Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


bilimsel temellere oturtularak, bu bitkiler hakkındaki görüşlerin genişletilmesi düşünülmektedir. Gıda sektöründe doğal katkı maddelerinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte dünya üzerinde bitkilerde bulunan doğal antioksidanlara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle doğal antioksidanların incelenmesi için, bitkiler ve baharatlar araştırmaların en önemli odak noktası haline gelmiştir. Bu bitkilerin daha detaylı ve çok yönlü olarak araştırılmaları özellikle halk sağlığı açısından da ülkemize maddi olarak oldukça yarar sağlayacaktır. Gıda olarak kullanılan bitkilerdeki hastalık etmeni bakterilerin mücadelesinde antibiyotiklerin kullanımının uygun olmaması, doğal kaynaklardan elde edilen antimikrobiyal ajanların kullanımını gündeme getirmektedir. Bu çalışmada farklı yörelerden toplanan O. vulgare, O. onites ve O. minutiflorum gibi türlerin hidrodestilasyon yöntemi ile elde edilecek uçucu yağlarının GC-MS tekniği ile bileşiminin incelenmesi ve belirlenecek bileşiminde yer alan biyoaktif bileşiklerden majör nitelikli olanlarının, bitkilere ait uçucu yağların antioksidan ve antimikrobiyal aktivite düzeylerin üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
616. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Salvia sclarea L. bitkisinin uçucu yağ bileşimi ve antimikrobiyal etkisi üzerine araştırmalar - Sayfa 18
S. sclarea uçucu yağının kimyasal bileşiminin bitkinin yetiştiği bölgenin coğrafik özellikleriyle ilişkili olarak değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Uçucu yağın biyolojik aktivitelerinin uçucu yağın bileşimindeki majör bileşenlerle doğrudan ilişkili olduğu da bilinmektedir(6,23). Bu çalışma ile Doğu Anadolu'da yetişen, günümüze kadar üzerinde çalışma yapılmamış olan Salvia sclarea L. bitkisini...
Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 3
ÖZET BAZI CENTAUREA L.TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMLERİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ AKKURT, Abdulkadir Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç Dr. Sezgin ÇELİK Ocak 2011, 47 sayfa Ülkemiz bitki çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de yüzyıllardır bi...
Sığır eti raf ömrü üzerine karanfil uçucu yağı ve nisinin etkisinin araştırılması - Sayfa 59
42 karışımlarındaki uçucu madde kayıplarını önlemek için püskürtmeli kurutma ile hazırlanan enkapsüle baharat ekstraktları da uzun raf ömrüne sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler (76). Gıdaların kimyasal kompozisyonu, kullanılan antioksidanlar ve koruyucular, muhafaza şartları ve ambalaj özellikleri ucucu yağların antimikrobiyal aktivitesi üzerine etki etmektedir (45). Genelde, bahara...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
uçucu
gıda
özellikle
aktivite
yağların


16. SAYFA ICERIGI

bilimsel temellere oturtularak, bu bitkiler hakkındaki görüşlerin genişletilmesi düşünülmektedir. Gıda sektöründe doğal katkı maddelerinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte dünya üzerinde bitkilerde bulunan doğal antioksidanlara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle doğal antioksidanların incelenmesi için, bitkiler ve baharatlar araştırmaların en önemli odak noktası haline gelmiştir. Bu bitkilerin daha detaylı ve çok yönlü olarak araştırılmaları özellikle halk sağlığı açısından da ülkemize maddi olarak oldukça yarar sağlayacaktır. Gıda olarak kullanılan bitkilerdeki hastalık etmeni bakterilerin mücadelesinde antibiyotiklerin kullanımının uygun olmaması, doğal kaynaklardan elde edilen antimikrobiyal ajanların kullanımını gündeme getirmektedir. Bu çalışmada farklı yörelerden toplanan O. vulgare, O. onites ve O. minutiflorum gibi türlerin hidrodestilasyon yöntemi ile elde edilecek uçucu yağlarının GC-MS tekniği ile bileşiminin incelenmesi ve belirlenecek bileşiminde yer alan biyoaktif bileşiklerden majör nitelikli olanlarının, bitkilere ait uçucu yağların antioksidan ve antimikrobiyal aktivite düzeylerin üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
6

İlgili Kaynaklarsingle.php