Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ
2.1 Lamiacaea (=Labiatae) familyası
Lamiaceae familyası, çok iyi bilinen ekonomik değeri yüksek otlar, çalılar ve ağaçlar içeren bir familyadır. Bunlar, Asyanın tropikal yağmur ormanlarında bulunan Tetoma grandis gibi kereste elde edilen ağaçlardan Salvia, Thymus, Mentha, Origanum, Rosmarinus, Lavandula, Sideritis, Satureja gibi Akdeniz Bölgesinin baharat, tıbbi ve aromatik önemi olan cinslere kadar değişmektedir.
Lamiaceae familyası başta Akdeniz bölgesi olmak üzere yeryüzünün bütün bölgelerine yayılmış yaklaşık 170 250 cins ve 3000 3500 tür ile temsil edilmektedir. Türkiyede ise 45 cinsi ve 546dan fazla türü bulunmaktadır (Davis 1982, Seçmen vd. 2000, Zeybek ve Zeybek 2002, İrtem 2003). Türkiyede Lamiaceae familyasına ait; Origanum (23 tür), Thymus (40 tür), Thymbra (2 tür), Satureja (15 tür) ve Coridothymus capitatus bitkileri kekik adı ile bilinmektedir (Baytop ve Başer 1995).
Antioksidan özellik gösteren birçok bitki ve baharat Lamiaceae familyasına aittir. Lamiaceae familyasına ait cinsler özellikle terpenik bileşikleri (mono, di, triterpenler), flavonoid, fenolik asitleri içermesi nedeniyle önemli fizyolojik aktivitelere (antioksidan ve antimikrobiyal) sahip bitkileri içermektedir (Singhal vd. 2001).
2.2 Uçucu Yağlar
Uçucu yağlar birçok bitkide bulunan doğal türlerdir. Bitkisel kaynaklı uçucu yağlar kompleks bir yapıya sahip olup; yapıları gereği uçucu, suda çok az veya hiç çözünmeyen, keskin ve genellikle hoş kokulu türlerdir (Tanker ve Tanker 2003). Uçucu yağlar, bitkilerin yaprak, çiçek, kök, gövde gibi farklı kısımlarında bulunurlar ve bitkinin özel yağ hücrelerinde, yağ geçitlerinde depolanırlar (Sangwan vd. 2001). Uçucu yağlar, bitkilerden elde edildiklerinde kimyasal olarak saf olmayıp birçok bileşen içermektedirler. Bazen bir uçucu yağ türünde 100 ayrı madde saptanabilmektedir. Her uçucu yağ taşıyan bitkinin kendine özgü kokusu ve aromaterapik özellikleri, uçucu yağı
717. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sideritis libanotica bitkisinin genotoksik etkisinin değerlendirilmesi - Sayfa 23
Şekil 1.2. Lamiaceae (Labiate) Familyasına Ait Çiçek Yapısı (1- Genel görünüş, 1aÇiçek boyuna kesit Dünya da en çok Türkiye ve Akdeniz havzasında yayılış gösteren bir familya olmasına rağmen, hemen hemen tüm habitat tipleri ve yüksekliklerde yetişebilen Lamiaceae familyası üyelerinin dünyada yayılış göstermediği çok az bölge bulunmaktadır. Bu familyaya ait bitkiler genellikle açık arazi bitkileri...
Salvia cedronella bitkisinin uçucu yağ bileşenlerinin karakterizasyonu ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 31
21 Uçucu yağlar bitkinin herhangi bir organında bulunduğu gibi familyaya göre bazı organlarda, örneğin salgı tüylerinde, salgı ceplerinde, salgı kanallarında veya salgı hücrelerinde de bulunabilmektedir. Uçucu yağların bitkide protoplazmada bulunduğu ya da hücre duvarının reçinemsi tabakasının bozunması ile meydana geldiği ileri sürülmekle birlikte, glikozitlerin hidrolizi ile oluştukları kesinli...
Salvia pinnata L. ve Salvia bracteata Banks & Sol. bitkilerinin uçucu bileşenleri ve antioksidant - Sayfa 28
11 2.4. Uçucu Yağlar Uçucu yağlar bitkilerden ve bitkisel droglardan su veya buhar destilasyonu ile elde edilen, oda sıcaklığında sıvı olan, kolayca buharlaşabilen karışımlardır ve "uçucu yağ", "eterik yağ", "esans" gibi isimler alırlar (Baytop, 1986). Uçucu yağlar bitkinin herhangi bir organında bulunduğu gibi familyaya göre bazı organlarda, örneğin salgı tüylerinde, salgı ceplerinde, salgı ka...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

cins
özellikle
bitki
özellik
lamiaceae
özel


17. SAYFA ICERIGI

2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ
2.1 Lamiacaea (=Labiatae) familyası
Lamiaceae familyası, çok iyi bilinen ekonomik değeri yüksek otlar, çalılar ve ağaçlar içeren bir familyadır. Bunlar, Asyanın tropikal yağmur ormanlarında bulunan Tetoma grandis gibi kereste elde edilen ağaçlardan Salvia, Thymus, Mentha, Origanum, Rosmarinus, Lavandula, Sideritis, Satureja gibi Akdeniz Bölgesinin baharat, tıbbi ve aromatik önemi olan cinslere kadar değişmektedir.
Lamiaceae familyası başta Akdeniz bölgesi olmak üzere yeryüzünün bütün bölgelerine yayılmış yaklaşık 170 250 cins ve 3000 3500 tür ile temsil edilmektedir. Türkiyede ise 45 cinsi ve 546dan fazla türü bulunmaktadır (Davis 1982, Seçmen vd. 2000, Zeybek ve Zeybek 2002, İrtem 2003). Türkiyede Lamiaceae familyasına ait; Origanum (23 tür), Thymus (40 tür), Thymbra (2 tür), Satureja (15 tür) ve Coridothymus capitatus bitkileri kekik adı ile bilinmektedir (Baytop ve Başer 1995).
Antioksidan özellik gösteren birçok bitki ve baharat Lamiaceae familyasına aittir. Lamiaceae familyasına ait cinsler özellikle terpenik bileşikleri (mono, di, triterpenler), flavonoid, fenolik asitleri içermesi nedeniyle önemli fizyolojik aktivitelere (antioksidan ve antimikrobiyal) sahip bitkileri içermektedir (Singhal vd. 2001).
2.2 Uçucu Yağlar
Uçucu yağlar birçok bitkide bulunan doğal türlerdir. Bitkisel kaynaklı uçucu yağlar kompleks bir yapıya sahip olup; yapıları gereği uçucu, suda çok az veya hiç çözünmeyen, keskin ve genellikle hoş kokulu türlerdir (Tanker ve Tanker 2003). Uçucu yağlar, bitkilerin yaprak, çiçek, kök, gövde gibi farklı kısımlarında bulunurlar ve bitkinin özel yağ hücrelerinde, yağ geçitlerinde depolanırlar (Sangwan vd. 2001). Uçucu yağlar, bitkilerden elde edildiklerinde kimyasal olarak saf olmayıp birçok bileşen içermektedirler. Bazen bir uçucu yağ türünde 100 ayrı madde saptanabilmektedir. Her uçucu yağ taşıyan bitkinin kendine özgü kokusu ve aromaterapik özellikleri, uçucu yağı
7

İlgili Kaynaklarsingle.php