 28,81 64,41 64,41 64,41 84,75 84,75 84,75 94,92 84,75 89,83
5 0 0

48 68,97 74,14 58,62 84,48 84,48 89,66 94,83 100,00 84,48 100,00 94,83 89,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 5 0

72 100,00 100,00 89,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 5 10

58

İlgili Kaynaklar
single.php