Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Şekil 1.1 Origanum onites (Bilyalı kekik)
Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde taşlık ve yamaçlık yerlerde doğal olarak yetişen, 40-50 cm boyunda çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarının her iki yüzü de sık örtü ve salgı tüyleri ile kaplıdır. Halk arasında Bilyalı Kekik, Taş Kekik, İzmir Kekiği ve Peynir Kekiği gibi yöresel adlarla bilinen O. onites, doğal floramızın bir ürünü olmasının yanı sıra kültür bitkisi olarak yetiştirilen tek ticari Origanum türüdür (Baytop 1991). O. onites yarı çalımsı, 65 cmye kadar boylanan, sert tüylü bir bitkidir. Dalların sayısı her gövdede 10 çifte kadar olmakta ve boyları 13 cmye kadar çıkmaktadır. Yaprak saplıdan hemen hemen sapsıza kadar, kordat, ovat veya eliptik, 322 x 2-19 mm, seyrek, damarlar alt yüzeyde hemen hemen belirgindir. Kayalık tepeler ve yamaçlarda genellikle kireçtaşı üzerinde, bazen gölge yerlerde, deniz seviyesinden 1400 m yükseklikte yetişmektedir (Davis 1982).
Avrupada Grek Oregano olarak bilinen, Türkiyede ise İstanbul kekiği, Çanakkale kekiği gibi yöresel adlara sahip O. vulgare subsp. hirtum ihracatı gerçekleştirilen ve ekonomik değere sahip bir diğer tür olup; Trakya, Batı- Güney Anadolu, İzmir, Aydın, Muğla gibi geniş bir alanda yayılış göstermektedir. O. vulgare subsp. hirtum bitkisi ile yapılan çalışmalarda uçucu yağında % 1 – 7 verim, % 23 – 80 oranında karvakrol tespit edilmiştir (Başer vd. 1994).
313. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı aromatik bitkilerin in vitro rumen fermantasyonu üzerine etkileri - Sayfa 25
7 Çizelge 2.1. Origanum onites ve vulgare’nin kullanımı ve yerel isimleri Bitki adı Yerel isimleri Origanum onites İzmir kekiği Bilyalı kekik Taş kekik Güve kekik Peynir kekiği Kullanılan kısım ve kullanılış şekli Herba-İnfüzyon Uçucu yağ Yaprak-İnfüzyon gargara Aromatik su- dahilen gargara Kullanım Soğuk algınlıkları Karın ağrısı Analjezik Antioksidan Antifun...
- Sayfa 25
ihraç edilen Origanum türlerinin başında O. onites, O. minutiflorum, O. majorana, O. syriacum var. bevaii, O. vulgare var. hirtum geldiği belirtilmektedir (Başer 1993). Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerde dışsatım yapan ülkeler arasında %5’lik pay ile 12. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2005-2009 yıllarını kapsayan beş yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dışsatım miktarı ortalama 44 930 ton olu...
Farklı sulama suyu kalitesi ve sulama düzeylerinin kekik bitkisinde (Origanum onites L.) verim ve kalite parametrelerine etkisi - Sayfa 25
ihraç edilen Origanum türlerinin başında O. onites, O. minutiflorum, O. majorana, O. syriacum var. bevaii, O. vulgare var. hirtum geldiği belirtilmektedir (Başer 1993). Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerde dışsatım yapan ülkeler arasında %5’lik pay ile 12. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2005-2009 yıllarını kapsayan beş yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler dışsatım miktarı ortalama 44 930 ton olu...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
kekiği
izmir
vulgare
subsp
hirtum


13. SAYFA ICERIGI

Şekil 1.1 Origanum onites (Bilyalı kekik)
Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde taşlık ve yamaçlık yerlerde doğal olarak yetişen, 40-50 cm boyunda çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarının her iki yüzü de sık örtü ve salgı tüyleri ile kaplıdır. Halk arasında Bilyalı Kekik, Taş Kekik, İzmir Kekiği ve Peynir Kekiği gibi yöresel adlarla bilinen O. onites, doğal floramızın bir ürünü olmasının yanı sıra kültür bitkisi olarak yetiştirilen tek ticari Origanum türüdür (Baytop 1991). O. onites yarı çalımsı, 65 cmye kadar boylanan, sert tüylü bir bitkidir. Dalların sayısı her gövdede 10 çifte kadar olmakta ve boyları 13 cmye kadar çıkmaktadır. Yaprak saplıdan hemen hemen sapsıza kadar, kordat, ovat veya eliptik, 322 x 2-19 mm, seyrek, damarlar alt yüzeyde hemen hemen belirgindir. Kayalık tepeler ve yamaçlarda genellikle kireçtaşı üzerinde, bazen gölge yerlerde, deniz seviyesinden 1400 m yükseklikte yetişmektedir (Davis 1982).
Avrupada Grek Oregano olarak bilinen, Türkiyede ise İstanbul kekiği, Çanakkale kekiği gibi yöresel adlara sahip O. vulgare subsp. hirtum ihracatı gerçekleştirilen ve ekonomik değere sahip bir diğer tür olup; Trakya, Batı- Güney Anadolu, İzmir, Aydın, Muğla gibi geniş bir alanda yayılış göstermektedir. O. vulgare subsp. hirtum bitkisi ile yapılan çalışmalarda uçucu yağında % 1 – 7 verim, % 23 – 80 oranında karvakrol tespit edilmiştir (Başer vd. 1994).
3

İlgili Kaynaklarsingle.php