Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BAZI ORİGANUM TÜRLERİ VE BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Setenay Beril TEKİN
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ANKARA 2013
Her Hakkı Saklıdır1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ankara Sancağı'nın tarihi coğrafya bakımından terleşme ve nüfusu (1871-1907) - Sayfa 143
EK-1-Tablo 23: Ankara Kazası’na Bağlı Köyler (1893) SANCAK KAZA TÜR SR YERADI 1311 (1893) ANKARA ANKARA KY 1 BAĞLUM ANKARA ANKARA KY 2 PUSAKLAR ANKARA ANKARA KY 3 KARACAVİRAN ANKARA ANKARA KY 4 GİCİK ANKARA ANKARA KY 5 SOLFASOL ANKARA ANKARA KY 6 KARABÜRCEK ANKARA ANKARA KY 7 KAYAŞ ANKARA ANKARA KY 8 ÜZEĞİL ANKARA ANKARA KY 9 ÜREĞİL ANKARA ANKARA KY 10 ARABLAR ...
Ankara Sancağı'nın tarihi coğrafya bakımından terleşme ve nüfusu (1871-1907) - Sayfa 144
ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY ANKARA ANKARA KY 27 ÇAVUNDUR 28 TAHİR 29 GÜVERCİNLİK 30 ORMAN 31 MAĞCUN 32 ELGAZİ 33 YUVA 34 YAKACIK 35 ÖRDEK 36 OVACIK 37 KALABA 38 TATLAR 39 KIZILCA 40 ORTA ...
Isparta, Yalova, Ankara illeri ve çevresinde elma ve armut bahçelerinde sorun olan fitoplazma enfeksiyonlarının belirlenmesi - Sayfa 45
Çizelge 3.2 Alındıkları illere göre armut örneklerinin izolat numaraları, alındığı tarih, bölge, çeşit ve gözlenen belirtiler (devam) 93 09.10.2005 Ankara Ankara Zayıflık, sararma 94 09.10.2005 Ankara Ankara Zayıflık, sararma 95 09.10.2005 Ankara Ankara Zayıflık, sararma 96 09.10.2005 Ankara Ankara Geriye doğru ölüm 97 09.10.2005 Ankara A...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
dalı
anabilim
mühendisliği
gıda
tekin


1. SAYFA ICERIGI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BAZI ORİGANUM TÜRLERİ VE BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Setenay Beril TEKİN
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ANKARA 2013
Her Hakkı Saklıdır

İlgili Kaynaklarsingle.php