Bazı bitkisel uçucu yağların Ephestia kuehniella’ya (Lepidoptera:Pyralidae) fümigant etkileri üzerinde araştırmalar

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖZET . i ABSTRACT. iii ÖNSÖZ. iv ÇİZELGELER DİZİNİ. vi ŞEKİLLER DİZİNİ. vii 1. GİRİŞ. 1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI. 3 2.1. Uçucu Yağları Elde Edilen Bitkilerle İlgili Kaynak Araştırması. 3 2.1.1 Mentha spicata L. (Kıvırcık nane). 3 2.1.2 Lavandula angustifolia Mill ( tıbbi lavanta ). 3 2.1.3 Coriandrum sativum L. ( Kişniş ). 4 2.1.4 Salvia officinalis L. ( Adaçayı ). 5 2.2. Uçucu Yağ Denemeleri İle İlgili Kaynak Araştırması. 6
3. MATERYAL VE METOT. 15 3.1. Materyal. 15 3.1.1. Bitki metaryali. 15 3.1.2. Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) Un güvesi . 18 3.2. Metot. 18 3.2.1. Ephestia kuehniella Zell. nın yetiştirilmesi . 18 3.2.2. Bitkilerin toplanması, kurutulması ve muhafazası. 18 3.2.3. Uçucu yağların elde edilmesi. 19 3.2.4. Uçucu yağların fümigant etkilerinin saptanması. 19 3.3. Testlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi. 22 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI. 23
4.1. Bitkisel uçucu yağların 272C de Ephestia kehniella ya fümigant etkileri. 23
4.1.1. E. kuehniella larvalarına fümigant etkileri. 23
4.1.2. Bitkisel uçucu yağların 272C de ki E. kuehniella yumurtalarına fümigant etkisi . 25
4.1.3. Bitkisel uçucu yağların 222C de ki E. kuehniella larvalarına fümigant etkisi . 29 4.1.4. Bitkisel uçucu yağların 222C de ki E. kuehniella yumurtalarına fümigant etkisi . 32 5. TARTIŞMA. 35 6. SONUÇ VE ÖNERİLER. 41 7. KAYNAKLAR. 43 8. EKLER. 53 ÖZGEÇMİŞ
vi7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağların
kuehniella
yağları
bitki
uçucu
fümigant


7. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖZET . i ABSTRACT. iii ÖNSÖZ. iv ÇİZELGELER DİZİNİ. vi ŞEKİLLER DİZİNİ. vii 1. GİRİŞ. 1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI. 3 2.1. Uçucu Yağları Elde Edilen Bitkilerle İlgili Kaynak Araştırması. 3 2.1.1 Mentha spicata L. (Kıvırcık nane). 3 2.1.2 Lavandula angustifolia Mill ( tıbbi lavanta ). 3 2.1.3 Coriandrum sativum L. ( Kişniş ). 4 2.1.4 Salvia officinalis L. ( Adaçayı ). 5 2.2. Uçucu Yağ Denemeleri İle İlgili Kaynak Araştırması. 6
3. MATERYAL VE METOT. 15 3.1. Materyal. 15 3.1.1. Bitki metaryali. 15 3.1.2. Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) Un güvesi . 18 3.2. Metot. 18 3.2.1. Ephestia kuehniella Zell. nın yetiştirilmesi . 18 3.2.2. Bitkilerin toplanması, kurutulması ve muhafazası. 18 3.2.3. Uçucu yağların elde edilmesi. 19 3.2.4. Uçucu yağların fümigant etkilerinin saptanması. 19 3.3. Testlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi. 22 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI. 23
4.1. Bitkisel uçucu yağların 272C de Ephestia kehniella ya fümigant etkileri. 23
4.1.1. E. kuehniella larvalarına fümigant etkileri. 23
4.1.2. Bitkisel uçucu yağların 272C de ki E. kuehniella yumurtalarına fümigant etkisi . 25
4.1.3. Bitkisel uçucu yağların 222C de ki E. kuehniella larvalarına fümigant etkisi . 29 4.1.4. Bitkisel uçucu yağların 222C de ki E. kuehniella yumurtalarına fümigant etkisi . 32 5. TARTIŞMA. 35 6. SONUÇ VE ÖNERİLER. 41 7. KAYNAKLAR. 43 8. EKLER. 53 ÖZGEÇMİŞ
vi

İlgili Kaynaklar
single.php