Bazı fark denklemlerinin kararlılığı, periyodikliği ve sınırlılığı üzerineYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAZI FARK DENKLEMLERİNİN KARARLILIĞI, PERİYODİKLİĞİ ve SINIRLILIĞI ÜZERİNE

Yüksek Matematikçi Sebahat Ebru DAŞ
FBE Matematik Ana Bilim Dalında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 25 Şubat 2010

Tez Danışmanı

: Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (FÜ)

Jüri Üyeleri

: Prof. Dr. Fatma TİRYAKİ (YTÜ)

: Prof. Dr. Mustafa SİVRİ (YTÜ)

: Prof. Dr. Müfit GİRESUNLU (İÜ)

: Doç. Dr. Cevdet CERİT (İTÜ)

İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Halat ömrüne etki eden parametrelerin teorik ve deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALAT ÖMRÜNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN TEORİK VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Yusuf Aytaç ONUR (503052017) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 26 Temmuz 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 01 Kasım 2010 Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. C. Erdem İMRAK (İTÜ) Prof. Dr. İsmail YÜKSEK (YTÜ) Prof. Dr. Ata MUGAN (İTÜ) Prof...
Modüller ve asal alt modülleri - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MODÜLLER VE ASAL ALT MODÜLLERİ Yüksek Matematikçi Kürşat Hakan ORAL FBE Matematik Anabilim Dalı Matematik Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi : 01.09.2010 Tez Danışmanı : Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN (YTÜ) İkinci Tez Danışmanı : Doç. Dr. Ünsal TEKİR (MÜ) Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (FÜ) Do...
Haliç'teki toplam kirliliğin canlı DNA'sı üzerindeki genotoksik etkilerinin incelenmesi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALİÇ’TEKİ TOPLAM KİRLİLİĞİN CANLI DNA’SI ÜZERİNDEKİ GENOTOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Çevre Yük. Müh. Emel KOÇAK FBE Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi : 22 Ekim 2010 Tez Danıșmanı : Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ (YTÜ) İkinci Tez Danıșmanı:Yrd. Doç. Dr. Mustafa PETEK (FÜ) Jüri Üyele...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
teknik
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
üyeleri


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAZI FARK DENKLEMLERİNİN KARARLILIĞI, PERİYODİKLİĞİ ve SINIRLILIĞI ÜZERİNE

Yüksek Matematikçi Sebahat Ebru DAŞ
FBE Matematik Ana Bilim Dalında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 25 Şubat 2010

Tez Danışmanı

: Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (FÜ)

Jüri Üyeleri

: Prof. Dr. Fatma TİRYAKİ (YTÜ)

: Prof. Dr. Mustafa SİVRİ (YTÜ)

: Prof. Dr. Müfit GİRESUNLU (İÜ)

: Doç. Dr. Cevdet CERİT (İTÜ)

İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php