Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Şarer vd. (1996) farklı yüksekliklerden topladıkları yayla kekiklerinin % 91-93 karvakrol içerdiklerini, timol miktarının ise % 0.2 olduğunu belirlemişlerdir.
Şekil 1.3 Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği) O. vulgare, O. onites ve O. minutiflorum bitkilerinin, kimyasal bileşimlerinde yer alan çeşitli biyoaktif bileşiklere bağlı olarak antimikrobiyal, antioksidan ve bağışıklık sistemi destekleyici özelliklerine yönelik çok sayıda in vitro ve in vivo araştırma bulunmaktadır. Genel olarak uçucu yağların ve ekstraktların majör bileşenleri, bu maddelerin biyofiziksel ve biyolojik etkileri üzerinde belirleyici olup, minör bileşiklerin ise bu etkilerin üzerinde sinerjik etkileri bulunmaktadır. Ancak her bir bitkisel kaynağın biyoaktivitesi üzerinde belirleyici özelliğe sahip olan bazı bileşiklerin öne çıkışı söz konusudur. Türkiye bitki çeşitliliği ve zenginliği ile dikkati çeken bir ülkedir. Bitkisel droglarla yapılan tedavide yan etkilerin görülmemesi, bitkisel ürünlerin birden fazla etkiye sahip olmaları ve daha az para ile ulaşılabilmeleri onlara olan ilgiyi günden güne arttırmaktadır (Çoban 2007). Bu amaçla, Türkiyenin belli yörelerinden seçilmiş ve toplanmış, halk arasında yaygın kullanımları olan Origanum türlerinin kimyasal bileşimleri ile antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması ve bu etkilerin
515. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum minutiflorum bitkisinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 7
ÖZET Yüksek Lisans Tezi ORİGANUM MİNUTİFLORUM BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mustafa Kemal BADDAL Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. İsmail ÖZMEN Origanum minutiflorum Türkiye'de Isparta ilinin dağlık bölgelerinde endemik olarak yetişir (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis). Origanum minutiflorum “Sütçüler Keki...
Alkolik sıçan karaciğeri üzerine karvakrolün etkisi - Sayfa 51
Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus cinsleri vardır. Uçucu yağ üretiminde kullanılan türlerinin ise Origanum onites (bilyalı kekik, İzmir kekiği), Origanum vulgare subsp. hirtum (İstanbul kekiği, kara kekik ), Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği, yayla kekiği, toka kekiği), Origanum majorana (Beyaz kekik, Alanya kekiği) ve Origanum syriacum var. bevanii (dağ kekiği, Suriye kekiği, İsrail ...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitki
uçucu
origanum
antioksidan
sahip
çeşitli


15. SAYFA ICERIGI

Şarer vd. (1996) farklı yüksekliklerden topladıkları yayla kekiklerinin % 91-93 karvakrol içerdiklerini, timol miktarının ise % 0.2 olduğunu belirlemişlerdir.
Şekil 1.3 Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği) O. vulgare, O. onites ve O. minutiflorum bitkilerinin, kimyasal bileşimlerinde yer alan çeşitli biyoaktif bileşiklere bağlı olarak antimikrobiyal, antioksidan ve bağışıklık sistemi destekleyici özelliklerine yönelik çok sayıda in vitro ve in vivo araştırma bulunmaktadır. Genel olarak uçucu yağların ve ekstraktların majör bileşenleri, bu maddelerin biyofiziksel ve biyolojik etkileri üzerinde belirleyici olup, minör bileşiklerin ise bu etkilerin üzerinde sinerjik etkileri bulunmaktadır. Ancak her bir bitkisel kaynağın biyoaktivitesi üzerinde belirleyici özelliğe sahip olan bazı bileşiklerin öne çıkışı söz konusudur. Türkiye bitki çeşitliliği ve zenginliği ile dikkati çeken bir ülkedir. Bitkisel droglarla yapılan tedavide yan etkilerin görülmemesi, bitkisel ürünlerin birden fazla etkiye sahip olmaları ve daha az para ile ulaşılabilmeleri onlara olan ilgiyi günden güne arttırmaktadır (Çoban 2007). Bu amaçla, Türkiyenin belli yörelerinden seçilmiş ve toplanmış, halk arasında yaygın kullanımları olan Origanum türlerinin kimyasal bileşimleri ile antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması ve bu etkilerin
5

İlgili Kaynaklarsingle.php