Bazı önemli tıbbi bitkilerin kimyasal kompozisyonu ve antioksidan kapasitelerinin belirlenmesinde sub ve süperkritik akışkanların etkisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Murat TÜRK

DOKTORA TEZİ

BAZI ÖNEMLİ TIBBİ BİTKİLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİNDE SUB VE SÜPERKRİTİK AKIŞKANLARIN ETKİSİ
KİMYA ANABİLİM DALI
ADANA, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Murat TÜRK

DOKTORA TEZİ

BAZI ÖNEMLİ TIBBİ BİTKİLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİNDE SUB VE SÜPERKRİTİK AKIŞKANLARIN ETKİSİ
KİMYA ANABİLİM DALI
ADANA, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php