Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


kokulandırmada, alkollü içeceklerde, parfümeride ve sabun sanayisinde kullanılırlar. Yine Origanum türleri, sindirim ve solunum sistemi rahatsızlıklarında, antiseptik, antispazmatik, gaz giderici, terletici, kadın hastalıklarında, balgam ve idrar söktürücü, ses kısıklığı, öksürük, boğmaca tedavisinde kullanılabilecek özelliklere sahiptir (Kılıç ve Bağcı 2008).
Dünya üzerindeki coğrafi konumundan kaynaklanan özellikler sebebiyle zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ülkemizde pek çok Origanum türü halk arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İhracatı en çok yapılan ve uçucu yağ üretiminde kullanılan türler, Origanum onites (Bilyalı kekik, İzmir kekiği, Güvey otu, Mercanköşk, Peynir kekiği), Origanum vulgare subsp. hirtum (İstanbul kekiği, Çanakkale kekiği, Kara kekik), Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği, Yayla kekiği, Toka kekiği), Origanum majorana (Beyaz kekik, Alanya kekiği) ve Origanum syriacum var. bevanii (Dağ kekiği, Suriye kekiği)dir. Tüm bu türlerin ortak özelliği yüksek miktarda uçucu yağ içermeleri ve uçucu yağın ana bileşiğinin karvakrol ve/veya timol gibi monoterpenik fenollerce zengin olmasıdır (Başer vd. 1994).
O. onites ya da Avrupada bilinen adı ile Turkish Oregano, Türkiyede ticareti yapılan beş tür arasında en çok ihracatı gerçekleştirilen türdür. % 1-5 oranında uçucu yağ içeren bu türün çiçekleri şemsiye benzeri küçük küreleri andırdığından halk arasında bilyalı kekik adıyla bilinmektedir. Oldukça yaygın kullanıma sahip ve ekonomik açıdan önemli bu bitki, halk arasında kekik adıyla baharat olarak ve çeşitli şekillerde hastalıkların tedavisinde kullanılır. Su buharı damıtması ile elde edilen uçucu yağında karvakrol oranı % 50-82 arasındadır. Antalya ve Ispartada yetişen kemotipinde ise linalol (% 92) ana bileşiktir (Akgül ve Bayrak 1987). Yapılan bir diğer çalışmada ise, O. onitesin uçucu yağ bileşiminde ana bileşen olarak; % 67.1 karvakrol, % 12.8 linalol, % 3.7 p-simen, % 3.3 timol tespit edilmiştir (Erdemgil 1992).
212. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karvakrol, timol, orto- ve meta-krezol'ün izole sıçan mide-fundus, ileum ve aorta üzerinde CaCl2 kasılmalarına etkisi - Sayfa 11
1. GİRİŞ VE AMAÇ Tiınol ve karvakrol, doğada özellikle kekik olarak bilinen, etnomedikal kullammı (Aydın ve ark., 1993a) olan bitkilerde bulunan ve sentetik olarak da elde edilebilen oksijenli monoterpenlerdir (Merek, 1996). Kekik, içerdiği timol ve karvakrol nedeniyle benzer tad ve kokuya sahip çeşitli bitkilere halk arasında verilen isimdir. Origanum onites L., halk arasında 'kekik' olarak adıy...
Sofralık siyah zeytinde aflatoksijenik küf gelişimi ve aflatoksin oluşumuna Lactobacillus plantarum ve bazı bitki ekstraktlarının etkileri The effects of - Sayfa 33
2.4.1. Origanum onites’in antimikrobiyal etkinliği Türkiye, zengin bir bitki örtüsüne sahip olup, pek çok Origanum türü halk arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Origanum cinsi Türkiye’de 23 tür 32 takson, dünyada 41 tür 52 taksonla temsil edilir. Origanum onites Türkiye’de ticareti yapılan türler arasında en çok ihracatı gerçekleştirilen türdür. Ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde doğ...
Origanum onites L. ve kekik siklon tozunun lipitleri ve kekik siklon tozunun değerlendirilmesi - Sayfa 27
7 Kekik yağı: Dahilen safra arttırıcı, kurt düşüıücü, haricen; antiseptik olarak kullanılır. Aynı zamanda hafıftonik ve dijestif etkilidir. Romatizma ağrılarına özellikle eklem ağrıları ve baş ağrısı için iyi gelmektedir. Birkaç damla kekik yağı pamuğa damlatılıp kulak arkalarına ve başın ağrıyan bölgelerine sürülür. Kekik yağının fungusit etkisinden dolayı patojen mantarların yaptığı dermatitler...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karvakrol
origanum
kekik
onites
bitki
timol


12. SAYFA ICERIGI

kokulandırmada, alkollü içeceklerde, parfümeride ve sabun sanayisinde kullanılırlar. Yine Origanum türleri, sindirim ve solunum sistemi rahatsızlıklarında, antiseptik, antispazmatik, gaz giderici, terletici, kadın hastalıklarında, balgam ve idrar söktürücü, ses kısıklığı, öksürük, boğmaca tedavisinde kullanılabilecek özelliklere sahiptir (Kılıç ve Bağcı 2008).
Dünya üzerindeki coğrafi konumundan kaynaklanan özellikler sebebiyle zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ülkemizde pek çok Origanum türü halk arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İhracatı en çok yapılan ve uçucu yağ üretiminde kullanılan türler, Origanum onites (Bilyalı kekik, İzmir kekiği, Güvey otu, Mercanköşk, Peynir kekiği), Origanum vulgare subsp. hirtum (İstanbul kekiği, Çanakkale kekiği, Kara kekik), Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği, Yayla kekiği, Toka kekiği), Origanum majorana (Beyaz kekik, Alanya kekiği) ve Origanum syriacum var. bevanii (Dağ kekiği, Suriye kekiği)dir. Tüm bu türlerin ortak özelliği yüksek miktarda uçucu yağ içermeleri ve uçucu yağın ana bileşiğinin karvakrol ve/veya timol gibi monoterpenik fenollerce zengin olmasıdır (Başer vd. 1994).
O. onites ya da Avrupada bilinen adı ile Turkish Oregano, Türkiyede ticareti yapılan beş tür arasında en çok ihracatı gerçekleştirilen türdür. % 1-5 oranında uçucu yağ içeren bu türün çiçekleri şemsiye benzeri küçük küreleri andırdığından halk arasında bilyalı kekik adıyla bilinmektedir. Oldukça yaygın kullanıma sahip ve ekonomik açıdan önemli bu bitki, halk arasında kekik adıyla baharat olarak ve çeşitli şekillerde hastalıkların tedavisinde kullanılır. Su buharı damıtması ile elde edilen uçucu yağında karvakrol oranı % 50-82 arasındadır. Antalya ve Ispartada yetişen kemotipinde ise linalol (% 92) ana bileşiktir (Akgül ve Bayrak 1987). Yapılan bir diğer çalışmada ise, O. onitesin uçucu yağ bileşiminde ana bileşen olarak; % 67.1 karvakrol, % 12.8 linalol, % 3.7 p-simen, % 3.3 timol tespit edilmiştir (Erdemgil 1992).
2

İlgili Kaynaklarsingle.php