Bazı imin bileşiklerinin teorik ve deneysel kristal yapı ve FT-IR titreşim sonuçlarının Ab initio ve DFT metodları ile analiz edilmesi


T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI İMİN BİLEŞİKLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL KRİSTAL YAPI VE FT-IR TİTREŞİM SONUÇLARININ AB İNİTİO VE DFT METODLARI
İLE ANALİZ EDİLMESİ
SAVAŞ PURTAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
KİMYA ANABİLİM DALI
KAHRAMANMARAŞ 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI İMİN BİLEŞİKLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL KRİSTAL YAPI VE FT-IR TİTREŞİM SONUÇLARININ AB İNİTİO VE DFT METODLARI
İLE ANALİZ EDİLMESİ
SAVAŞ PURTAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
KİMYA ANABİLİM DALI
KAHRAMANMARAŞ 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php