T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI METAL İYONLARININ NÜKLEOTİDLER VE AMİNO ASİTLER İLE OLUŞTURDUĞU
İKİLİ VE KARIŞIK LİGAND KOMPLEKSLERİ
Aslı Yırıkoğulları
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI METAL İYONLARININ NÜKLEOTİDLER VE AMİNO ASİTLER İLE OLUŞTURDUĞU
İKİLİ VE KARIŞIK LİGAND KOMPLEKSLERİ
Aslı Yırıkoğulları
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA 2009single.php