Bazı di ve triarilimidazolin-3-oksitlerin maleat ve maleimidler ile halkakatılma reaksiyonlarının araştırılması












































































































































T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI Dİ VE TRİARİLİMİDAZOLİN-3-OKSİTLERİN MALEAT VE MALEİMİDLER İLE HALKAKATILMA REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI
Habibe MERT
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA-2006



1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI Dİ VE TRİARİLİMİDAZOLİN-3-OKSİTLERİN MALEAT VE MALEİMİDLER İLE HALKAKATILMA REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI
Habibe MERT
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA-2006







single.php