Bazı karayosunu türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi

P.TEKERLEK,2013

YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
PERİHAN TEKERLEK
AĞUSTOS 2013

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

P.TEKERLEK,2013

YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
PERİHAN TEKERLEK
AĞUSTOS 2013

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İlgili Kaynaklarsingle.php