BAZI HAVA KİRLETİCİLERİN İLKOKUL ÇOCUKLARINDA SOLUNUM FONKSİYONLARI
VE ASTIM VE ALLERJİK HASTALIKLARLA İLİŞKİLİ SEMPTOM PREVALANSINA ETKİSİ
Hicran ALTUĞ Doktora Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Temmuz 2013
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı (Proje No: 080227) ve Hollanda Hükümeti Dışişleri Bakanlığı
MATRA programı (Proje No: 9S0635.0) tarafından desteklenmiştir.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biyopolimer/kil nanokompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu - Sayfa 119
PROJELER Kolloidal bir sistemin yüzey ve akış özellikleri üzerine yüzey aktif etkisi, İTÜ, Yüksek Lisans Tezlerini Destekleme Programı, Proje No:00_03_101, 2004. Kollidal Sistemlerin Elektrokinetik Özelliklerinin Saptanması, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Proje No: 11_04_338, 2005 Organokil/polimer nanokompozit sentezi, karakterizasyonu ve özelliklerinin sapt...
Hepatit B aşısı geliştirme ve hepatit B aşılarının etkinliğini artırmaya yönelik yaklaşımlar - Sayfa 1
HEPATİT B AŞISI GELİŞTİRME ve HEPATİT B AŞILARININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR İbrahim HATİPOĞLU Doktora Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Mayıs-2012 Bu tez çalışması Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı, Proje No: 105G056), Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001 Programı, Proje No: 108S300) ve Anadolu Üniv...
Ahmed Adnan Saygun' un 1. Senfoni'sinin modal/tonal ve formal yapısı - Sayfa 5
EK C Y.Ö.K Dokümantasyon Merkezi Tez Veri Formu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ/PROJE VERİ FORMU Tez/Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu: * Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır. Tez/Proje Yazarının Soyadı: YÜKSEL Adı: Bülent Tezin/Projenin Türkçe Adı: Ahmed Adnan Saygun’un 1. Senfoni’sinin Modal/Tonal ve Formal Yapısı Tezin/Projenin Yabancı Dild...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

proje
tezi
tarafından
araştırma
bilimsel
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

BAZI HAVA KİRLETİCİLERİN İLKOKUL ÇOCUKLARINDA SOLUNUM FONKSİYONLARI
VE ASTIM VE ALLERJİK HASTALIKLARLA İLİŞKİLİ SEMPTOM PREVALANSINA ETKİSİ
Hicran ALTUĞ Doktora Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Temmuz 2013
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı (Proje No: 080227) ve Hollanda Hükümeti Dışişleri Bakanlığı
MATRA programı (Proje No: 9S0635.0) tarafından desteklenmiştir.single.php