Bazı eucalyptus türlerinin yaprak uçucu yağlarının distilasyonu
BAZI EUCAL YPTUS {OKALİPTÜS} TÜRLERİNİN
YAPRAK UÇUCU YAGLARININ DİSTİLASYONU
Nezihe AZCAN
Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır.
Danışman: Prof.Dr. Mustafa KARA
Martl9941. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

BAZI EUCAL YPTUS {OKALİPTÜS} TÜRLERİNİN
YAPRAK UÇUCU YAGLARININ DİSTİLASYONU
Nezihe AZCAN
Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır.
Danışman: Prof.Dr. Mustafa KARA
Martl994

İlgili Kaynaklarsingle.php