Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


O. vulgare subsp. hirtum (link), çok yıllık, tüylü, beyaz veya pembe çiçekli, kuvvetli kokulu, 50 – 80 cm boylanan, kaliks tüp biçiminde, 5 dişli ve tüylü, Temmuz- Ağustos aylarında çiçeklenen bir türdür (Karik vd. 2007).
Şekil 1.2 Origanum vulgare (İstanbul kekiği) Dünya kekik pazarında Sütçüler kekiği, Yayla kekiği veya Toka kekiği olarak da bilinen O. minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis, ülkemizde sadece Isparta ilinin dağlık bölgelerinde yayılış gösteren, yabani olarak yoğun bir şekilde toplanarak ihraç edilen endemik bir türdür. Kontrolsüz ve şiddetli sökümler nedeniyle yoğunluğu her geçen yıl azalmaya başlayan bu tür Türkiyede geleceği tehdit altında olan ve acil olarak koruma altına alınması gereken en önemli 10 tür arasında gösterilmektedir (Özhatay ve Atay 1997). Başer vd. (1993, 1994) tarafından yapılan bir araştırmada Sütçüler florasından toplanan yayla kekiği örneklerinde % 2.5 oranında uçucu yağ bulunduğu, bu yağın en önemli bileşeninin karvakrol (% 83.6) olduğu saptanmıştır. Bir diğer çalışmada ise, O. minutiflorum bitkisinin uçucu yağ oranının % 1.7 – 4.9 arasında değiştiği, karvakrol oranının ise % 60.3 – 92.3 arasında bir değişim gösterdiği saptanmıştır (Baydar 2005).
414. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Muğla-Ula yöresi'nin doğal çay bitkileri ve uçucu yağ bileşenleri - Sayfa 25
bir örnekten elde edilen uçucu yağda ana uçucu yağ bileşeninin linalool % 39.4 olduğu; O. minutiflorum’da 850-1950 m arasındaki rakımlardan topladıkları yayla kekiği örneklerinde % 1.9-3.3 arasında uçucu yağ oranı belirlemiş, bu yağın en etken maddeleri; carvacrol % 78.6-88.3, γ-terpinene % 3.3-5.1, p-cymene % 2.4-4.7 içerdiğini, daha çok "beyaz kekik" ve "Alanya kekiği" olarak bilmen Origanum maj...
Çukurova koşullarında Satureja hortensis L.'nin çiçeklenme döneminde tarımsal karakterler ve uçucu yağ oranındaki değişimlerin araştırılması - Sayfa 18
2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Mahmut AŞCI ve çiçeklenme sonrası) hasat uygulamışlardır. Uçucu yağ oranının % 1.28- 4.29 arasında değiştiğini ve en düşük uçucu yağ içeriğinin Pozantı’da erken çiçeklenme hasadından, en yüksek uçucu yağ oranının ise, yine Pozantı’da çiçeklenme sonrası hasattan elde edildiğini ve uçucu yağ içeriğinin bitkinin gelişme durumundan etkilendiğini belirtmişlerdir. Tansı (1991)...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
karvakrol
minutiflorum
uçucu
kekik
yayla


14. SAYFA ICERIGI

O. vulgare subsp. hirtum (link), çok yıllık, tüylü, beyaz veya pembe çiçekli, kuvvetli kokulu, 50 – 80 cm boylanan, kaliks tüp biçiminde, 5 dişli ve tüylü, Temmuz- Ağustos aylarında çiçeklenen bir türdür (Karik vd. 2007).
Şekil 1.2 Origanum vulgare (İstanbul kekiği) Dünya kekik pazarında Sütçüler kekiği, Yayla kekiği veya Toka kekiği olarak da bilinen O. minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis, ülkemizde sadece Isparta ilinin dağlık bölgelerinde yayılış gösteren, yabani olarak yoğun bir şekilde toplanarak ihraç edilen endemik bir türdür. Kontrolsüz ve şiddetli sökümler nedeniyle yoğunluğu her geçen yıl azalmaya başlayan bu tür Türkiyede geleceği tehdit altında olan ve acil olarak koruma altına alınması gereken en önemli 10 tür arasında gösterilmektedir (Özhatay ve Atay 1997). Başer vd. (1993, 1994) tarafından yapılan bir araştırmada Sütçüler florasından toplanan yayla kekiği örneklerinde % 2.5 oranında uçucu yağ bulunduğu, bu yağın en önemli bileşeninin karvakrol (% 83.6) olduğu saptanmıştır. Bir diğer çalışmada ise, O. minutiflorum bitkisinin uçucu yağ oranının % 1.7 – 4.9 arasında değiştiği, karvakrol oranının ise % 60.3 – 92.3 arasında bir değişim gösterdiği saptanmıştır (Baydar 2005).
4

İlgili Kaynaklarsingle.php